Monday, March 31, 2008

The “Fitna” Translations

The very highest is barely known.
Then comes that which people know and love.
Then that which is feared,
Then that which is despised.
Who does not trust enough will not be trusted.

When actions are performed
Without unnecessary speech,
People say, “We did it!”


             — Lao Tzu, from The Tao Te Ching, Chapter XVII

I have collected all eighteen translations of Fitna (plus the original English) and combined them in a simple HTML file. This file is designed to be quick to load, easy to copy, and quite printable.

BulgarianEnglishItalianRomanianSpanish
CroatianFinnishNorwegianRussianSwedish
CzechFrenchPolishSerbianTagalog
DanishGermanPortugueseSlovenian 

The texts in French and Polish have better time stamps than the others because they were constructed by expert subtitlers (thanks, François and Peter) who built files designed for use by subtitling software. These two languages will be of more use for designing additional subtitled versions. I have an .ssa file from the French version for anyone who needs it; email unspiek@chromatism.net if you want a copy.

If any more languages arrive in my inbox — there are three or four still unaccounted for — I will post them here and also add them to the new master file.

Many thanks to everyone who assisted with the Rosetta Stone project. I can’t tell you how gratifying it is to see an effort like this come together according to plan, work like it’s supposed to, and generate a result that is useful to people.

We’re all part-time volunteers, but our combined labor produces something that couldn’t otherwise have been obtained in such a short time without paying a lot of money.

Congratulations to everyone. You deserve it.


[Nothing follows]

A Rosetta Stone for “Fitna”: Part Five

A Rosetta Stone for FitnaAs of this post, all the translations of Fitna that I have on hand are now available online at Gates of Vienna. Earlier installments are here, here, here, and here. Today I have added Tagalog, Russian, and Polish, bringing the total to eighteen languages plus English.

In case you don’t know what Tagalog is, it’s the language in the Philippines that has the largest number of speakers. As of the year 2000 there were an estimated 22 million native Tagalog speakers in the islands. Since the Philippines suffers from a permanent and deadly Muslim insurgency in Mindanao and some of the smaller islands, making the film Fitna available with subtitles in Tagalog is obviously a worthwhile task.

Volunteers for the project are welcome.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

The complete list of available languages:

 

The latest news is that LiveLeak has restored Fitna to its original location, although without resolving the problem of the copyrighted Turban Bomb.

Now for Fitna translated into Tagalog, Russian, and Polish:
- - - - - - - - -
Tagalog Version

Translated by UC

0:03 Babala. Itong pelikula ay may mga eskesnang kahindik-hindik.
 
0:32 Quran Surah 8, bersikulo 60

Salubungin ninyo ng anumang sandatahang lakas na kaya niyong ipunin.

Upang maghasik ng lagim

Upang isindak ang mga kaaway ni Allah at ang inyong mga kaaway.
 
1:21 Sandali lang.

— Mamatay ako di ba?

Huwag, huwag, huwag!

Oo, ako’y mamamatay.

Ma’am, ma’am. Magdasal ka na.

Mamamtay ako.

Kailangang huwag kang masiraan ng loob. Dahil kailangan mong bumagon.

Mamamtay ako.

— Kalma ka lang. Huwag kang mabahala.

Diyos ko po.

— Tama ang ginagawa mo.

Napapaso ako sa tindi ng init.
 
1:45 Montse, naririto ako sa stasyon ng Atocha at may sumabog na bomba.
 
1:56 Ano ang nagpapaligaya kay Allah?

Nasisiyahan si Allah kapag may namamatay na di-Muslim.

Lipulin ang mga hindi Muslim at ang nagsasampalataya sa maraming Diyos.

Lipulin ang iyong mga kaaway; ang kaaway ni Allah at ang kontra sa ating relihiyon
 

:50
 Quran Surah 4, Berisikulo 56

Ang mga hindi naniwala sa aming mga hudyat ay ibabalibag namin sa apoy

At kapag sunog na ang kanilang mga balat ay bibigyan namin ng panibagong

Para paulit-ulit nilang madama ng sukdulang sakit: si Allah ay ang pinakamataas at dalubhasa
 
3:17 At kung pahihintulutan ni Allah, o ang Bansa ni Mohammed

Maging ang mga bato’y magwiwika, “O Muslim,

May nagtatagong Hudyo sa likuran ko, parito’s pugutan mo ng ulo

At pupugutan namin ng ulo!

Sa ngalan ni Allah, pupugutan namin! O, mga Hudyo!

Allahu Akbar! (Walang hihigit kay Allah!)

Jihad alang-alang kay Allah!

Jihad alang-alang kay Allah!

Tagumpay para ka Allah!

Jihad alang-alang kay Allah!

Allahu Akbar! (Walang hihigit kay Allah!)
 
3:50 Ano ang pangalan mo?

— Basmallah

Basmallah, ilang taong gulang ka na?

— Tatlo at kalahati.

Muslim ka ba?

— Oo.

Basmallah, alam mo ba ang mga Hudyo?

— Oo.

At papaano mo sila kilala?

— Sila’y mga unggoy at baboy.

Kilala mo dahil sila’y unggoy at baboy?

Sinong may sabi?

— Allah.

At saan niya binaggit ito.

— Sa Koran.
 
4:38 Ang mga Hudyo’y mga Hudyo.

Kailangan silang katayin at patayin.
 
4:53 Karatula: “Maghanda sa para sa totoong Holocaust”.

Karatula: “Mabuhay si Hitler”
 
5:09 Quran Surah 47 Bersikulo 4

Kaya, kapag nasalubong ninyo ang mga ayaw sumampalataya

Tagain ninyo ang ang kanilang mga leeg at kapag marami na kayong napatay sa kanila

Gapusin ninyo ng mahigpit.
 
5:25 Di kaya darating ang araw kung kailan may gagong magtatanka sa iyong buhay?

— Hindi naman siguro.

Naniniwala ka ba sa kabutihan ng sangkatauhan?

— Wala akong tiwala sa kabutihan ng sangkatauhan, pero malakas ang aking paniwala sa aking awra.

Na sa sobrang lakas walang tatabla sa akin na bala.
 
5:45 Mohammed B.: Kung maaari lang akong lumaya sa bilangguan.

At maiuulit ko ang ginawa ko noong Nobyembre 2,

Sa ngalan ng Allah, gagawin ko uli.
 
6:00 Matututo sa halimbawa ni Theo van Gogh!

Karatula: “Jihad laban sa mga Crusaders na taga-Europa”

Madala kayo sa mga halimbawang nakaharap sa iyo!

Sapagka’t ang kabayaran ay dugo.
 
6:17 Pamagat ng peryodiko: Listahan ng lilipulin

Iqra TV Saudi Arabia

Ang mga bahay at ang kabataan ay kailangan ialay.

Kailangan gilitin ang mga leeg and basagin ang mga bungo

Ito ang landas patungo sa tagumpay.
 
6:50 Quran Surah 4, Bersikulo 89

Ang mga tatakwil sa pananampalataya

Ang gagaya sa kanila ay pareho ang mapapala,

Kaya wala kayong dapag kaibiganin hanggang silay magbigay daan kay Allah

At kung sila’y magtataksil, usigin ninyo at patayin ninyo saan man ninyo matagpuan

At huwag kang tatanggap ng kaibigan o tagapagtulong mula sa kanilang mga hanay
 
7:19 Ang Islam ay isang sagradong relihyon. Ang pinamabuting relihyon

Ang sinumang umalis at maging Kristiyano, siya’y dapat patayin

Ang Islam ay higit sa mga Hudyo, higit sa mga Kristiyano

Larawan sa videotape: “Video mula sa CNSNews.com — mga simbahang binastos ng mga Muslim”

Walang kinikilang batas ang Allah kundi ang Islam.

Ang sinumang kililala ng batas liban sa Islam ay hindi namin tatanggapin.
 
7:43 Pamagat ng peryodiko:

Ang dating Muslim na si Jami ay sinalakay

Kamatayan kay Rushdie!

Kamatayan para kay Hirsi Ali din
 
7:56 Quran Surah 8, Bersikulo 39

Huwag ninyong tatantanan hanggang sa sila’y sumuko

At ang tanging relihiyon ay kay Allah
 
8:10 Ang Islam ay ang relihiyon na nais sakupin ang mundo

Tulad sa pagsakop nila noon ay mauulit sa panghinaharap

Sa videotape: “Mahmoud Ahmadinejad, President Iran”

Ang batid ng Reboluyson ng Islam ay para sa buong mundo

At hindi para lamang sa isang lugar o panahon

Kung pahinintulutan ni Allah, tiyak na sasakupin ng Islam ang buong mundo.

Hanggang sa tuktuk ng kahuhulihang bundok sa mundo.
 
8:40 Nasakop namin ang buong mundo noon.

At sa ngalan ni Allah, darating ang Araw na sasakupin namin ang buong mundo muli!

Darating ang araw na lulupigin namin ang Amerika.

Darating ang araw na sasakupin namin ang Britanya at ang buong mundo!
 
8:52 Inutusan kami ni Allah na palaguin namin itong relihiyon sa sangkatauhan.

Kayo ang sasakop sa USA! Kayo ang sasakop sa UK!

Kayo ang sasakop sa Europa!

Lulupigin ninyo lahat! Ang tagumpay ay inyo!

Sasakupin ninyo ang Ehipto! Nagtitiwala kami kay Allah!
 
9:09 Karatula: “Ang Islam ang hahari sa mundo”

Karatula: “Ibagsak ang kalayaan!”

Karatula: “Ang Islam ang hahari sa mundo”

Karatula: “Ibagsak ang kalayaan!”
 
9:33 Ang Netherlands sa ilalim ng engkanto ng Islam

Ang mga mosque ay magiging bahagi ng pamahalaan ng Holland.
 
9:58 Gabinete: hindi bawal ang burka

Bilang ng Muslim sa Netherlands

Bilang ng Muslim sa Europa 2007
 
10:37 Kung nakipagtalik ang nanay o kapatid ko sa iba …

… papatayin ko sila.

Samakatuwid, papatay ka para sa “karanganalan”?

— Sigurado.
 
10:49 Halimbawa, dito sa Netherlands, ay maaring kumliwa ang isang asawa o maging bakla ang isang tao.

Subali’t hindi ako …

… kailangang sumangayon sa patakaran na iyan, sapagkat krimen ito sa ilalim ng Islam.
 
11:08 Maligayang bati mula sa Netherlands.

(bigkas sa loob ng Mosque na Dutch)

Dapat nilang talikuran ang mga partidong pampulitika

… at ang makamundong konsepto tulad ng liberalismo, demokrasya …

sosyalismo at lahat ng bunga ng kaisipan ng tao

Kung ang isang lalaking kasal, huwag sana pahintulutan ng Diyos, ay nagkasala sa ibang babae …

… o isang babaeng kasal ay sumama sa ibang lakali …

Dapat lamang siya’y mamatay sa pagpukol ng bato.
 
11:41 And Netherlands sa mga panahon na darating?

Bakla

Mga bata

Kababaihan
 
12:28 Ang mga kasapi ng Islam ay nagsisikap na maghari

Laakwartier at ang selda ng lagim sa Madrid

And sigaw ng mga taga-Sudan na ibitay ang Ingles na “Miss Teddy Bear”

Ang tatlong utak ng atake

Pakakawalan ang impiyerno.
Ang kailangan ay lalong malaking bomba

Di kami sang-ayon sa kalayaan ng pamamahayag
Sapagkat kontra kami sa demokrasya
 
12:46 Ang sagot namin ay Islam

Ang biglang laganap ng mga hatol ng kamatayan dahil sa “karanganalan” sa Amersterdam

Ang pag-sara ng mga eskwelahan tuwing piyesta ng Muslim

Ang pag-tututro ng Jihad sa mababang paaralan

Libreng tiket paroon sa Mecca tuloy sa paaarlan ng Islam

Ang lalong mabilis na pagpasok ng mga banyagang imam

Ayon kay Mohammed B., ang pumatay kay Van Gogh: “Handa na ang aking kapalit”.
 
13:07 Si Van Gogh ay linipol kaalinsunod sa isang fatwa

Halos kalahati ng kabataan na galing sa Morocco ay kaaway ng Kanluran

Ang mga Mosque ay bihag ng mga Muslim na radical

May mga komandong handang magpakamatay sa Netherlands

May Hamas sa Rotterdam

Ihinulog ng mga Moroccan ang mga bakla sa tubig

Galit ang mga imam sa mga bakla

”Sangayon ang mga Imam sa dahas laban sa bakla”
 
13:31 Ang mga bakla ay dapat ihulog mula sa matataas na gusali

Ang Mosque: paraan para maging Muslim ang buong Netherlands

Ang mga babae ay dapat ituli tulad ng lalaki

Halal-fund: isang sistemang pampinansyal para sa mga Muslim

Hinatulan si Wilders ng kamatayan ng al-Qaeda

Ang Quran ay nagbibigay ng lisensya para pumatay
 
14:10 And tunog ng pinupunit na pahina na naririnig ninyo ay galing lamang sa isang direktoryo ng telepono.

Hindi karapat-dapat para sa akin, kundi ang Muslim mismo na itakwil ang mga masasamang aral na matatagpuan sa Quran.

Ikaw ay dapat magbigay daan para sa Islam, ngunit hindi magbibigay daan ang Islam sa iyo.

Nais ng pamahalaan na igalang niyo ang Islam, subalit walang galang ang Islam para sa iyo.

Nais ng Islam na maghari, mangibabaw and wasakin ang kultura ng Kanluran.

Ngunit noon 1945 ang Nazism ang siyang nabigo sa Europa.
Noong 1989 ang Komunismo ang siyang bumagsak sa Europa.

Ngayon, and Islamismo ang kailangang iharap.
 
14:41 Huwag kayong susuko sa Isalmisasyon.

Ipagtanggol ang kalayaan.
 

 


Russian Version

Translated by Peter1

0:03 Предупреждение: фильм содержит тяжелые и шокирующие кадры
 
0:32 Коран, сура 8, стих 60

Собери на них всю армию и конницу какую можешь.

Чтобы вселить ужас.

Чтобы вселить ужас в сердца врагов Аллаха и твоих враговю
 
1:21 Пауза на секунду.

— Ведь я умру, умру,

Нет, нет, нет!

Да, я сейчас умру.

Мама, мама, молись за меня.

— Я сейчас умру.

Ты должна найти выход. Ты должна наити выход с этого этажа.

— Я умру.

— Спокойно, спокойно.

Боже

— Все в порядке

Так жарко, я горю.
 
1:45 Монтсе, я на станции Атока, бомба уехала с поездом.

Помогите, помогите!
 
1:56 Что сделает Аллаха счастливым?

Аллах счастлив когда убивают неверных.

Уничтожайте неверных и язычников.

Твоих (Аллаха) врагов и врагов религии.


Аллах, считай их и убей их до последнего, и не оставь ни одного
 
2:50 Коран, сура 4, стих 56

Тех кто не верил в наши слова, мы сожжем их в огне.

И когда их кожа обуглится, мы им дадим новую чтоб жечь еще

Чтоб они почувствовали наказание: Аллах велик и мудр.
 
3:17 Если дозволит нам Аллах, о нация Мухаммеда
Даже камень скажет: „ О мусульманин,

За мной прячется еврей, иди и отрежь ему голову“

И мы отрежем ему голову!

Ради Аллаха, мы ее отрежем! О евреи!

Аллах акбар! (Аллах велик!)

Джихад во имя Аллаха!

Джихад во имя Аллаха!

Пбедит Аллах!

Аллах акбар! (Аллах велик!)
 
3:50 Как тебя зовут?

— Басмалла

Басмалла, сколько тебе лет?

— Три с половиной

Ты мусульманка?

-Да

Басмалла, ты знаешь про евреев?

— Да

Кто они?

Они обезьяны и свиньи.

Они обезьяны и свиньи?

Кто это сказал?

— Аллах.

— А где он это сказал?

-В Коране.
 
4:38 Евреи это евреи

Их надо резать и убивать.
 
4:53 Плакат: Будьте готовы к настоящему Холокосту
Плакат: Бог, благослави Гитлера
 
5:09 Коран, Сура 47 Стих 4

И когда встретишь неверных

Рази их шеи, и когда прольешь реки крови

Вяжи их крепко
 
5:25 Ты не думаеши что найдется идиот который захочет тебя убить?

Нет, я в это не верю.

Ты веришь что все люди добры?

Нет, не в то что люди добры, а в мою удачу

Никакая пуля в меня не попадет.
 
5:45 Мохаммед Б. : „ Если бы я мог выйти из тюрьмы

И мог бы сделать это снова, то что я сделал 2 ноября

Аллах, я бы сделал то же самое”
 
6:00 Пусть Тео Ван Гог будет вам уроком!

Знак: „ Джихад против европейских крестоносцев”
Смотрите на ваши примеры и учитесь!


Вы заплатите кровью!
 
6:17 Газетный заголовок: СПИСОК ХИТОВ

Икра Телевидение из Саудовской Аравии

Надо разрушать дома и убивать молодых людей.
Надо резать горла и разбивать черепа.

Это путь к победе.
 
6:50 Коран, сура 4 стих 89

Они захотят чтобы ты отрекся от веры

И если они это сделают


Не води с ними дружбы пока не пойдут они путем Аллаха

Но если они изменят, бери их в плен и убивай везде где найдешь их

И не води с ними дружбы и не проси у них помощи
 
7:19 Ислам это священная религия. Лучшая из всех религий.

Если кто перейдет в Христианство, он заслуживает смерти.

Ислам превосходит евреев, христиан


Буддистов и индуистов.

Изображение видеокассеты: „ Видео получено СиБиЭс Ньюс точка ком – церкви оскверненные мусульманами”

Единственный закон угодный Аллаху это Ислам.
И кто бы не искал другого закона, он не будет признан.
 
7:43 Заголовки газет:

Нападение на бывшего мусульманина покинувшего Ислам, Джами
Смерть Салману Рушди

Угрозы смерти Хирси Али
 
7:56 Коран, сура 8 стих 39

Сражайся пока есть отступники

Пока вера в Аллаха не станет единственной верой.
 
8:10 Ислам это религия которая должна править миром.
Ислам правил раньше и будет править снова.


Надпись на видео кассете. : „Махмуд Ахмадинеджад, президент Ирана”

Весть которую несет Исламская революция глобальна,

Она не ограничена определенным местом или временем.
Не сомневайтесь... что завоюет Ислам по воле Аллаха?

Он завоюет все горные вершины.
 
8:40 Мы правили миром раньше,

И по воле Аллаха, придет день когда мы будем править снова!

Придет день когда мы будем править Америкой.
Придет день когда мы будем править Англией и всем миром!
 
8:52 Аллах послал нас нести эту религию по всему миру.

Вы одолеете Америку! Вы одолеете Британию!

Вы завладеете Европой!

Вы разгромите их всех! Вы победите!

Вы завладеете Египтом! Мы верим в Аллаха!
 
9:09 Плакат: „Ислам будет править миром”

Плакат: „К дьяволу свободу”

Плакат: „Ислам будет править миром”

Плакат: „К дьяволу свободу”
 
9:33 Нидерланды под игом Ислама

Мечети будут частью государственной системы Голландии
 
9:58 Кабинет министров: нет запрета на паранжу

Количество мусульман в Нидерландах

Количество мусульман в Европе в 2007 году
 
10:37 Если моя мать или сестра будет спать с посторонним...

... я тоже их убью.

Ты убьешь ради чести?

-Совершенно верно.
 
10:49 В Нидерландах, например, можно изменять или быть гомосексуалистом.

Но я не могу...

Быть частью этого, потому что Ислам считает это преступлением
 
11:08 Привет из Нидерландов

(слова в Голландской мечети)

Они должны отменить политические партии...
Отменить либерализм и демократию...


... социализм и все что придумано человеческим умом

Если женатый человек, сохрани бог, изменит...

...или замужняя женщина изменит...

Побить их камнями.
 
11:41 Будущее Нидерландов?!

Гомосексуалисты

Дети

Женщины
 
12:28 Исламисты пытаются захватить власть

Лааквартир и Мадрид – одна террористическая ячейка
Суданцы требуют казни Британской „Мисс плюшевый медвежонок”

Трое подозреваются в организации теракта

Разверзнется ад
Вам нужна хорошая бомба

Нам не нужна свобода слова
Потому что мы не признаём демократии
 
12:46 Ислам это наш путь

Взрывной рост количества убийств чести в Амстердаме
Школы закрываются в Мусульманские праздники
Уроки джихада в младших классах

Бесплатные поездки в Мекку для учеников исламской школы
Анкара требует уроков на турецком

Имамы получают въездную визу быстрее

Убийца Тео Ван Гога, Мохаммед Б. : „Мои пследователи готовы”
 
13:07 Ван Гог был убит после издания фатвы

Половина молодых морокканцев на Западе настроены против Запада
Мечети под контролем радикальных исламских групп

Террористы –самоубийцы уже в Нидерландах

Конференция Хамаса в Роттердаме

Морокканцы кидают гомосексуалиста в воду

Имамы против гомосексуалистов

„Имам допускает применять против гомосексуалистов силу”
 
13:31 Выбрасывайте гомосексуалистов из окон

Мечеть: Нидерланды становятся мусульманским государством

Девочкам отрезают клитор

„Мусульмане препятствуют докторам оказывать помощь женщинам”
Халал — фонд: инвестиции для мусульман

Аль-Каеда провозглашает смерть и джихад против Вилдерса (автора фильма)

Коран велит убивать
 
14:10 Звук который вы слышали – это вырвана страница из телефонной книги

Потому что это не я а сами мусульмане должны вырвать страницы с человеконенавистническими стихами из Корана
Мусульмане хотят чтобы вы уступили Исламу, но ислам не уступит вам

Правительство настаивает чтобы вы уважали ислам, но Ислам не уважает вас

Ислам хочет править, подчинять и разрушить запвдную цивилизацию.

В 1945 нацизм был побежден в Европе.
В 1989 коммунизм был побежден в Европе.

Теперь надо победить идеологию Ислама.
 
14:41 Остановим исламизацию

Защитим нашу свободу
 

 


Polish Version

Translated by Peter

00:01.661  Uwaga! Film zawiera szokujące sceny.
 
00:30.504  Koran, Sura 8, Werset 60
 
00:38.441  Przygotujcie przeciwko nim,
ile możecie sił i oddziałów konnicy,
 
00:43.751  którymi moglibyście przerazić wroga Boga
 
00:46.359  i wroga waszego, jak również innych,
którzy sa poza nimi, a których wy nie znacie.
 
01:20.689  Poczekaj sekundę
— Ja zginę, tak?
Nie, nie, nie !
 
01:24.239  Tak, ja zginę.
 
01:25.621  Niech Pani się pomodli,
— Ja zginę.
 
01:28.114  Musi Pani myśleć pozytywnie.
Ponieważ musi Pani pomóc sobie
wydostać się z tego piętra.
 
01:31.226  Ja zginę
— Prosze się uspokoić
 
01:36.389  Prosze, Boże
— Trzymaj się...
 
01:39.044  Jest tak gorąco, ja się pale...
 
01:43.443  Montse, jestem na stacji Atocha i
przed chwilą bomba wybuchła w pociągu
 
01:49.682  Pomocy, pomocy
 
01:55.798  Z czego Allah się cieszy?
 
01:56.964  Allah się cieszy kiedy
niewiercy giną.
 
01:58.821  Trzeba wyciąc niewierców i wielowierców.
 
02:02.033  Waszych wrogów (Allaha) i
wrogów religi.
 
02:04.393  Allahu, policz ich i
wybij ich do końca,
 
02:09.020  i nie miej listości nad nikim.
 
02:49.653  Koran, Sura 4, Werset 56
 
02:54.335  Zaprawde, tych,
którzy nie uwierzyli w Nasze znaki,
bedziemy palić w ogniu.
 
02:58.167  I za kazdym razem, kiedy się ich
skóra spali, zamienimy im skóry na inne,
aby zakosztowali kary.
 
03:01.239  Bóg jest poteżny, madry!
 
03:15.500  Kiedy Allah nam pozwoli,
narodzie Mahometa,
 
03:19.469  nawet kamień powie:
"O, Muzułmanie...,
 
03:22.378  Żyd się chowa za mną,
chodź, i obetnij mu głowę.
 
03:25.895  ...i my obetniemy mu głowę!
 
03:29.231  Na Allaha,
my obetniemy mu głowę!
O Żydzi!
 
03:32.774  Allah jest wielki!
 
03:37.297  Walka (Jihad) na rzecz Allaha!
 
03:44.753  Zwycięstwo dla Allaha!
 
03:48.475  Allah jest wielki!
 
03:50.424  Jak masz na imię?
— Basmallah
 
03:52.323  Basmallah, ile masz lat?
— Trzy i pół
 
03:55.606  Jestes Muzułmanką?
— Tak
 
03:58.423  Basmallah, słyszałaś kiedyś o Żydach?
— Tak
 
04:01.492  — Ponieważ oni są...?
 
04:05.667  — Oni sa małpami i świniami
— Ponieważ oni są małpami i świniami?
 
04:11.122  — Kto tak mówi?
— Allah
 
04:13.741  — Gdzie on to mówi?
— W Koranie.
 
04:37.970  Żydzi są Żydami.
 
04:40.048  To są ci którzy muszą być
zaszlachtowani i zamordowani.
 
04:51.327  "Przygotujcie się
na prawdziwy holokaust "
 
04:53.891  "Boże, błogoslaw Hitlera"
 
05:08.975  Koran, Sura 47, Werset 4
 
05:12.276  Kiedy więc spotkacie tych,
którzy nie wierzą,
to uderzcie
ich mieczem po szyi;
 
05:15.081  a kiedy ich całkiem rozbijecie,
 
05:18.355  to mocno zacisnijcie na nich pęta.
 
05:24.078  Nie wydaje ci się ze pewnego dnia
znajdzie się szaleniec który cię zabije ?
— Nie, nie wydaje mi się.
 
05:33.971  Czy ty wierzysz w dobro człowieka?
— Nie, nie wierze w dobro człowieka
ale raczej w moją arogancje.
 
05:37.711  (ZAMORDOWANY)
..i dla tego kula mnie nie trafi.
 
05:46.045  Jeżeli miałbym możliwość
wyjścia z więzienia
 
05:49.954  i możliwość zrobienia ponownie,
tego co zrobiłem drugiego listopada,
 
05:55.909  Allah, zrobiłbym dokładnie to samo.
 
05:58.211  Weźcie nauczkę z
Theo van Gogh'a!
 
06:03.099  Weźcie nauczkę z
przykładów które widzicie!
 
06:07.462  Ponieważ zapłacicie krwią!
 
06:17.333  NA
LIŚCIE DO ZABICIA
 
06:21.905  Domy i młodzi mężczyźni
muszą być poświeceni.
 
06:24.053  Krtanie muszą być poderżnięte
i czaszki zmiazdżone.
 
06:26.872  To jest droga do zwycięstwa.
 
06:49.880  Koran, Sura 4, Werset 89
 
06:53.098  Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi,
tak jak oni są niewiernymi,
abyście wiec byli równi.
 
06:56.661  Przeto nie bierzcie sobie opiekunów
sposród nich, dopóki oni nie
wywedrują razem na drodze Boga.
 
07:07.162  A jesli sie odwrócą, to chwytajcie i
zabijajcie ich,
gdziekolwiek ich znajdziecie!
 
07:10.915  I nie bierzcie sobie sposród
nich ani opiekuna, ani pomocnika
 
07:18.794  Islam jest swiętą religią.
...najlepszą religią jaka tylko jest.
 
07:23.409  Jezeli ktoś przejdzie na Chrześcijaństwo,
wtedy zasługuje na smierc.
 
07:28.957  Islam jest lepszy
od Judaizmu i od Chrześcijaństwa,
 
07:32.307  lepszy od Buddyzmu,
i lepszy od Hinduizmu.
 
07:34.134  Jednyną religię (prawo) które Allah
akceptuje
to Islam.
 
07:37.603  ...i jezeli ktoś szuka czegoś innego
niż Islam,
to nigdy nie bedzie zaakceptowany.
 
07:41.435  Były Muzułmanin — Zaatakowany
 
07:45.071  "Śmierć Rashdiemu"
 
07:47.947  Groźby zabicia dla Hirsi Ali
 
07:55.932  Koran, Sura 8, Werset 39
 
07:59.888  Zwalczajcie ich,
aż nie będzie już buntu
 
08:02.972  i religia w całości będzie
nalezeć do Boga.
 
08:08.411  Islam to religia
która chce rządzić światem.
 
08:14.653  Kiedyś nim rządziła
i będzie nim rządzić ponownie.
 
08:19.610  Przekaz rewolucji Islamskiej
jest globalny,
 
08:22.917  i się nie ogranicza do
specificznego miejsca lub czasu.
 
08:27.113  Nie miejcie wątpliwości... z Allahem,
Islam podbije co?
 
08:36.099  Islam podbije góry tego swiata.
 
08:39.998  Islam rządził kiedyś światem,
 
08:42.767  i za sprawa Allaha, przyjdzie dzień
kiedy bedziemy nim znowu rządzić!
 
08:45.045  Przyjdzie dzień że bedziemy
rządzić Ameryka.
 
08:47.738  Przyjdzie dzień że bedziemy rządzić
Wielką Brytanią i całym swiatem!
 
08:52.254  Allah nakazuje nam abyśmy
rozpowszechnili naszą religie
po calym świecie.
 
08:56.135  My przejmiemy USA!
My przejmiemy
Zjednoczone Królestwo (UK)!
 
08:59.723  My przejmiemy Europę!
 
09:01.815  Podbijemy ich wszystkich!
Bedziemy mieć zwyciestwo!
 
09:04.446  Przejmiemy Egipt!
Wierzymy w Allaha!
 
09:06.956  "Islam zdominuje świat"
 
09:13.474  "Do diabła z wolnościa"
 
09:20.510  "Islam zdominuje świat"
 
09:24.729  "Do diabła z wolnościa"
 
09:33.742  Holandia
pod dominacją Islamu
 
09:49.369  Meczet bedzie częscią rzadu w Holandii...
 
09:57.196  Rzad: Nie będzie zakazu noszenia burki
 
10:03.093  Ilość Muzułmanów w Holandii
 
10:27.377  Ilość Muzułmanów w Europie
 
10:36.418  Jeżeli moja matka lub siostra będzie
miała kontakt seksualny z kimś innym...
 
10:41.115  ... wtedy je zamorduje.
 
10:45.602  Wtedy popełnisz honorowe zabójstwo?
— Dokładnie
 
10:48.057  W Holandii, na przykład,
można popełnić zdradę,
lub być homoseksualistą.
 
10:53.697  Ale ja nie chce być częścią tego...
 
10:57.448  ... ponieważ w Islamie
jest to przestępstwem.
 
11:16.135  (Przemówienie z Meczetu w Holandii)
Partie polityczne powinny być rozwiazane
 
11:18.480  i koncepty takie jak
liberalizm, czy demokracja...
 
11:23.523  ... socjalizm i wszystko z tym zwiazane
co powstało na wskutek ludzkiej myśli.
 
11:29.833  (z meczetu El Tawheed)
Jeżeli żonaty mężczyzna
 
11:33.340  ...albo mężatka popełnia zdradę...
 
11:36.722  wtedy powinna być ukamienowana.
 
11:41.681  (Przyszłosć w Holandii?)
Homoseksualiści
 
11:51.899  (Przyszłość w Holandii?)
Dzieci
 
12:03.082  (Przyszłość w Holandii?)
Kobiety
 
12:27.074  Islamiści chcą przejąć wszystko
 
12:29.065  Laakwartier z Madrydem
w sieci terrorystycznej.
 
12:32.439  Sudańczycy rządaja egzekucji
brytyjskiej 'Pani Miś'
 
12:34.832  Trójka podejrzana o planowanie ataku
 
12:36.849  Będzie piekło
"Jedyne co potrzebne to atak bombowy"
 
12:40.058  "Nie zgadzamy się z wolnościa słowa
ponieważ nie uważamy demokracji...
 
12:43.085  ... Islam jest naszą alternatywą"
 
12:45.198  Wielki wzrost ilości morderstw
honorowych w Amsterdamie
 
12:47.815  Szkoły zamkniete w muzułmańskie święto.
 
12:51.954  Lekcje Jihad'u w szkole podstawowej.
 
12:53.939  Wycieczka do Mekki
przez Islamską szkołę.
 
12:57.501  Ankara chce język turecki
w tutejszych szkołach.
 
13:00.343  Imami z zagranicy dostają wizy szybciej.
 
13:03.309  Mohammed B.,
morderca Theo Van Gogh'a:
"Moi zastepcy są gotowi"
 
13:06.384  Van Gogh zamordowany
po wydaniu na niego fatwy
 
13:09.049  Prawie połowa młodych
marokańczyków jest
przeciwna Zachodowi.
 
13:12.128  Meczety pod wpływem radykalnych
ugrupowań muzułmańskich.
 
13:15.060  Zastępy samobójców w Holandii.
 
13:18.190  Zlot Hamasu w Rotterdamie.
 
13:21.160  Marokańczycy wrzucili
homoseksualistę do wody.
 
13:24.194  Imami nie lubią gejów
 
13:27.302  Imam legalizuje przemoc
w stosunku do gejów.
 
13:29.973  "Zrzucie gejów z wysokich budynków"
 
13:33.266  Meczet: Transformacja Holandii w państwo
muzułmańskie
 
13:35.997  Genitalia dziewczynek są dalej okaleczane
 
13:39.083  Muzułmanie nie chcą aby lekarze
się zajmowali kobietami.
 
13:42.049  Fundusz Halal — Dla muzułmanów.
 
13:45.163  Al-Qaeda ogłasza karę śmierci dla Wilders'a
 
13:52.063  Koraniczna licencja na zabijanie
 
14:13.081  Dzwięk który własnie usłyszałeś
pochodzi z kartki wyrywanej
z ksiażki telefonicznej
 
14:15.184  Ponieważ to nie zależy ode mnie
ale od samych Muzułmanów
aby wyrwać nienawistne kartki z Koranu
 
14:20.732  Muzułmanie chcą abyś przygotował
drogę dla Islamu ale Islam nie
chce przygotować drogi dla Ciebie.
 
14:24.156  Wszystkie rządy chcą abyś respektował Islam ale Islam
nie ma respektu dla Ciebie.
 
14:26.847  Islam chce rządzic i podporządkować sobie i zniszczyć
Zachodnią Cywilizacje.
 
14:29.422  W 1945 roku nazizm został pokonany w Europie.
W 1989 roku komunizm został pokonany w Europie.
 
14:32.956  Teraz, islamska ideologia
musi być pokonana.
 
14:40.514  STOP ISLAMIZACJI
 
14:45.654  Bron naszej wolności
 

The Ordeal of Mikko Ellilä

Last Friday the Finnish TV network YLE published the following brief news item:

Blogger Fined for Inciting Racial Hatred

A blogger in Finland has been fined for writing offensive material about Africans.

Finland CCCPA court sentenced the 30-year old Espoo resident to a fine for inciting racial hatred. It found that the man’s writings on the Internet constituted illegal propaganda.

The judgment ruled that the man slandered Africans by comparing them to animals. In his defense, the man said that laws governing freedom of speech protected his right to express his opinion.

Inciting racial hatred — hets mot folkgrupp in the Swedish version — is the catchall offense used in Finland to suppress politically incorrect speech.

The blogger thought he was protected by the right of free speech, but he was mistaken. With the possible exception of Denmark, freedom of speech does not exist in any European country. The right to speak freely is subordinate to the right to practice one’s religion freely, and to be free of racial discrimination. Both of these “rights” are conveniently used to suppress anyone who questions Orthodox Multiculturalism.

The story doesn’t mention the name of the blogger, but he is in fact Mikko Ellilä.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Mikko ElliläI wrote extensively starting in May of last year about the efforts of the Finnish authorities to silence Mikko Ellilä. Mr. Ellilä made the unpardonable mistake of holding opinions about immigration and racial issues which the state found unacceptable.

The legal process against him started with a summons to talk to the police. After that it looked like nothing much might happen, and there were some among our commenters who claimed we were making a lot of fuss about nothing, and that Mr. Ellilä was bound to be released.

But it didn’t work out that way. The matter was referred to the State Prosecutor, who brought the case to trial, and Mr Ellilä was convicted. It’s the second such case in Finland, and will draw the iron curtain of censorship down even tighter over Finnish anti-immigration blogs and websites.

Tundra Tabloids has much more on the story. KGS says this:
- - - - - - - - -
The Finnish court’s decision to find Finnish blogger Mikko Ellilä is a severe blow to fundamental rights governing free speech.

[…]

Another aspect to the case, is whether he should have been forced by a court to have to explain his views at all. The Finnish State Prosecutor’s line of questioning: “what was your intent”, should send a chill up everyone’s spine, no matter what the issue is about. This scaling back of liberal freedoms — if it isn’t overturned by a higher court — comes at a crucial time when civil liberties are under attack by those who want to limit what one can say about Islam.

Turkkilaista tuumintaa has major portions of the trial transcript translated into English. KGS includes a caveat that Matias Turkkila made his partial transcript from notes rather than a tape recording, so word-for-word accuracy is not to be expected.

Here’s a random excerpt:

[Defense attorney Kari] Silvennoinen: One of the offences mentioned in the preliminary investigation was that you had compared ethnic groups to animals. Is this the case?

Ellilä: No. I haven’t compared any ethnic groups to animals. I merely stated that man — as in mankind — is an animal, homo sapiens, which is of course a fact known to everyone.

Silvennoinen: How about the word “parasite”, which you use at one point?

Ellilä: In Finland, the word “parasite” [“loinen”] was originally a socio-economic term used in 19th century agrarian society, where terms such as “peasant”, “tenant farmer”, “parasite” etc. were used, this last group being people who lived at the expense of others. It was only later that this word came to be used of lice and other insects, and it’s still used colloquially in the socio-economic sense in political discourse, in newspaper columns and such. It’s not the kind of word that politicians would use, but then, I am not a politician, but a private citizen.

Silvennoinen: Did you have any intentions of inciting or offending?

Ellilä: None whatsoever. [emphasis added]

Notice that Mikko Ellilä’s defense comes down to what he intended. As it happens, such a defense proved inadequate — evidently the court determined that Mr. Ellilä’s intentions were not benign, and ruled accordingly.

But let’s suppose for the sake of argument that Mikko Ellilä’s inner thoughts and intentions are in fact vile. Let’s pretend that he really thinks that Africans are no better than animals, that Jews are sub-humans, and the Suomi-speakers of Finland are the most evolved race on the planet.

So what?

I would find such opinions repugnant. I would decline to read his writings, and I would give his theories no credence.

But that’s not the issue.

The issue is this: Freedom of speech means the absolute right to say truly repugnant things.

Otherwise it has no meaning. If we are only free to say “The Emperor’s clothes are gorgeous and delightful,” then we have no free speech whatsoever.

The lamps are going out all over Europe; we shall not see them lit again in our lifetime.

New Version of “Fitna” to be Released

Update:

LiveLeak has restored Fitna to its original location (which means my embedded version from last week should be working again).

It’s also the original version of the movie (with Turban Bomb), so the copyright question is still an issue.

LiveLeak includes this announcement:

On the 28th of March LiveLeak.com was left with no other choice but to remove the film “fitna” from our servers following serious threats to our staff and their families. Since that time we have worked constantly on upgrading all security measures thus offering better protection for our staff and families. With these measures in place we have decided to once more make this video live on our site. We will not be pressured into censoring material which is legal and within our rules. We apologise for the removal and the delay in getting it back, but when you run a website you don’t consider that some people would be insecure enough to threaten our lives simply because they do not like the content of a video we neither produced nor endorsed but merely hosted.

Thanks to TB for the tip.


Geert Wilders will be releasing a revised version of Fitna. According to ANSAMed:

Author Cuts Anti-Koran Film to Avoid Legal Actions

FitnaScared by the legal consequences of his anti-Islam film, Dutch extreme-right MP and author of the controversial film ‘Fitna’, Geert Wilders, decided to cut some scenes of his work to defend himself from eventual legal actions already threatened by Danish cartoonist Kurt Westergaard, author of the caricatures of Mohammed which inflamed part of the Islamic world and appear now in the film too.

Wilders cut the scene with the caricature of the Islamic prophet with a bomb hidden under his turban and replaced it with a similar drawing, after Westergaard threatened to take him to court for violation of author’s rights.
- - - - - - - - -
Fitna’s director will also replace the photography of Moroccan-Dutch rapper, Salah Edin, with an image of Mahomet Bouyeri, the killer of filmmaker Theo Van Gogh, in order to avoid being charged by the singer, who has appeared as associated with the murder of Van Gogh. (ANSAmed).

The big question is: Where will the new version of the movie be released? What venue will accept it?

It seems unlikely that LiveLeak will put itself at risk a second time. So what hosting service will risk a fatwa and take on the dreaded and provocative hate-movie?

I’ll let you know as soon as I find out.


Hat tip: C. Cantoni.

Sunday, March 30, 2008

Updated List of “Fitna” Download Sites

Russian and Polish versions have been added. Thanks, Peter.

I also removed a few bad links. Y’all should have told me about those!

AJM (dedicated server — very fast)
avi (Divx 5.0)
Bivouac-ID (French subtitles)
Czech Infidel (Czech subtitles)
Daily Motion (flagged as inappropriate — must register to see it)
Farsi — Google Video
French from Anclaos
Google video
Isohunt (links to torrent sites)
LiveLeak (unofficial)
mp4+iPod (MPEG-4, Perian)
PI — Dutch
PI — English
PI — English
PI — English
PI — English
PI — English
PI — English
PI — English
PI — English
PI — English
PI — English
PI — English
PI — English
PI — German
PI — German
PI — Google (German)
PI — Viddler
Rapid Share (flv format)
Rapid Share (Russian subtitles — Premium)
Rapid Share (Russian subtitles)
Rapid Share (wmv format)
Russian
Spanish from Français de Souche.
The Pirate Bay (bit torrent)
The Pirate Bay (Danish subtitles)
The Pirate Bay (Polish)
The Pirate Bay (Polish)
The Pirate Bay (Russian)
wmv (WMV/A 9 Standart)
YouTube
YouTube (requires registration)
ZippyShare (Polish)
ZippyShare (Polish)


[Post ends here]

Jamaat ul-Fuqra Celebrates the Prophet’s Birthday in Binghamton

The public celebration of the birth of Mohammed is known as Mawlid, and was celebrated this year on March 20th or March 25th, under the Sunni or Shi’a traditions respectively.

The Muslims of AmericaBut the Muslims of America, the front group for Jamaat ul-Fuqra, are celebrating the event on Saturday in downtown Binghamton, New York. Binghamton is the nearest large town to Deposit, which — as regular readers already know — is the home of Islamberg, the national headquarters of Jamaat ul-Fuqra, the followers of the Sheikh Gilani.

Maybe the difference in date is due to the fact that the sheikh and his disciples are Sufis, and not Sunnis or Shi’ites. According to The Press & Sun-Bulletin:

Downtown event to mark prophet’s birthday

The Muslims of the Americas group intends to celebrate the prophet Muhammad’s birthday in downtown Binghamton.

The community traditionally observed Milad-un-Nabi (celebration of the Holy Prophet) with a parade, singing and other activities at its privately owned property in Hancock, where 35 to 40 Muslim families live.

One of the ways you can tell this celebration is from a Pakistan-based group is that they call it Milad an-Nābi (Urdu) rather than Mawlid an-Nābi (Arabic). If the organization were an offshoot of the Egyptian Muslim Brotherhood, it would almost certainly refer to the occasion as Mawlid.

This year, though, the group wants to expand the celebration to include a parade and other activities from 11 a.m. to 5 p.m. Saturday in downtown Binghamton.

“We’re trying to do an interfaith thing, we’re reaching out to the community to do a program based on unity,” said Maryam A. Rahim, event coordinator. “We haven’t been very well known … We want everyone to come out and celebrate, maybe ask questions.”

The first-ever celebration of Muhammad’s birthday in Binghamton will include a parade starting at 11 a.m. on Court Street from Chenango to Front streets and then back to Chenango Street. One lane of downtown’s main street will be closed during the parade, said city spokesman Andrew Block, who also said the group secured the appropriate permits to hold the celebration.
- - - - - - - - -
After the parade, activities are scheduled in front of the old Broome County Court-house. The list of guest speakers includes the Rev. Douglas Taylor of the Unitarian Universalist Congregation of Binghamton and Diane O’Heron, a professor at Broome Community College.

Rahim said within the Muslim community, some adherents disagree with a formal celebration of Muhammad’s birthday, claiming it is excess and not in keeping with the prophet’s modest lifestyle.

Others consider the observance of Milad-un-Nabi to be just as important as Eid-ul-Fitr, which is the celebration after the fasting month of Ramadan, and Eid-ul-Adha, or the pilgrimage to Mecca, she said.

Everyone should pay attention to the sanitized history of MOA given in the next paragraph, which must have been pulled from the group’s press release or PR website and published in the newspaper without any checking or further research:

Muslims of the Americas was formed in the 1980s when several families migrated from ghetto properties in New York City to Hancock to make a new start on their own property in a clean, rural environment, Rahim said. The community includes a mosque and a private school.

There’s a little bit more to MOA than that, including a history of gun-running, money laundering, welfare fraud, firebombings, and murder.

Check our sidebar listings at the left for extensive background information on MOA and Jamaat ul-Fuqra, or visit The Politics of CP. An informed citizenry is the bastion of democracy.

Have fun, Binghamton. Happy Birthday to Mo!


Hat tip: MM.

A Rosetta Stone for “Fitna”: Part Four

A Rosetta Stone for FitnaIn this post are four additional translations of the screenplay for Fitna: Romanian, Norwegian, Croatian, and Bulgarian. This brings our list of languages up to fifteen in addition to English. I’m expecting (hoping for) several more.


Once again, I’m very grateful for the response from our volunteer translators.

The viral spread continues. The most recent addition that I know of is Fitna with Farsi subtitles, intended for what will presumably be an enormous demand in Iran. The mullahs may be forced to close all the internet cafes to keep the blasphemous Dutchman from corrupting Persia’s youth.

Now for Fitna translated into Romanian, Norwegian, Croatian, and Bulgarian:
- - - - - - - - -
Romanian Version

Translated by Cobra , who says: “I still need to find Romanian characters.”

0:03 Atentie: Acest film contine imagini foarte socante
 
0:32 Quran Surah 8, versetul 60

Pregateste pentru ei orice forte si cavalerie esti capabil sa aduni.

Ca sa lovesti inspaimintator.

Ca sa lovesti inspaimintator in inimile inamicilor lui Allah si inamicilor tai.
 
1:21 Un moment, va rog.

Asa este ca am sa mor?

Nu, nu, nu, nu!

Da, am sa mor.

Doamna, doamna, spune-ti rugaciunile.

— Am sa mor.

Trebuie sa fii optimista. Pentru ca trebuie sa ma ajuti ca sa te ridic de pe jos.

Am sa mor.

— Fii linistita, fii linistita.

Ajuta-ma, Doamne!

— Sinteti bine.

Mi-e asa de cald, ard!
 
1:45 Montse, sint la statia Atocha si o bomba a explodat in tren.

Ajutor, ajutor!
 
1:56 Ce-l multumeste pe Allah?

Allah e multumit cind infidelii sint omoriti.

Terminati pe infideli si politeisti!

Dusmanii lui Allah si dusmanii religiei musulmane.

Allah, numara-i si omoroa-i pe toti, nu lasa pe nimeni in viata.
 
2:50 Quran Surah 4, Versetul 56

Pe cei care nu au ne-au crezut , o sa-i ardem in foc.

Cind pielea lor a crapat de foc, vom pune piele noua pe ei.

Ei o sa simta pedeapsa: Allah e sublim si intelept.
 
3:17 Daca Allah ne permite, oh, natiunea lui Mohammed,

Pina si piatra va spune, “O, Musulman,

Un evreu se ascunde in spatele meu, vino si taie-i gitul.

Si, o sa-i taiem capul!

In numele lui Allah, o sa-i taiem capul. O, evrei!

Allah e mare!

Jihad in numele lui Allah!

Jihad in numele lui Allah!

Victorie pentru Allah!

Allah e mare!
 
3:50 Care ti-e numele?

— Basmallah

Citi ani ai, Basmallah?

— Trei ani jumatate.

Esti musulman?

— Da

Esti familiara cu evreii, Basmallah?

— Da.

Ce stii de ei?

— Ei sint porci si maimute.

Sint porci si maimute?

Cine a spus asta?

— Allah.

Unde a spus asta?

— In Quran.
 
4:38 Evreii sint evrei.

Ei trebuie masacrati si omoriti.
 
4:53 Poster: “Pregatiti-va pentru Holocaustul adevarat!”

Poster: “ D-zeu sa-l binecuvinteze pe Hitler!”
 
5:09 Quran Surah 47 Versetul 4

Asadar, cind ii intlniti pe necredinciosi,

Taie-le gitul si cind zac intr-o baie de singe,

Leaga-i bine.
 
5:25 Nu crezi ca intr-o zi un idiot va incerca sa te omoare?

— Nu, nu-mi pot imagina asta.

Crezi in bunatatea umana?

— Nu, nu in bunatatea omului ci in aroganta mea.

Care este asa de puternica, ca nici un glonte nu ma va lovi.
 
5:45 Mohammed B.: Daca as putea sa ies din inchisoare.

Si daca ar fi sa o fac din nou, ce am facut pe 2 Noiembrie,

Allah, as face exact la fel.
 
6:00 Ia exemplu de la Theo van Gogh!

Poster: “Jihad impotriva Cruciatilor Europeni”

Ia exemplu din ce vezi!

Pentru ca o sa platesti cu singe!
 
6:17 Titlu de ziar: Lista Neagra

Iqra TV Arabia Saudita

Case si oameni tineri trebuie sacrificati.

Beregate trebuie taiate si capete trebuie sfarimate.

Aceasta este calea victoriei.
 
6:50 Quran Surah 4, Versetul 89

Daca ei doresc sa nu accepte credinta,

Cind o fac, ca sa fii pregatit pentru ei,

Nu te imprieteni cu ei, pina cind nu vor veni la Allah

Dar daca nu vor accepta, aduna-i si omoara-i pe toti, oriunde ii gasesti,

Si nu lua ajutoare sau prizonieri dintre ei.
 
7:19 Islam e religie sacra. Cea mai buna religie care exista.

Daca cineva se converteste la crestinism, merita pedeapsa capitala.

Islamul e superior evreilor si crestinilor.

Si budistilor, si hindusilor.

Imagine pe banda video: “Video obtinut de CNSNews.com-biserici spurcate de musulmani.”

Singura lege pe care o accepta Allah este islamul.

Si cine cauta o alta lege decit islamul, nu va fi acceptat niciodata.
 
7:43 Titlu de ziar:

Fost musulman atacat

Moarte lui Rushdie

Amenintari cu moartea pentru Hirsi Ali, de asemenea.
 
7:56 Quran Surah 8, versetul 39

Lupta-te cu ei pina la victorie.

Si religia e a lui Allah, in totalitate.
 
8:10 Islamul e o religie care vrea sa domine pamintul

A facut-o inainte si o sa o faca din nou.

Pe banda video: “Mahmud Ahmadinejad, Presedintele Iranului”

Mesajul revolutiei (islamice) este global,

Si nu este specific numai unei regiuni sau moment in timp.

Nu te indoi, cu voia lui Allah, ce va cuceri islamul?

Va cuceri virfurile muntilor pamintului
 
8:40 Noi am condus pamintul inante,

Si prin voia lui Allah, va veni o zi in care vom conduce pamintul din nou!

Va veni o zi cind vom conduce America.

Va veni o zi cind vom conduce Anglia si intreaga lume.
 
8:52 Allah ne-a poruncit sa intindem religia noastra pe tot pamintul.

Voi o sa cuceriti SUA! Voi o sa cuceriti Anglia!

Voi o sa cuceriti Europa!

Voi o sa cistigati impotriva tuturor!

Voi o sa cuceriti Egiptul! Noi credem in Allah!
 
9:09  Poster:”Islamul o sa domine pamintul”

Poster:”Libertate, du-te in iad!”

Poster:”Islamul o sa domine pamintul”

Poster:”Libertate, du-te in iad!”
 
9:33 Olanda sub blestemul islamului

Moscheea va fi parte din sistemul de guvernamint in Olanda
 
9:58 Guvernul: burqa nu este interzisa.

Numarul musulmanilor in Olanda

Numarul musulmanilor in Europa 2007
 
10:37 Daca mama mea, sau sora mea, se culca cu altcineva…

…am sa-i omor si pe ei, de asemenea.

Si atunci o sa-i omori din onoare?

— Desigur.
 
10:49 In Olanda, de exemplu, adulterul si relatiile homosexuale sint permise.

Dar eu nu sint de accord cu asta, pentru ca islamul considera asa ceva o crima.
 
11:08 Felicitari din Olanda.

(idei intr-o moschee olandeza)

Partidele politice ar trebui denuntate…

…si conceptele de liberalism, democratie…

…socialism, si tot ce este asociat cu, sau provenind din, mintea omului.

Daca un barbat casatorit, Allah nu permite, comite adulter…

…sau o femeie maritata, comite adulter…

Vor fi omoriti cu pietre.
 
11:41 Olanda in viitor?

Homosexuali

Copii

Femei
 
12:28 Islamistii vor sa cucereasca

Laakwartier cu Madrid in pinza de paianjan terorista

Sudanezii cer omorirea Britanicei “Doamna ursulet”

Un grup de trei planuiesc atac

Iadul va aparea pe pamint

Tot ce iti lipseste e un atentat cu o bomba mare

Nu sintem de accord cu libertatea cuvintului

Pentru ca denuntam democratia
 
12:46 Islamul este alternative noastra.

Crestere exploziva a crimelor de onoare in Amsterdam

Scoala se inchide pentru sarbatoare musulmana

Lectii de jihad in scoala elementara

Calatorie gratuita la Mecca cu scoala islamica

Ankara vrea limba turca studiata in clase

Imamii straini sint acceptati la intrare mai repede

Asasinul lui Van Gogh Muhammed B.:

”Urmasii mei sint pregatiti”
 
13:07 Van Gogh a fost omorit dupa porunca islamica fatwa

Aproape jumatatea marocanilor sint impotriva vestului

Moscheiile sub blestemul musulmanilor radicali

Comandouri sinucigase in Olanda

Hamas se intilneste in Rotterdam

Marocanii arunca un homosexual in apa

Imamilor nu le plac homosexualii

”Islamul legalizeaza violenta impotriva homosexualilor”
 
13:31 Arunca-i pe homosexuali de pe cladirile inalte

Moschee: transformind Olanda intr-un stat musulman

Fetele sint inca mutilate genital

”Musulmanii ingreuneaza tratamentul femeilor de catre doctori”

Foduri-halal: investitii pentru musulmani

Al-Qaeda proclama pedeapsa cu moartea

Jihad impotriva lui Wilders

Quran permite omorul
 
14:10 Sunetul pe care l-ati auzit e o pagina rupta dintr-o carte de telefoane.

Pentru c a nu este datoria mea, ci a musulmanilor insisi, sa scoata versetele pline de ura din Quran

Musulmanii vor ca tu sa accepti islamul, dar islamul nu te accepta pe tine.

Guvernul insista ca tu sa respecti islamul, dar islamul nu te respecta pe tine.

Islamul vrea sa conduca, supuna si sa distruga civilizatia vestica.

In 1945 nazismul a fost invins in Europa.

In 1989 comunismul a fost invins in Europa.

Acum, ideologia islamica trebuie invinsa.
 
14:41 Opriti islamizarea.

Aparati libertatea.
 


Norwegian Version

Translated by HTP

0:03 Advarsel: Filmen inneholder sterke scener som kan virke støtende
 
0:32 Koranen Sura 8, vers 60

Bruk mot dem all den styrke og list dere kan mønstre

For å skape frykt

For å skape frykt i hjertene hos Allahs fiender og deres fiender
 
1:21 
Vær så snill å vent et øyeblikk

- Jeg kommer til å dø, ikke sant?

Nei, nei, nei, nei!

Jo, jeg kommer til å dø.

(Frue, frue), be Fadervår.

—Jeg kommer til å dø.

Du må tenke positivt. Fordi vi må få deg ut av den etasjen.

Jeg kommer til å dø.

— Ro deg ned. Ro deg ned.

-Kjære Gud.

—Dette skal gå fint.

Det er så varmt, jeg brenner opp
 
1:45 Montse, Jeg er på Atocha stasjonen, toget har blitt bombet.

Hjelp, hjelp!
 
1:56 Hva gleder Allah?

Allah gledes når ikke-muslimer drepes.

Utrydd de vantro og flerguds-tilbederne.

Dine (Allahs) fiender og religionens fiender.

Allah, tell dem og drep dem til siste mann. Spar ingen.
 
2:50 Koranen Sura 4, Vers 56

De som tviler på våre tegn vil brenne i ilden.

Når huden deres er kokt til å flå av, vil vi gi dem ny hud.
.
Så de kan føle straffen. I sannhet, Allah er vis og klok.

 
3:17 Hvis Allah tillater, Å , Muhammeds rike

Selv stenen vil si, “Å muslim,

en jøde gjemmer seg bak meg, kom og skjær hodet hans av.

Og vi vil kappe av hodet hans!

Ved Allah, vi vil skjære det av! Å, jøder!

Allahu Akbar! (Allah er stor!)

Jihad for Allahs sak!

Jihad for Allahs sak!

Seier til Allah!

Allahu Akbar! (Allah er stor!)
 
3:50 Hva heter du?

—Basmallah

Basmallah, hvor gammel er du?

— Tre et halvt

Er du muslim?

— Ja

Basmallah, kjenner du til jøder?

— Ja

Og hva er de?

— De er aper og griser.

De er aper og griser?

Hvem sier det ?

— Allah.

Hvor sier han det?

— I Koranen.
 
4:38 Jøder er jøder.

Det er de som må slaktes og drepes
 
4:53 Plakat: “Gjør klar for den virkelige HOLOCAUST”

Plakat: “Gud velsigne Hitler”
 
5:09 Koranen Sura 47 Vers 4

Derfor, når dere møter de vantro,

hogg dem i nakkene deres og når dere har laget et blodbad iblandt dem

bind dem fast
 
5:25 Tror du ikke, en vakker dag, at en eller annen idiot vil prøve å drepe deg?

— Nei, det kan jeg ikke tenke meg.

Tror du på det gode i mennesket?

— Nei, ikke på det gode i mennesket, men på meg selv.

Så mye….. at en kule ikke vil ramme meg.
 
5:45 Mohammed B: Hvis jeg kunne slippe ut av fenglset

og jeg fikk sjangsen til å gjøre om igjen, hva jeg gjorde den 2. november,

ved Allah, jeg ville gjort det igjen!
 
6:00 Se hva som skjedde med Theo van Gogh!

Plakat: “Jihad mot Europas Korsfarere”

Ta lærdom av det du ser

for du skal betale med ditt blod!
 
6:17 Avis-overskrift: “DØDSLISTE”

Saudi Arabisk TV Iqra

Hus og unge menn må ofres.

Halsene må skjæres over og hodeskaller knuses.

Dette er veien til seier.
 
6:50 Koranen Sura 4, Vers 89

De ønsker kun at dere forlater troen

som de selv gjør det og således blir som dem

Så bli ikke venn med noen av dem før de kommer til Allah

Men hvis de blir desertører, grip dem og drep dem hvor du enn finner dem

og ta ingen til venn eller hjelper fra deres rekker
 
7:19 Islam er en hellig religion. Den beste religionen som finnes.

Hvis noen konverterer til Kristendommen, fortjener han dødsstraff.

Islam er overordnet jøder og kristne.

Over buddister, over hinduer.

Bilde på video: “Video fra CNSNews.com — Kirker skjendet av muslimer”

Islam er den eneste loven for Allah.

Og den, som søker andre lover enn Islam, vil aldri bli akseptert.
 
7:43 Avis-overskrifter:

Ex-muslim Jami overfalt

Død over Rushdie

Dødstrusler mot Hirsi Ali også
 
7:56 Koranen Sura 8, Vers 39

Kjemp mot dem til de overgir seg

Og religionen alene er Allahs.
 
8:10 Islam er en religion med mål om å underlegge seg hele verden.

Den har gjort det før og vil til syvende og sist gjøre det igjen.

På videoen: “Hahmoud Ahmadinejad, Irans President”

Budskapet i den (islamske) revolution er globalt,

og er ikke begrenset til noe spesifikt sted eller tidspunkt.

Tvil ikke… Med Allahs hjelp vil islam erobre hva?

Den vil erobre alle verdenshjørner.
 
8:40 Vi har regjert verden før,

Og ved Allah, det vil komme en dag hvor vi vil regjere hele verden på ny!

En vakker dag vil vi herske over Amerika.

En vakker dag vil vi herske over England og hele verden!

 
8:52 Allah har befalt oss å spre vår religion over hele verden.

Dere vil ta makten i USA! Dere vil ta makten i England!

Dere vil ta makten i Europa!

Dere vil beseire dem alle! Dere vil seire!

Dere vil ta makten i Egypt! Vi stoler på Allah!
 
9:09 Plakat:“Islam vil herske over verden”

Plakat:“Til helvete med Frihet”

Plakat:“Islam vil herske over verden”

Plakat:“Til helvete med Frihet”
 
9:33 Holland under islams forbannelse

Moskéen vil være en del av den Hollandske regjering
 
9:58 Regjeringen: Ikke forbud mot burka

Antall muslimer i Holland

Antall muslimer i Europa 2007
 
10:37 Hvis min mor eller min søster hadde sex med noen andre…

…ville jeg drepe dem også.

Du vil altså begå æresdrap?

— Absolutt.
 
10:49 I Holland, for eksempel, er det tillatt å være utro eller være homofil.

Men det frister meg ikke….

…å være en del av det, for i islam er det en forbrytelse
 
11:08 Hilsen fra Holland

(tale i hollandsk moské)

De bør avskaffe politiske partier…

…og verdslige idéer som liberalisme og demokrati….

…sosialisme og alle idéer som stammer fra den menneskelige hjerne

Hvis en gift mann, Allah forby, begår hor…

… eller en gift kvinne begår hor…

Så skal hun stenes.
 
11:41 Hollands fremtid?!

Homofile

Barn

Kvinner
 
12:28 Islamister prøver på maktovertakelse

Laak — kvarteret i Madrid med i terror-nettverk

Sudanere krever britisk “Bamsefrøken” henrettet.

Tre personer mistenkt for planlegging av terror angrep

Helvete er løs
Det trengs et stort bombe-angrep

Vi anerkjenner ikke ytringsfrihet
fordi vi anerkjenner ikke demokrati
 
12:46 Islam er vårt alternativ

Antallet æresdrap i Amsterdam eksploderer

Skoler holder stengt på muslimske helligdager

Timer i Jihad på barneskolen

Gratis tur til Mekka på islamiske skoler

Ankara ønsker undervisning på tyrkisk i våre skoler

Utenlandske imamer gis raskere innreisetillatelse

Van Goghs morder, Mohammed B.: “Mine etterfølgere er klare”

 
13:07 Van Gogh myrdet etter Fatwa dom

Nesten halvparten av unge marokkanere er imot vestlige verdier

Moskéer under innflytelse av radikale muslimske grupper

Selvmordskommandoer i Holland

Hamas møtes i Rotterdam

Marokkanere kaster homofil i vannet

Imamer bryr seg ikke om homofile

”Imam velsigner vold mot homofile”
 
13:31 Kast homofile ned fra høye bygninger

Moské: Holland skal bli en muslimsk stat.

Jenter kjønnslemlestes fremdeles

“Muslimer forhindrer legehjelp til kvinner”

Halal-fond: Investeringer for muslimer

Al-Qaeda idømmer Wilders Jihad-dødsstraff

Koranen — Lisens til å drepe.
 
14:10 Den lyden du hørte var en side som ble revet ut av telefonkatalogen

Det er nemlig ikke opp til meg, men muslimene selv, å rive ut de hatefulle versene av koranen.

Muslimer ønsker at du skal gi rom for islam, men islam har ikke rom for deg.

Regeringen forlanger at du skal respektere islam, men islam har ingen respekt for deg.

Islam vil herske over, undertrykke, og prøver å ødelegge vår vestlige sivilisasjon.

I 1945 ble nazismen beseiret i Europa.

I 1989 ble kommunismen beseiret i Europa.

Nå må dere beseire den islamske ideologi.
 
14:41 Stopp islamiseringen

Forsvar vår frihet
 


Croatian Version

Translated by Croat555

0:03 Upozorenje: Neki djelovi ovog filma su vrlo uznemirujući.
 
0:32 Kuran sura 8, redak 60

I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj

Da biste time zaplašili

Da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje
 
1:21 Pričekajte trenutak molim

— Umrijeti ću, jeli tako?

Ne ne ne ne!

Jest, umrijeti ću.

G’đo, g’đo, pomolite se.

— Umrijeti ću.

Morate razmišljati pozitivno. Jer, morate pomoći jedni drugima da odete s tog kata.

— Umrijeti ću.

— Smirite se, smirite se.

Molim te, Bože.

— Dobro vam ide.

Tako je vruće, gorim.
 
1:45 Montse, ja sam na Atocha stanici i upravo je eksplodirala bomba u vlaku.

Upomoć, upomoć!
 
1:56 Što Alaha čini sretnim?

Alah je sretan kad se ubijaju nemuslimani.

Potamanite nevjernike i mnogobošce.

Vaše (Alahove) neprijatelje i neprijatelje vjere.


Alaše, prebroji ih i pobij ih do zadnjega, ne ostavi ni jednog jedinog.
 
2:50 Kuran sura 4, redak 56

One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti

Kad im se kože ispeku, zamijeniti ćemo ih drugim kožama.

Da osjete pravu patnju: Allah je, zaista silan i mudar.
 
3:17 Ako nam Alah dopusti, o Narode Muhamedov,

Čak će i kamenje govoriti, “O muslimanu,

židov se skriva iza mene, dođi i odrubi mu glavu.

I mi ćemo mu odrubiti glavu!

Alaha mi, odrubit ćemo je! O, židovi!

Allahu Akbar! (Alah je velik!)

Džihad za Alaha!

Džihad za Alaha!

Pobjeda Alahu!

Allahu Akbar! (Alah je velik!)
 
3:50 Kako ti je ime?

— Basmallah

Basmallah, koliko imaš godina?

— Tri i pol.

Jesi li muslimanka?

— Jesam

Basmallah, znaš li tko su židovi?

— Da

Jer, oni su što?

— Oni su majmuni i svinje.

Jer oni su majmuni i svinje?

Tko je to rekao?

— Allah.

Gdje je to rekao?

— U Kuranu.
 
4:38 Židovi su židovi.

Oni su ti koji moraju biti poklani i poubijani.
 
4:53 Plakat: “Pripremite se za pravi HOLOKAUST”

Plakat: “Bog blagoslovio Hitlera”
 
5:09 Kuran sura 47, redak 4

Kada se u borbi s nevjernicima sretnete,

Po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite


A onda ih vežite
 
5:25 Ne misliš li a će se jednog dana pojaviti neki idiot koji će te željeti ubiti?

—Ne, ne mogu to zamisliti.

Vjeruješ u ljudsku dobrotu?

—Ne, ne u dobrotu ljudi, već u svoju vlastitu aroganciju.

I to u toj mjeri… mene metak sigurno neće pronaći.
 
5:45 Mohammed B.: Kada bih imao priliku izaći iz zatvora.

I kad bih imao priliku ponovo to učiniti, ono što sam učinio 2. studenog,

Alaha mi, učinio bih potpuno isto.
 
6:00 Naučite lekciju Thea van Gogha!

Natpis: “Džihad protiv europskih Križara”

Naučite lekciju iz primjera koje možete vidjeti!


Jer platit ćete svojom krvlju!
 
6:17 Novinski naslov: LISTA ZA ODSTREL

Iqra TV Saudi Arabia

Kuće i mladi muškarci moraju biti žrtvovani.

Grla se moraju prerezati, lubanje se moraju smrskati.
To je put prema pobjedi.
 
6:50 Kuran sura 4, redak 89

Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici

Kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki,


Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele

A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete

I nijednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte
 
7:19 Islam je sveta religija. Najbolja religija koja postoji.

Ako se tko obrati na kršćanstvo, zaslužuje smrtnu kaznu.

Islam je superiorniji nego židovi, nego kršćani,


Nego budisti, nego Hindusi.

Slika na videokazeti: “Video pribavio CNSNews.com – muslimani oskvrnjuju crkve”


Jedini (zakon) kojeg Alah prihvaća jest Islam.

A tko god traži neki drugi (zakon) pored islama, nikada mu neće biti prihvaćen.
 
7:43 Novinski naslovi:

Napadnut bivši musliman Jami

Smrt Rushdieju

Prijetnje smrću i za Hirsi Ali
 
7:56 Kuran sura 8, redak 39

I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne
I dok samo Allahova vjera ne ostane.
 
8:10 Islam je religija koja želi vladati svijetom.

Vladao je svijetom prije i kad tad će vladati ponovo.

Na videokazeti: “Mahmoud Ahmadinejad, predsjednik Irana”

Poruka (Islamske) Revolucije je globalna,


Nije ograničena na određeno vrijeme ili mjesto.

Nemajte sumnje… Alahovom voljom, Islam će pokoriti što?

Pokorit će sve planinske vrhunce svijeta.
 
8:40 Vladali smo svijetom prije,

Alahovom voljom, doći će dan kada ćemo ponovo vladati cijelim svijetom!

Doći će dan kada ćemo vladati Amerikom.

Doći će dan kada ćemo vladati Britanijom I cijelim svijetom!
 
8:52 Alah nam zapovijeda da proširimo ovu religiju širom svijeta.

Pokorit ćete SAD! Pokorit ćete UK!


Pokorit ćete Europu!

Sve ćete ih pobijediti! Dobit ćete pobjedu!

Pokorit ćete Egipat! Mi vjerujemo u Alaha!
 
9:09 Natpis: “Islam će dominirati svijetom”

Natpis: “Slobodo odi u Pakao”

Natpis: “Islam će dominirati svijetom”

Natpis: “Slobodo odi u Pakao”
 
9:33 Nizozemska u zahvatu islama

Džamija će biti dio sustava koji će vladati Nizozemskom
 
9:58 Vlada: nema zabrane nošenja burke

Broj muslimana u Nizozemskoj

Broj muslimana u Europi 2007.
 
10:37 Ako bi moja majka ili sestra spavale sa nekim drugim…

…onda ću i njih ubiti.

Tada ćeš počiniti ubojstvo iz časti?

—Apsolutno.
 
10:49 U Nizozemskoj, na primjer, dozvoljeno je počiniti preljub ili biti homoseksualac.

Ali je ne osjećam da sam pozvan…

…da budem dio toga, jer islam tako nešto smatra zločinom
 
11:08 Pozdravi iz Nizozemske

(iz nizozemskih džamija)

Oni bi se trebali odreći političkih stranaka…

…I svjetovnih koncepata poput slobodarstva, demokracije…

…socijalizma i svega povezanog s tim čega se domisli ljudski mozak

Ako oženjen čovjek, ne dao Alah, počini preljub…

…ili ako udana žena počini preljub…

Oni će biti kamenovani.
 
11:41 Nizozemska u budućnosti?!

Homoseksualci

Djeca

Žene
 
12:28 Islamisti traže preuzimanje vlasti

Laakwartier u teroristikoj mreži s Madridom

Sudanci zahtjevaju pogubljenje britanske “gospođice Plišani Medvjedić”

Troje pod sumnjom pripreme napada

Paklu će puknuti vrata
Ono što vi trebate je veliki bombaški napad

Ne slažemo se sa slobodom govora
Jer mi osuđujemo demokraciju
 
12:46 Islam je naša alternativa

U Amsterdamu eksplozivni porast broja ubojstava zbog povrede časti
Škola se zatvara tijekom islamskih praznika

Predavanja o džihadu u osnovnoj školi

Besplatan put u Meku preko islamske škole

Ankara ovdje želi turske razrede

Stranim imamima brže se dopušta ulazak u zemlju
Van Goghov ubojica Muhammed B.:
“Moji nasljednici su spremni”
 
13:07 Van Gogh ubijen nakon proglašavanja fatwe

Gotovo pola marokanske mladeži odjentirano je protu-zapadno
Džamije pod vlašću radikalnih islamskih grupa


Komandosi samoubojice u Nizozemskoj

Okupljanje Hamasa u Rotterdamu

Marokanci bacili homoseksualca u vodu

Imam ne voli homoseksualce

“Imam legalizira nasilje protiv homoseksualaca”
 
13:31 Bacajte homoseksualce sa visokih zgrada

Džamija: pretvaranje Nizozemske u muslimansku državu

Djevojčice se još uvijek spolno sakate

“Muslimani sprječavaju da se doktori brinu za žene”
Halal-fond: ulaganje za muslimane

Al-Qaeda proglašava smrtnu kaznu za Wildersa


Kuranska dozvola za ubojstvo
 
14:10 Zvuk koji ste čuli dolazio je od trganja stranice iz telefonskog imenika

Jer nije na meni, već na samim muslimanima da iz Kurana istrgnu retke pune mržnje.

Muslimani žele napraviti prostora za islam, ali islam ne ostavlja prostor za vas.

Vlada inzistira na poštivanju islama, ali islam nema poštovanja za vas.

Islam želi vladati, potlačiti, traži uništenje naše zapadne civilizacije.

U 1945., u Europi je pobijeđen Nacizam.
U 1989., u Europi je pobijeđen komunizam.

Sada, treba poraziti islamsku ideologiju.
 
14:41 Zaustavite islamizaciju

Branite našu slobodu
 


Bulgarian Version

Translated by ZN

0:03 Внимание: Този филм съдържа много шокиращи сцени
 
0:32 Корана Сура 8, параграф 60

Пригответе се за тях, каквато сила и мощ можете да съберете.

Да предизвикате терор

Да предизвикате терор в сърцата на враговете на Аллах и ва6ите врагове
 
1:21 Задръж за секунда моля те

— Аз ще умра, нали?

Не не не не!

Да, ще умра.

Госпожо, Госпожо, кажете молитвата си.

— Умирам

Трябва да мислите позитивно. Защото вие трябва да помогнете да ви свалим от този етаж.
Умирам

— Запазете спокойствие, запазете спокойствие.

Моля те Господи.

— Добре се справяте

Толкова е горещо, изгарям
 
1:45 Монтзе, на гара Атоха съм и във влака избухна бомба.

Помощ, помощ!
 
1:56 Какво прави Аллах щастлив?

Аллах е щастлив когато не-мюсулмани биват убивани.
Унищожете невярващите и друговерците.

Вашите (На Аллах) неприятели и враговете на религията.

Аллах, преброй ги и ги убий до последният, и не оставяй нито един.
 
2:50 Корана Сура 4, Параграф 56

Тези които не са повярвали на знаменията ни, трябва да изпечем в огън

Когато кожите им се опекат напълно, ще им дадем нови кожи.

Така че да могат да изпитат наказанието: наистина Аллах е велик и мъдър.
 
3:17 Ако Аллах ни позволи, о народе на Мохамед,

Дори камакът ще каже ‘ О Мюсулманино,

Един Евреин се крие зад мен, ела и му отрежи главата.

И ние ще му отрежем главата!

В името на Аллаха, ще я отрежем! О евреино!

Аллах акбар! (Аллах е велик!)

Джихад в името на Аллаха!

Джихад в името на Аллаха!

Победа за Аллах!

Аллах акбар! (Аллах е велик!)
 
3:50 Как се казваш?

— Басмала

Басмала, колко си годишен?

— Три и половина.

Мюсулманин ли си?

— Да

Басмал, чувал ли си за Евреите?

— Да

Какво си чувал?

— Че са маймуни и свине.

Те са маймуни и свине?

Кой казва така?

— Аллах.

Къде го казва това?

— В Корана.
 
4:38 Евреите са Евреи.

Те трябва да бъдат заклани и разфасовани.
 
4:53 Надпис: ‘Пригответе се за истинският ХОЛОКОСТ’
Надпис: ‘ Боже помилуй Хитлер’
 
5:09 Корана Сура 47, Параграф 4

Затова, когато срещнете неверниците,

Прережете им гърлата, и когато сте причинили кръвопролитие сред тях

Завържете ги здраво.
 
5:25 Не мислиш ли че един ден някой идиот може да иска да те убие?

— Не, дори не мога да си представя това.

Вярваш в човешката доброта ли?

— Не, не в човешката доброта, а в моята арогантност.

Тя има такъв ефект… че коршум не може да ме улови.
 
5:45 Мохамед Б. : Ако имах вузможността да изляза от затвора.

И имах вузможността да направя отново това което направих на 2-ри Ноември,

Аллах, бих направил същото.
 
6:00 Вземете си поука от Тео ван Гог!

Надпис: ‘Джихад срещу европейските кръстоносци’
Вземете си поука от примерите които виждате!

Защото ще платите със собствената си кръв!
 
6:17 Заглавие във вестник: МИШЕНИ

Iqra TV Саудитска Арабия

Домове и младежи трябва да бъдат пожертвани.
Гърла трябва да бъдат прерязани и черепи разбити
Това е пътят към победата.
 
6:50 Корана Сура 4, Праграф 89

Те искат да се откажеш от вярата си

Както те са сторили, така че да си в същият кюп с тях,

Не ставай приятел с никой от тях докато не приемат пътя на Аллаха

Но ако се окажат предатели, залови ги и ги убий кадето и да ги откриеш

И не се сприятелявай или приемай помощ от тях
 
7:19 Исляма е тайна религия. Най добрата религия която съществува.

Ако някой си смени религията на християнска, заслужава смъртно наказание.

Исляма е по-висш от Еврейството, от Християнството,

От Будизма, от Хиндуизма.

На видеокасета: ‘Видеото е заснето от CNSNews.com – църкви осквернени от Мюсулмани’

Единственият (закон) Аллах одобрява е Исляма.
И всеки който търси друг (закон) различен от Исляма, никога няма да бъде одобрен.
 
7:43 Заглавия във вестник:

Бившия мюсулманин Джами е нападнат

Смърт за Рашди

Смъртни заплахи и за Хирси Али
 
7:56 Корана Сура 8, параграф 39

Борете се с тях докато спре съпротивата

И религията е единствено тази на Аллах.
 
8:10 Исляма е религия която иска да управлява света.
Преди го е правила и един ден ще го управлява отново.

На видеокасетата: ‘Махмуд Ахмединеджад, пресидента на Иран’

Посланието на (Ислямската) революцията е глобално,

И не се ограничава до определено място и време
И не се съмнявайте…С волята на Аллах, Исляма ще завладее какво?

Ще завладее всички планински върхове в света.
 
8:40 Управлявали сме света преди,

И кълна се в Аллах, ще доиде ден когато отново ще владеем целият свят!

Ще дйде ден когато ще владеем Америка.

Ще дойде ден когато ще владеем Великобритания и целият свят!
 
8:52 Аллах ни заповяда да разпространим тази религия по целия свят.

Ще превземеш САЩ! Ще превземеш Великобритания!

Ще превземеш Европа!

Ще ги разбиеш всичките! Ще победиш!

Ще превземеш Египет! Вярваме в Аллах!
 
9:09 Надпис: ‘Исляма ще доминира света’

Надпис: ‘Свободата да варви по дяволите’

Надпис: ‘Исляма ще доминира света’

Надпис: ‘Свободата да варви по дяволите’
 
9:33 Холандия под влиянието на Исляма

Джамията ще бъде част от изпълнителната власт на Холандия
 
9:58 Правителството: няма забрана за фереджета

Номер на мюсулманите в Холандия

Номер на мюсулманите в Европа през 2007
 
10:37 Ако моята майка или сестра правят секс със някой друг…

…тогава ще ги убия.

Тогава изваршваш ‘убийство в името на честа’?
-Точно така.
 
10:49 В Холандия например, на човек е разрешено да изневерява или да бъде гей.

Но аз не се чувствам призван…

…да взема участие в това, защото Исляма счита това за престъпление
 
11:08 Поздрави от Холандия

(изречени в Датска джамия)

Трябва да се забранят политическите партии

…и световните концепции като либерализъм и демокрация…

…социализъм и всичко свързано с него, произлизащо от човешката мисъл

Ако женен мъж, да пази Аллах, прелюбодейства…

…или женена жена прелюбодейства…

Тогава тя ще бъде убита с камъни.
 
11:41 Холандия в бъдещето?!

Гейове

Деца

Жени
 
12:28 Ислямисти искат да ни превземат

Лааквартиер и Мадрид в терористична мрежа

Суданци искат екзекуция на Британската ‘Мис Плюшено Мече’

Трима заподозряни в планиране на атака

Ада ще настъпи
Това от което се нуждаете е силна бомбена атака
Ние не сме съгласни със свобода на словото
Защото ние не зачитаме демокрацията
 
12:46 Исляма е нашата алтернатива

Рязко повишение на религиозни убийства в Амстердам
Училище затваря за мюсулмански празници

Уроци по джихад в основно училище

Безплатна екскурзия до Мека в ислямско училище
Анкара иска Турски в нашите училища

Чужди имами с улеснен достъп

Убиецът на Ван Гог- Мохамед Б.:
‘Моите последователи са готови’
 
13:07 Ван Гог убит след произнесена присъда

Почти половината от младите Мароканци анти-западно настроени
Джамии под влияние на радикални мюсулмански групи

Командоси самоубийци в Холандия

Хамас се събира в Ротердам

Мароканци хвърлят гей във водата

Мнамите не харесват гейове

‘Имам легализира насилието над гейовете’
 
13:31 Хвърляйте гейовете от високи сгради

Джамия: превръщаща Холандия в Мюсулманска държава

Момичета все още биват обрязвани

‘Мюсулмани забраняват доктори да преглеждат жени’
Халал-фонд: инвестиция за Мюсулмани

Ал-Каида обявява смъртно наказание
Джихад срещу Вилдерс

Корана узаконява убийството
 
14:10 Звукът които чухте е от страница откъсната от телефонният указател

Защото не е моя работа, а на Мюсулманите да отстранят от Корана параграфите с омраза.

Мюсулманите искат да отстъпите пред Исляма, но те не искат да отстъпят пред теб.

Правителството настоява да уважаваме Исляма, но Исляма няма уважение към теб.

Исляма иска да управлява, покори и унищожи Западната ни цивилизация.

През 1945 Нацизмът беше победен в Европа.
1989 Комунизмът беше победен в Европа.

Сега Ислямската идеология трябва да бъде победена.
 
14:41 Спрете Ислямизацията

Защитете нашата свобода