Friday, September 21, 2012

A Rosetta Stone for Bill Warner, Part 4: Swedish

A Rosetta Stone for Bill WarnerThis is the fourth in a series of subtitled versions of Dr. Bill Warner’s recent talk in Tennessee.

Dr. Warner’s presented a lucid seminar about the history of Islamic depredations, and his video has generated a lot of interest both here and in Europe.

The Swedish version of Dr. Warner’s lecture is below, and more languages are in the works.

Many thanks to Frälseman for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

Update: As requested by Michael Laudahn, here is the complete list of subtitled versions as of October 16, 2012:

Arabic *HungarianSpanish
EnglishPolishSwedish
FrenchPortuguese
GermanRussian *

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

The English transcript is available here.

Swedish transcript:

00:09 Som jag för er på den 11:e september, insåg jag plötsligt att det var mitt uppdrag att göra svårlästa böcker läsbara,
00:14 vilket är vad jag har gjort på bordet längst bak.
00:17 Iblad beskriver jag migsjälv som någon som läser stora, tjocka, gamla böcker
00:21 och skriver moderna små böcker som vem som helst kan förstå.
00:24 Faktiskt, så tycker jag ganska bra om det. Jag surfar ju inte internet.
00:27 Folk är ibland besvikna när de träffar mig, och någon annan kontrajihadist frågar,
00:30 ’Har du sett min hemsida?’ Nej.
00:33 Jag besöker inte ens min egen hemsida.
00:37 Jag har väldigt lite intresse av webben, förutom ’Craig’s List’, huvudnyheterna på yahoo och Drudge. Det är det enda.
00:43 Som sagt så tycker jag om at tläsa stora, gamla, tjocka böcker. Det gör jag verkligen.
00:48 Jag trodde att när jag skrivit alla mina böcker där koranen vart lätförståelig, och
00:53 Muhammed fanns lättförståelig, där alla böcker på sharia och så vidare fanns lättförståeligt.
00:59 Jag tänkte, ’vi vinner’.
01:01 Nej. Vi är inte ens med i spelet.
01:03 Därför att, det jag upptäckte var att annat än en liten minoritet — och tro mig, ni är fåtaliga.
01:09 Alla andras reaktion till kunskapen, till svaret på frågan,
01:14 ’Vad är islams sanna beskaffenhet?’ — de reagerar med rädsla, hat och vrede.
01:22 När jag försöker att förklara för människor något om islam, så blir de förskräckta.
01:27 Därför trodde jag att människor skulle fly när jag fick utgivet mina böcker.
01:29 Och de sprang sannerligen — bort ifrån mig.
01:34 Därför tänkte jag att där fanns bara en stor fråga… ’vad är islams sanna beskaffenhet?’
01:38 Men jag fann att där fanns en annan, ännu viktigare fråga
01:42 Varför är vi så rädda för att lära känna islam?
01:46 Minns ni när jag berättade för er om berättelser?
01:50 Saken är den. Mina böcker är grundade i fakta.
01:54 De fungerar här.
01:56 Men när man hanterar människor, om man ska sälja något —
01:59 och detta skulle vilken försäljare som helst berätta —
02:00 Fakta är känslor underordnade.
02:04 Och känslor får man bland annat ifrån berättelser.
02:08 Jag börjar fundera ’varför är alla så rädda, även om de inte vet någonting?’.
02:14 Det visar sig att de faktiskt vet små smulor om historier om islam, som gäller våld.
02:20 Och vetskapen att de var inblandade i slavhandel kommer egentligen inte som en chock.
02:25 Minns ni att jag berättade för er om att huset sufism var ett palats med en lukt som kommer ifrån källaren?
02:33 Alla kände den lukten.
02:35 De vill bara inte prata om det.
02:38 Men det finns någonstans djupt där bak, i vårt nästan primordiala sinne.
02:45 Problemet är den att vi inte känner till islams historia.
02:49 Vi känner inte till svaret på denna fråga…
02:56 Detta är den islamska världen. Hur gick det till?
03:00 Man kan frågan mycket intelligenta människor, och de skulle inte kunna ge dig svaret på denna frågan.
03:05 Hur övergick Nordafrika ifrån att ha varit europeiskt och kristet, till att vara arabiskt och muslimskt?
03:11 Hur gick det till? Och är detta en viktig fråga?
03:18 Hur övergick Mellanöstern ifrån att ha varit kristet till muslimskt? Och är det en viktig fråga?
03:24 Jag tror att det är en överväldigande viktig fråga.
03:29 För att förstå hur den islamska världen uppstod, så måste vi
03:32 granska hur islam kom till.
03:35 För att nu göra det, så uppstod islam i det Bysantiska rikets värld.
03:41 Vi vet att i siran (Muhammad’s livskrönika) vart hans livs sista dagar hängivna
03:45 åt att döda kristna och att underkuva dem.
03:50 Efter sin död, fortsatte det förfarandet.
03:55 Låt oss då beskriva världen som islam invaderade.
04:02 Vi får höra att Romarriket föll när de germanska barbarerna invaderade Rom.
04:05 Den historien har ni alla hört?
04:08 Tja, den är falsk. Den är inte sann. Den är felaktig.
04:12 Det som hände var att efter de germanska barbarstammarna invaderade Rom,
04:16 så upprättade de sin egen variant av Romarriket.
04:19 De behöll den klassiska kulturen. De talade romerska.
04:23 De anställde romerska filosofer och romerska jurister till att utbilda sina barn och driva sina skolor.
04:31 De kom till Romarriket inte för att förgöra riket, utan bara för att ha det för sig själva.
04:40 Den östra delen av riket, det som kallas för det Bysantiska riket, är härborta.
04:45 Nu är detta efter den germanska invasionen. Det viktiga är detta —
04:49 DET FANNS FORTFARANDE ETT KLASSISKT RIKE. DET HAR INTE KOLLAPSAT.
04:55 Senare, efter Roms fall, utövade bysantinerna sitt politiska inflytande,
04:59 så detta vart Romarrikets nya skepnad.
05:03 Detta är det Bysantiska riket och det är på väg att bli invaderat. Detta är den klassiska världen som islam invaderade.
05:11 Lägg märke till att den klassiska världen fortfarande är igång.
05:17 Det är enormt viktigt att komma ihåg det. Den hade inte — den var försvagad, men den var fortfarande igång.
05:23 Vi kommer att se vad som fick det på fall.
05:25 Här ser vi under tjugofem år, tre skeden av utveckligen av islams spridning.
05:31 Detta var tjugofem års arbete. Hur kommer det sig att araberna kunde
05:35 göra det som perserna i Iran inte kunde göra mot det Bysantiska riket?
05:45 Här är svaret på den frågan. Det har faktiskt att göra med Iran.
05:49 Grekerna och perserna hade haft krig sedan urminnes tid.
05:53 De 300 vid Thermopyle — det handlade om perserna.
06:05 Alexander den store besegrade perserna.
06:08 Perserna fortsatte att hammra mot romarna och bysantinerna och tjugofem år innan islam invaderade
06:12 skedde en enorm rad med slag som lämnade Persien svagt och det Bysantiska riket mycket svagt.
06:22 Sedan kom pesten. Var tredje människa dör.
06:28 Det Bysantiska riket var försvagat vid tiden av islams invasion
06:32 utav ett långt krig med Persien och förlusten av en tredjedel av dess befolkning.
06:37 Ekonomin hade kollapsat med två tredjedelar. Tycker du att ekonomin under Obama är dålig? Prova på två tredjedelar.
06:45 Vi hade alltså ett rike som var försvagat, invaderat av ett folk med ett uppdrag.
06:53 Det som är viktigt här är att dessa tre nyanser av grönt föreställer de olika Kaliferna.
07:00 Riket som börjar byggas här, kom ifrån de som kan beskrivas som apostlarna av Muhammed.
07:08 Varför är det viktigt att veta det?
07:11 De kände Muhammed. De höll honom i hand. En av dem, Ali, gifte sig med hans dotter.
07:16 Abu Bakr var hans styvfader. Dessa är inte bara bröder i religiös mening.
07:24 De är bröder i familjemening också.
07:28 De kände Muhammad som jag känner min hustru. Och vad gjorde de?
07:34 Gick de ut och predikade koranen? Nej, det gjorde de inte.
07:38 De plockade upp sina svärd, klev på sina kameler och hästar, och gick ut för att angripa kristna och perser.
07:49 Det är, detta är islams sanna beskaffenhet.
07:55 Där ser ni det. Detta är frukten på trädet. Massiv förödelse.
08:00 Lägg nu märke till att något ytterligare har skett här.
08:04 Egypten är Medelhavets brödkorg.
08:09 Syrien, det klassiska rikets intellektuella hjärta.
08:15 På tjugofem år har den klassiska civilisationen tappat sin förmåga att livnära sig och förlorat sin största hjärntrust.
08:23 Detta förgör den klassiska kristendomen.
08:29 Kristendomen som vi har idag är endast en blodig stubbe av den ursprungliga kristendomen.
08:37 Varför? Detta förstörde dess hjärta. Förvandlade det.
08:42 Det första skedet av det klassiska rikets förintelse — borta. Dess hjärta är borta.
08:53 Ett århundrade senare, lägg märke här borta, 750 e.kr., är Spanien redan muslimskt.
09:03 Detta är blixterövring. Det kommer att bli mycket viktigt — för att detta var inte —
09:07 detta skedde, ur ett lands synvinkel, övernatt.
09:12 Detta brutala angrepp är nyckeln till varför vi fruktar islam.
09:20 Nu ska ni få se historia som ni inte har hört innan.
09:24 Jag är inte en historiker, men jag är en vetenskapsman och jag kan resonera utifrån fakta.
09:32 När jag hade läst historien om Muhammed visste jag att jag hade berättats en massa lögner
09:36 om det som orsakade den mörka tiden.
09:41 Det var inte romerska barbarer som förorsakade den mörka tiden.
09:44 Menar man att de var för korkade för att göra romersk lag och sånt? Självklart inte.
09:48 Varför, för det första, skulle — dessa barbarer var tyskar. Dessa var samma människor som skapade Tyskland.
09:56 Dessa var mycket intelligenta människor. De förorsakade inte kollapsen.
10:00 Men så lyder den kalssiska teorin. Går du till Vanderbilt, så är det det som man blir lärd.
10:07 Nu kör vi igång med faktan. Nyligen har mycket antika, kalssiska verk
10:10 blivit översatta till ett lättåtkomligt databasformat.
10:19 Det har skett massiv arkeologisk forskning under havet och vid Medelhavets kant.
10:23 Utifrån denna arkeologiska forskning kan vi följa historia och ekonomier. Den siffran
10:27 som jag visade gällande hur ekonomin hade kollapsat, kom ifrån forkning av sjunkna fartyg.
10:35 Om man inte köper mycket — låt oss säga att ett av tio fartyg sjönk —
10:39 kommer den siffran inte att vara stor — hursomhelst.
10:44 Men om man finner många sjunkna fartyg, så fanns det många fartyg som seglade runt.
10:47 När antalet sjunker, sjunker även ekonomin.
10:50 Utifrån dessa fakta vet vi mycket, och detta i synnerhet,
10:54 databasen av antika dokument visar oss 548 slag som islam kämpade emot den klassiska världen.
11:05 Allt detta är ny information. Jag har pratat med människor som anser sig själva vara historiefantaster,
11:09 och de säger, ’få se här, slag mellan islam och Europa, vi har en invasion vid Tours,
11:13 vi har invasionen vid Gibraltar, vi har Lepanto, Slaget vid Wien — ok, där har vi fem.’
11:25 Pratar man med en historiker så är dessa de fem slagen som de kan komma på.
11:33 Låt mig påminna er — ni kan få alla dessa Power Point visningar om ni skickar mig en e-post.
11:38 Vad visar denna nya information? Det visar oss det här. Titta på de vita prickarna,
11:42 de är helt nya slag och kommer att förvandlas till rött. De vita, dessa är nya.
11:47 Varje gång, jag kommer att visa detta om för er. Varje tick är tjugo år. De nya slagen
11:51 för den tjugoårsperioden dök upp som vita prickar, sedan övergår de till rött för att visa historien för er.
12:02 De vita är alltså de som pågår nu, de röda de som redan har hänt. Vi får se hur dessa 548 slag lever ut.
12:14 Under sjuttio sekunder kommer vi att se 1200 år av erövring.
12:18 Titta så fort det sker.
12:23 Pang. Så hårt visste ni inte att Frankrike blev angripet, eller hur? Ni har hört talas om Yours.
12:29 Titta vad som händer i Spanien, på öarna. Många av dessa räder och slag,
12:33 om de är längs kusterna, är slavräder.
12:37 Slaveriet som ägde rum här var utbredd och bara fortsatte och fortsatte. Allt detta arbete var nu…
12:41 är vi inne i Baghdads guldålder. Detta är straffet som
12:45 utdelas till kristna överallt.
12:54 Efter ett av slagen i Spanien fick riddarna sina huvuden avhuggna
12:58 och gjorde en hög så hög att en man sittandes på en häst inte kunde se över den.
13:08 Hela den europeiska civilisationen i Nordafrika är nu borta.
13:16 Fråga ifrån åhörarna: ’Jag har en fråga — har du läst den 13:e stammen?’ Svar: ’Nej’.
13:22 Ganska snart nu, och förresten, så kommer det finnas en tid — ni kan se klockan ticka
13:26 här — det kommer att finnas en gnistra med fem slag som sker i Nordafrika — Barbareskkrigen.
13:34 Nu är vi framma vid dem. Okej? Nu så, Bysantium har fallit liksom Östeuropa blir angripet.
13:38 Lägg märke till att det är obevekligt, det slutar inte:
13:54 Detta är historian som ni aldrig fick berättad för er.
13:58 Detta är historian som förklarar hur allt detta kom till.
14:02 Nu saktar det ner eftersom islam håller på att försvagas.
14:19 Fråga ifrån åhörarna: ’Varför höll det på att försvagas?’ Svar:
14:24 ’Korruption. Alla imperier kollapsar till slut från insidan’. Okej.
14:31 Jag hävdar att det som orsakade kollapsen av den klassiska civilisationen inte var på grund av de invaderande
14:35 germanerna. Jag hävdar att den klassiska civilisationen förstördes av islam.
14:45 Här kommer en fråga. Varför vill vi inte veta det? Vi kommer att få svar på den frågan.
14:55 Nu ska ni få huvudnyheterna. Alla dessa små prickar, i grund och botten är det jag visade er
14:58 bara ’kvantitet’. Okej? Obevekligt, men kvantitet.
15:02 Vi har givit er 1200 år av slag under sjuttio sekunder, nu ska vi gå igenom
15:06 under cirka fem minuter, jag ska ge er huvudnyheterna ifrån varje århundrade
15:10 så att ni lär känna den känslomässiga tonen i det som sker.
15:19 Okej — det sjunde århundradet. Muhammed skickade Khalid ut med Allahs svärd
15:23 till Jazima stammen för att erbjuda dem islam, de vägrade, han förintade varenda en av dem.
15:30 Vid Slaget vid Olayis i Irak spenderade han två dagar med att samla de besegrade,
15:34 satte dem i en uttorkad bäck och högg av huvuden på dem till dess att floden rann med blod.
15:40 Sedan tog han hövdingen av en zoroastriansk persisk stam, hans fru var där.
15:44 Han högg av mannens huvud, lät blodet rinna ner på marken och våldtog hans hustru i den blodiga marken.
15:48 Det var en av Muhammads följeslagare.
15:55 Detta är jihads beskaffenhet.
15:58 Var lärde sig Khalid att göra så? Ifrån Muhammed. Ifrån Muhammed vid Slaget vid Khaybar.
16:06 Umar erövrade Jerusalem och varenda jude och kristen blev en dhimmi,
16:10 vilket är en tredje-klass, halvslav.
16:15 Lver de följande århundraden kommer ni att se ’GULDÅLDERN’.
16:19 Vi får lära oss mytem om ’GULDÅLDERN’ — hur underbar islam är.
16:23 Detta är vad som sker under ’GULDÅLDERN’.
16:27 De började angripa Sind, vari de är hinduer, 26,000 hinduer dog.
16:33 Armenska adelsmän föses efter en debatt in i en kyrka
16:38 och byggnaden bränns ner över dem. Vid Efesus blir 7,000 greker förslavade.
16:41 Vi befinner oss fortfarande i ’GULDÅLDERN’.
16:42 Alla nya kyrkor beordras att rivas.
16:46 Vid Amorium sker ett massivt förslavande av alla kristna. De egyptiska kristna glr uppror
16:49 emot jizyahn som är dhimmiskatten grundad i sharia. Kyrkor bränns ned, byar utplånas.
16:56 900-talet, vi befinner oss fortfarande i ’GULDÅLDERN’.
16:57 I Thessalonika förslavades 22,000 kristna. Kristna massakreras i Sevilla.
17:01 I Egypten och Syria förstördes 30,000 kyrkor. Ni har er religion, och jag har min.
17:12 Fortfarande i ’GULDÅLDERN’.
17:14 6,000 judar i Marocko dödade. Hundratals judar i Kordoba dödas. 4,000 judar i Granada dödas.
17:18 Georgien och Armenien invaderade. I Hindustan dödades 15,000, en halv miljon förslavades.
17:22 ’GULDÅLDERN’ äger fortfarande rum.
17:28 I Jemen ges judarna valet att konvertera eller dö. Kristna i Granada
17:32 deporteras till Marocko
17:36 I en stad blir 20,000 hinduer slavar.
17:40 Fortfarande ’GULDÅLDERN’.
17:43 50,000 hinduiska slavar beslöt sig för att befrias genom att konvertera till islam.
17:48 En ny tjugoårig kampanj skapade 400,000 muslimer ifrån hinduer.
17:51 Buddhistiska munkar slaktade, nunnor våldtagna.
17:54 I Damaskus och Safed sker massmord på kristna. Judarna i Marrakesh massakrerade.
17:59 Tabriz — judar tvångskonverteras.
18:03 Vi befinner oss fortfarande i ’GULDÅLDERN’.
18:04 Upplopp i Kairo. Kyrkor bränns ned. Judar i Tabriz tvingas att konvertera.
18:09 Timur Lenk, en av de mest onda män som någonsin har levt slaktar 90,000 hinduer på en dag.
18:16 30,000 i ett annat slag slaktas i kallt blod i Indien.
18:19 Ännu en muslimsk ledare tar 180,000 hinduiska slavar.
18:25 Ojsan, vi är nu förbi ’GULDÅLDERN’. Se ifall ni kan lägga märke till någon skillnad i det som sker.
18:27 Timur Lenk utplånade ytterligare 700 byar i Indien. Sedan vände han sig mot Irak
18:31 och förstörde de nestorianska och jakobitiska kristna.
18:42 De nestorianska kristna — hälften av sidenhandeln ifrån Kina var nestorianskt kristet.
18:46 De nestorianska kristna hade sändebud och missionärer i det kinesiska hovet.
18:50 Afghanistan var delvis kristet. Okej? Borta.
19:01 Detta är en del av kyrkans förintelse som ingen vet om.
19:07 Efter sjuhundra år med anfall, förstör de äntligen Konstantinopel.
19:10 Femtonhundratalet.
19:12 Timur Lenks son förstör tempel, tvingar konverteringar.
19:15 Två av sina generaler byggde två torn utav människohuvuden. Ännu en gång kunde man inte se över dem.
19:19 Sedan började hinduiska adelskvinnor att utöva sati
19:23 vilket var massjälvmord för att inte bli sexslavar i sultanens harem.
19:30 Sextonhundratalet. Judar i Jemen och Persien tvungna att konvertera. Tvångskonvertering
19:34 av greker och zoroastrianer förföljs i Persien, samtidigt dödas över en halv miljoner hinduer.
19:44 Sjuttonhundratalet, mer förföljelse av zoroastrianer, judarna i Jedda är utvisade,
19:48 Judarna i Marocko massakreras, hinduisk förföljelse fortgår.
19:51 Artonhundratalet
19:53 Mer tvångskonvertering utav judar i Iran, judarna i Baghdad slaktas.
19:58 Oj, en halv miljon armenska kristna slaktas i Turkiet.
20:02 Nudå, i Persien, har zoroastrianerna helt förintats.
20:03 Nittonhundratalet
20:07 Över en miljon armenska kristna dödas. En miljon.
20:15 Nu känner ni inte bara till antalet slag, utan även innebörden av vad som försiggår.
20:19 Nu känner ni till både kvalité och kvantitet.
20:26 Förstår ni nu hur illa det var?
20:32 Nu så, etablissemangets lärahävdar att den klassiska kollapsen hade ingenting med islam att göra
20:36 och sannerligen, islam var en källa för gott, eftersom de inavlade européerna hade förlorat sin klassiska kunskap
20:40 medan de klipska, kloka arabiska muslimerna bevarade all den kunskapen i sin ’GULDÅLDER’.
20:49 Detta är vad som lärs ut i våra skolor.
20:55 Jag vidhåller att det blev förintat av islam.
21:00 Okej, nu behöver vi — här har vi pratat om land.
21:04 Nu vill jag prata om vatten, för att den klassiska civilisationen hade sin grund på Medelhavet.
21:14 Egypten var en del av medelhavsvärlden. Det var inte en del av den afrikanska världen. Okej?
21:23 För att, att gå ifrån Alexandria i Egypten till Nigeria tog en hivstid.
21:27 Men man kunde hoppa på ett skepp och vara framme på tio dagar.
21:32 Förstår ni? Det var billig transport.
21:36 Ni kunde frakta ett ton spannmål ifrån Egypten till Rom för samma kostnad som att skicka det 120km med en oxdragen vagn.
21:44 Det här är viktigt. Jag kommer att köra tillbaka på motorvägen efter jag är färdig med att tala här.
21:48 Jag förväntar mig inte att bli överfallen eller beskjuten längs vägen. Jag förväntar mig att motorvägen är säker att köra på.
21:57 Under den romerska freden var det också så. Det tog slut.
22:03 Vikten av marinarbete, så många som 500 båtar kunde vara i hamn vid Konstantinopel.
22:07 Havsfrihetens kollaps.
22:13 Låt mig visa er någonting. Detta vet vi ifrån historia. Faktan.
22:17 Förr kunde Rom kommunicera med Frankrike via båt. Efter islam
22:21 reste de istället över land, genom Alperna. Varför gjorde de det?
22:25 Det fanns inte längre någon frihet på havet.
22:33 Detta är intressant — pesten var ett känt problem vid Medelhavet. Förr tog det
22:37 fyra månader att ta sig härifrån till Konstantinopel eftersom det fanns sjöhandel fram och tillbaka.
22:45 Det avskaffades. Nu, när det blev ett pestutbrott,
22:49 gick det från hamn till hamn till hamn längs hela detta område och det tog fyra år att nå hit.
22:58 Förstår ni vad jag vill säga? Det var såpass lite handelsfrihet. Som en köpman resande ut
23:02 för att handla kunde man hamna med sitt skepp borta, sina varor borta och sig själv i kedjor och förslavad.
23:13 Förresten, detta skär ned väldigt mycket på handeln.
23:20 De kristna kunde inte flyta en planka på inlandshavet.
23:25 Vad gjorde detta? Det isolerade Europa. Det utarmade Europa.
23:30 Ni vet väl vad barbareskpiraternas verksamhet var? Detsamma som vanligt.
23:42 Det är sunna. ’Sunnan’, ’Profeten Muhammeds sätt’
23:46 Det finns den välkända hadithen som upprepas oavbrutet där Muhammed vaknar ifrån en dröm
23:50 och han ser sina jihadister seglande över inlandshavet.
23:57 Islam utövar alltid där det är möjligt ekonomisk krigföring. Muhammed angrep karavaner.
24:07 Vad angreps i New York? Ooo, World Trade Center. Detta är
24:15 ekonomisk krigföring. Jag är en beundrare av den islamska civilisationens krigsmetoder.
24:22 De är överlägsna alla andras tankesätt i krig. De använder allt för krig.
24:25 Allt, livmodern medräknad.
24:27 Detta var en ekonomisk jihad.
24:31 Det fanns tre… minns ni den mörka tiden? Tja, det fanns tre mörka tidsåldrar.
24:39 En i Europa — en i Turkiet — och en i Nordafrika.
24:45 Det fick ni inte berättat för er, va? Undrar varför…
24:49 Här ser vi lite ruiner.
24:51 Vad är det som är viktigt med dessa ruiner? Tja, de står fortfarande.
24:54 Vad hände med alla ruiner i Rom?
24:57 Tja, folket som fortfarande bodde där använde dem som stenhuggerier.
25:00 De använde dem. Colosseum kvarstod bara för att det var så stort.
25:11 Invasionen av Nordafrika var såpass brutal och snabb att det lämnade ett lager med slam i hamnen.
25:19 Såhär gick det till.
25:22 Nordafrika brukade vara jordbruksmark, bevattnad jordbruksmark.
25:26 Romarna, klipska som de var, planterade längs vägarna i Nordafrika
25:30 olivträd för skugga och för att behålla vägarna vid gott skick utan kostnad.
25:35 Det som skedde var att man kunde lägga bud ett arrendeavtal för en sträcka romersk väg
25:39 i Nordafrika. Man underhåller olivträden och vägen, och så fick man behålla oliverna.
25:47 Romarna fick alltså pengar från försäljningen av arrendeavtal, samtidigt så blev vägen underhållen utan kostnad,
25:51 och någon har ett företag som tjänar pengar.
25:55 Är inte det klipskt?
25:59 Men allt det tog slut. Araberna som invaderade var inte jordbrukare. De var boskapskötare.
26:02 Folket där var kristna, och därför, get —
26:06 den gemene arabiska familjen ägde femtio getter.
26:12 De lät sina getter beta i de kristnas fält. De kristna,
26:16 som dhimmier, hade ingen rättighet att säga emot.
26:19 Emellan död och urholkningen av grödorna, vart där ett slamlager i hamnarna.
26:29 Såpass brutalt, hårt och snabbt kom den ekonomiska kollapsen i Nordafrika.
26:35 Vad fanns det kvar av den europeiska ekonomin? Skinn, trä, svärd, och slavar.
26:43 Nu börjar vi närma en av de punkterna där vi inte vill veta historian.
26:49 Finns det någon härinne som är riktigt stolt över hur några av era släktingar blev tagna längs den italienska kusten
26:53 och insatt i ett harem i Nordafrika?
26:56 Och nu har barn därav? Avlägsna släktingar?
27:01 Som ni förstår, ni kan ha avlägsna släktingar i den arabiska världen som ni inte vet om
27:05 för att en miljon kristna blev sålda in i slaveriet.
27:10 Och, förresten, så hjälpte venetianerna till med det.
27:16 En annan pinsam detalj i detta är att judarna var mycket stora
27:19 i den medelhavska slavhandeln.
27:22 Ingen kommer ut ur detta och ser bra ut. Ingen ser bra ut.
27:26 Ni kanske börjar säga att ni egentligen inte vill veta någonting om denna historian över huvud taget.
27:32 Okej? Börjar ni att förstå?
27:37 Det andra som sägs vara så illa med kristendomen och så synd
27:41 om de stackars muslimerna är korstågen.
27:46 Vem har hört detta? Tja, de kristna korstågen som är ju så pinsamma. Jisses, vi gick ut
27:50 ifrån Europa och reste dit bort och invaderade arabisk mark, och sedan dödade vi och skadade dem.
27:55 Jag har hört präster vältra i beklaglighet om hur fruktansvärda korstågen var.
28:05 Okej.
28:08 Islam förstörde 30,000 kyrkor. Judarna och de kristna var dhimmier.
28:11 Det fanns outsinligt våld emot de kristna. De kristna flydde ifrån Mellanöstern.
28:15 Den bysantiske kejsaren bad påven, ’Hjälp oss, snälla!’
28:23 Detta var en stor sak att göra eftersom den bysantiske kejsaren och påven
28:27 kom inte alls överens. Men dessa var desperata människor.
28:31 Vad kunde påven se, när han skådade ut?
28:35 Detta var världen som han såg år 1100, det första korstågets tidsperiod.
28:40 Låt oss se — mycket av Spanien är muslimskt, och vi får verkligen stryk
28:44 regelbundet. Tja, denna kristendomen är borta. Ojsan, denna kristendomen är borta.
28:55 Och titta på alla slagen i de områden som fortfarande är kristna.
29:01 Ser ni det geopolitiska problemet som påven stod inför?
29:06 Detta var inte bara någon, ni vet, låt oss bara kliva på våra hästar och rida iväg och stjäla ifrån dessa araber —
29:10 vilket är vad man får berättat för sig.
29:12 Detta var den politiska bilden.
29:16 Nu så, låt oss beskåda korstågens stridskarta. Vi får vara rättvisa,
29:20 jag har ju visat er jihadkartan. Här kommer korstågens stridskarta.
29:32 Vi är nästan färdiga… det var allt.
29:39 Nu blir vi tillsagda att korstågen är den moraliska motsvarigheten till jihad
29:43 och därför behöver skämmas, och klaga, och gråta.
29:48 Korstågen var defensiva. De varade i trehundra år.
29:51 Det sista skedde för över åttahundra år sedan.
29:54 Hela jihaden var offensiv, och varade i nästan 1400 år, och pågår fortfarande.
30:00 I all sannolikhet finns det kristna som slaktas i Nigeria idag.
30:07 Är detta verkligen en moralisk motsvarighet?
30:14 Varför, varför, varför lär de inte ut detta i en söndagsskola?
30:20 Så att präster kan klaga ’Åh, korstågen var så hemska!’
30:24 Nej. Korstågen var en av de få tillfällena som kyrkan visade riktig styrka i ryggraden.
30:29 Sedan ber vi om ursäkt för det.
30:32 Låt oss gå vidare till ’de stora fördelarna med islam’.
30:36 Vi hör talas om de två olika ’guldåldrarna’.
30:39 Vi får höra talas om al-Andalus, det fantastiska riket i Spanien vari fanns en mångkulturell fred.
30:47 Judar och kristna och muslimer levde allesammans i en ’guldålder i Europa’.
30:51 Har ni hört talas om det?
30:56 Detta är ’guldåldern i Andalus’ stridskarta.
31:03 Medan allt detta pågår, möts beställningar på slavar.
31:07 Den första slavbeställningen ur Spanien var att kalifen beställt tre tusen blonda jungfrur.
31:15 De fraktades bort ifrån Spanien. Slagen pågår i vilka kristna riddare dör.
31:24 Men lägg märke till någonting här — de kristna slutar inte kämpa.
31:30 Detta kommer att ta sjuhundra år och nästan tvåhundra —
31:34 över hundrafemtio slag kommer att utkämpas.
31:37 Fråga ifrån åhörarna: ’Var befann sig kalifen?’
31:40 Svar: ’Det fanns mer än en kalif vid denna tiden. Detta var en kalif i Nordafrika.’
31:50 När man tittar på detta, förstår ni varför när Isabella och Ferdinand
31:54 äntligen fick fullständig makt, beordrade de varenda muslim i Spanien att försvinna?
32:00 De drev ut dem alla.
32:05 Okej. Detta är min fråga till er. Var Andalus en mångkulturell ’guldålder’, eller ett ’skräckvälde’?
32:13 Jag hävdar att det var ett ’skräckvälde’ och inte alls någon ’guldålder’.
32:17 Visst, det fanns allt ett fåtal som hade det gott.
32:21 Eliten hade det bra. Det fanns vissa rika judar och kristna som hade det bra.
32:27 Annars vart det konstant krig och slaveri.
32:29 Kristna var tvungna att bära klädnader där man kunde urskilja en kristen ett kvarter därifrån.
32:33 En kristen fick heller inte bära ett svärd och fick betala särskilda skatter.
32:38 Då kommer vi till frågan, ’varför får vi höra denna historien?’
32:41 Nu har vi Baghdads guldålder.
32:47 Dessa är alla slagen som utkämpades under perioden ’guldåldern i Baghdad’.
32:56 Inte bara håller de sig så upptagna som möjligt med att döda kristna, utan de är
33:00 också upptagna med att etablera sharialäran. De håller även på att etablera hadithläran.
33:04 Sedan är de också upptagna med åtaganden såsom slavhandel. Ni känner till alla de exotiska fotografierna
33:08 av harem? Den typ av sexighet som fanns innan Playboy? Vackra kvinnor i genomskinliga dräkter.
33:20 De var alla kristna kvinnor. Lite mindre romantiskt, eller hur?
33:26 Det andra som händer i Baghdad är detta, en ny filosofi håller på att utvecklas
33:30 i vilken det inte finns någon orsak och verkan.
33:35 Detta visar sig förlama sinnet.
33:41 Okej. Det var alla slagen som utkämpades under den mytiska ’guldåldern’.
33:48 Under ’guldåldern’ var kristna och judar dhimmier. Kristna var sexslavar.
33:52 Detta är något som verkligen slår mig. Under Baghdads ’guldålder’ utvecklas en filosofi
33:56 där det inte finns några naturlagar och orsak och verkan finns inte heller.
34:04 Jag är ju vetenskapsman. Vi utgår ifrån två lagar. Motsägelselagen — motsäger sig faktan faktan?
34:12 Och lagen om orsak och verkan.
34:15 Nu har jag precis förklarat varför man i ’guldåldern’ inte finner
34:18 muslimer som får Nobelpriset i naturvetenskap.
34:21 Man kan inte vara en vetenskapsman och samtidigt inte tro på orsak och verkan! Det funkar helt enkelt inte.
34:32 Sedan var det de kristna som skötte all översättning av de prisade ’guldålders’ texterna, och, lyssna på detta,
34:36 vi får höra att det var en höjdpunkt i upplysning? De förstörde 90% av böckerna!
34:40 Och vi får höra att de kvarstående 10% som de bevarade var…
34:43 ’Åh, detta var ’guldåldern’. Åh, vi lever i oändlig tacksamhet till muslimerna.’
34:47 Om de inte hade kommit så hade vi ju haft 100% av böckerna!
34:55 Presenterad med biblioteket i Indien, världens största bibliotek var ett Buddhistiskt bibliotek i Nalanda.
35:04 De kom fram till honom och berättade att de fanns kvar efter att de hade erövrat, och frågade:
35:07 ’Vad ska vi göra med biblioteket?’
35:10 Befallningen ifrån generalen var denna… ’om det innehåller någon information som inte återfinns i koranen —
35:14 så har vi det redan, bränn det. Om det innehåller någon information som inte återfinns i koranen, så är det falskt, bränn det.’
35:24 Detsamma gjordes med de flesta bibliotek.
35:28 Varför får vi höra att detta var en fantastisk ’guldålder’ som bevarade kunskap åt oss?
35:33 Osmanska riket 1683. Anledningen till att jag visar detta är islam i Europa.
35:43 Detta är världen idag. Jag har förklarat för er hur denna värld kom till.
35:46 Den kom till genom obeveklig, våldsam förföljelse av alla som inte var muslim.
35:54 Låt oss nu övergå till den moderna tiden. Allt utav det arbetet slutar 1922.
35:58 Detta utgår ifrån en databas med 19,000 jihadattacker sedan 9/11.
36:03 Saker såsom datumet/landet/staden/antal dödsoffer/skadade/och en beskrivning.
36:11 När man presenterar någon som mig själv med 19,000 faktabitar, så börjar jag ställa frågor.
36:14 Hur får man detta till att låta vettigt? Låt oss begripliggöra detta.
36:19 Förresten, ni läste väl om alla dessa 19,000 anfall i den tenneseanska lokaltidningen,
36:23 eller hur?
36:25 Ni hörde väl talas om detta, det var ju på kvällsnyheterna?
36:28 (En manlig åhörare nämner att han hörde talas om Fort Hood
36:30 och en kvinnlig åhörarinna påminner honom: ’arbetsplatsincidenten’.)
36:33 Jaha, arbetsplatsincidenten… Ja, den känner jag till.
36:35 Okej, då fortsätter vi.
36:37 Detta, förresten, är där allt ägde rum, ifall ni tycker att det är intressant.
36:41 Ni kommer att märka något.
36:45 Detta är den islamska världen och allt centreras runt den. Men lägg märke till hur mycket det är som händer i Europa.
36:50 Jag tar informationen, och sedan går jag igenom och delar upp den. Jag använder islamsk lära till att analysera informationen.
36:58 Vad insisterar islamsk lära på för något?
36:59 Tja, i min första föreläsning, så berättade jag för er att de är fixerade med kafirerna. Eller hur?
37:03 Därför använder jag kafirerna till att analysera informationen ifrån en islamsk synvinkel.
37:07 Jag är den ultimata mångkulturalisten. Nej, verkligen.
37:13 Jag är den enda person som ni råkat som analyserar islam utifrån islam. Nu så.
37:18 Här har vi det sammanlagda antalet attacker de senaste tio åren.
37:23 I det gröna ser vi muslim-mot-muslimskt våld. Menar du att en muslim skulle döda en muslim?
37:27 Verkligen? Det gör de i Syrien medans vi tallar, eller hur?
37:34 Minns ni Iran och Irak? Okej.
37:37 Sedan har vi bara en som jag bryr mig om. Mitt valspråk här är
37:41 ’sälj vapen och underrättelse till den som förlorar.’
37:47 Allvarligt talat. Ni tror att jag skojar. (Åhörarna: ’Nej’)
37:51 Okej. Här är vår historia. Den är ganska platt. Intressant.
37:58 Förresten, det går knappt en dag utan något jihaddåd.
38:01 Den moderna jihaden är obeveklig och klassisk. Och förresten, en av de saker
38:05 som kurvan bevisar, är att islam är dåligt för kafirer, islam är dåligt för muslimer.
38:13 Islam är dåligt för muslim som icke-muslim. Detta är vad faktan visar oss. Vill ni argumentera emot det?
38:20 Okej. Den moderna jihaden är obeveklig, men vad såg vi på den andra stridskartan? Att den var obeveklig.
38:26 Det finns två typer av jihad — en emot kafirer och en emot muslimer. Det visar sig att att döda en muslim —
38:30 anledningen att de i Syrien dödar andra muslimer — är att de inte är ’riktiga’ muslimer. Okej?
38:37 Nu har vi introducerat ett nytt fenomen — mamman och pappan,
38:41 den icke-statliga jihadshoppen. Okej?
38:46 Alla slagen fram till 1922 kom utgick ifrån Kalifen. Okej?
38:52 Nu har vi en icke-statlig jihad. Det är det enda som är annorlunda.
38:59 Okej. Jihadattacker per år, jag har bara valt de översta fyra länderna, men det ger oss egentligen inte
39:03 det vi ville ha, eftersom Israel är pyttelitet och Indien är jättestort… därför tittar vi på per capita nivån:
39:11 Titta på Israel nu. Jag slår vad om att ni är överraskade av Thailand.
39:15 Ni visste nog inte att Thailand regelbundet blir angripet?
39:20 Och titta här, här har vi ett kristet land, Filippinerna som ligger nummer tre på listan. I Indien var det hinduistiskt.
39:24 Ojsan, vet ni vad? Jag har precis berättat för er att jihad var emot judar, buddhister,
39:28 kristna, och hinduer.
39:32 Detta är faktan. Gå nu till dessa dialoger, dessa mångkulturella långtråkigheter
39:36 som prästen, rabbinen, och imamen dyker upp till.
39:45 Prästen och rabbinen dyker upp för att få oavgjort, men muslimen dyker upp för att vinna.
39:48 Och vad säger muslimen till dem? ’De kristna och judarna,
39:52 de äro bokens folk. Vi äro bröder i Abrahams religion,
39:56 vi, och de kristna, och judarna. Ni vet, vi äro praktiskt taget likadana. Vi äro bröder i Abraham.’
40:00 Hur verkar det fungera? Tja, här är en av era bokens människor. Här är ännu en bokens människa.
40:04 Det visar sig att de dödar en jude, en buddhist, en kristen, och en hindu lika snabbt som de dödar varandra.
40:14 Så mycket för att vara ’bröder i Abrahams religion’.
40:18 Faktan stödjer inte den teorin, därför att teorin är felaktig.
40:22 Det finns inget brödraskap i Abraham förutom i sinnet hos människorna som sitter i predikstolarna.
40:31 Jihaden är emot juden, buddhisten, den kristna, och hinduen, och de sekulära,
40:35 förresten. De sekulära värst av dem alla.
40:39 Eller ja, kanske värre än mot hinduen… tja det är svårt att veta. Jag menar verkligen…
40:43 Det är emot ALLA kafirer. Det är vad jihad är emot.
40:48 Fredens religion. Här ser vi:
40:50 548 slag, 19,000 jihadattacker, tolv årtionden på 1,400 år har varit jihadfria.
41:00 Därför är islam 91% våld och 9% fred.
41:04 George Bush hade 9% rätt när han förklarade islam vara fredens religion.
41:08 Konstant våld är varför. Det är en lära.
41:11 Läran om jihad finns i siran, koranen, och hadithen.
41:14 Vi har redan gått över detta. De tycker inte om kafirer.
41:19 Vi har hela jihadläran skriven i text.
41:23 Islam var bara framgångsrikt genom jihad, därför har vi en lära
41:27 som framkallar jihad och som framkallar detta i kollapsen av civilisationer.
41:34 Nu så… jihads tårar
41:37 270 miljoner döda över 1,400 år. Läs och gråt. Läran driver historien.
41:44 Historian visar att den sanna beskaffenheten av politiskt islam. Politiskt islam är alla kaficivilisationers fiende.
41:51 Här är en intellektuell historia på 1,400 år. Jag har läst många gamla dokument.
41:55 De talar aldrig om muslimen. De talar enbart om araben, turken, moren,
41:59 al-Qaeda, asiaten… och såhär har det alltid varit bland specialister.
42:05 Så ock idagär etablissemangets alla specialister apologeter åt islam.
42:10 Varför har inte korankoden knäckts förrän nu? Hur kom det sig att vi inte lär Muhammed
42:14 och varför är ’guldålder’ propagandan utlärd?
42:17 Varför förblir vi okunniga och fortsätter lida? Jag vidhåller att det finns en anledning till detta.
42:24 Jag vidhåller att denna obevekliga brutalitet över århundradena har skapat i det västerländska sinnet
42:28 motsvarigheten till den slagna hunden, den misshandlade hustrun, och det våldtagna barnet.
42:33 Vi tänker inte rätt. Vemsomhelst kan se att den slagna hunden kommer att huka sig när man närmar sig den.
42:38 Detta är det västerländska sinneslaget.
42:42 Vi förnekar attackerna. Hur mycket rapporteras om jihad?
42:46 Kyrkorna erkänner inte ens att de kristna lider någonstans.
42:50 Fruktan. Muhammed använde fruktan. All offentlig kritik av islam bär med sig en viss grad av fruktan.
42:56 Skuldkänslor. ’Åh, vi har inte behandlat islam rätt. Om vi behandlat dem bättre så vore allt gott.’
43:02 Vi lär inte ut historia.
43:05 Vi är förödmjukade. Vem härinne kommer att gå hem och skryta om hur era förfäder var slavar,
43:09 hur eran historia var förintad, och att allt som vi lär ut är lögnen om ’guldåldern’?
43:16 Har ni lagt märke till hur bittert och argsint politiken har blivit sedan 9/11?
43:20 Anledningen till detta är att vi inte tillåts bli arga på fienden.
43:25 Vi blir arga på varandra istället.
43:27 Vi är kraftlösa. Vill någon diskutera detta?
43:34 Förövaren. Muslimer kommer inte erkänna att de sålde en enda slav eller dödade en enda person.
43:38 De är högdragna och självsäkra. Islam är felfritt.
43:42 Islam betyder ’underkastelse’. De förväntar sig underkastelse ifrån oss och det är det de får.
43:48 Islam är offret. Detta har jag hört efter 9/11. De sanna offrena av 9/11 var muslimerna.
43:52 Har ni hört detta någonstans?
43:56 Efter 1,400 år med med brutal jihad, slaveri, stöld, bedrägeri,
44:00 våldtäkt, förintelse, och kränkningar, har kafirens sinne blivit identisk till det av ett misshandlat offer.
44:05 Vår enda lösning är att ta itu med vår historia — att välkomna den och att ta anamma den. Detta är precis
44:09 såhär som vi kommer att läka vår nation, på samma sätt som man läker en människa som utsatts för våld.
44:20 Ni måste gå tillbaka till den ursprungliga händelsen. Därför är vi rädda. Tack ska ni ha.

0 comments: