Tuesday, October 30, 2012

A Rosetta Stone for Bill Warner, Part 8: Slovak

A Rosetta Stone for Bill WarnerThis is the eighth in a series of subtitled versions of a talk given by Dr. Bill Warner in Tennessee a couple of months ago.

Dr. Warner’s concise and carefully researched seminar about the history of Islam has generated a lot of interest on both sides of the Atlantic, which has led to these various translations.

The Slovak version of Dr. Warner’s talk is below, and Russian, Czech, and Arabic are in the pipeline.

Many thanks to Jozef for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

Arabic *GermanRussian *
Czech *HungarianSlovak
EnglishPolishSpanish
FrenchPortugueseSwedish

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

The English transcript is available here.

Slovak transcript:

00:09 Ako som sa už zmienil, keď som hovoril o 11.septembri, zrazu som si uvedomil, že mojou úlohou je robiť ťažké knihy zrozumiteľnými.
00:14 A tak som to robil popri iných veciach.
00:17 Občas sa označujem za človeka, ktorý číta hrubé a staré knihy
00:21 a píše moderné, tenké knižky, ktorým každý porozumie.
00:24 A naozaj sa v tom vyžívam. Nesurfujem po internete.
00:27 Ľudia sú sklamaní, keď ma občas navštívia a nejaký kontra-džihádista sa ma pýta:,
00:30 'Videl si moju stránku?' Nie.
00:33 Ja nechodím dokonca ani na svoju vlastnú stránku.
00:37 Veľmi málo sa zaujímam o internet, okrem inzertnej web-stránky 'Craig's List', správ na Yahoo a Drudge. To je všetko.
00:43 Rád však čítam veľké, hrubé, staré knižky. Naozaj.
00:48 Keď som písal svoje knihy, myslel som si, že korán je v nich ľahko zrozumiteľný,
00:53 toto je zrozumiteľný Mohamed, všetky tie knihy o šaríji i všetkom ostatnom sú ľahko pochopiteľné.
00:59 Myslel som si: Vyhráme.
01:01 Kdeže. Dokonca ani v hre nie sme.
01:03 Pretože som zistil, okrem malej hŕstky - verte mi, je vás naozaj veľmi málo,
01:09 reakciou všetkých ostatných na otázku,
01:14 ''Aká je skutočná povaha islamu?' - bol strach a hnev.
01:22 Keď sa snažím ľuďom vysvetliť čosi o islame, sú vystrašení.
01:27 Myslel som si totiž, že keď vyjdú moje knihy, budú ľudia bežať do obchodu.
01:29 No a naozaj bežali - čím ďalej odo mňa.
01:34 Myslel som si, že existuje iba jediná veľká otázka… 'aká je skutočná povaha islamu?'
01:38 Ale pochopil som, že existuje ešte druhá, dôležitejšia otázka.
01:42 Prečo sa bojíme spoznať islam?
01:46 Pamätáte sa, keď som vám rozprával o príbehoch?
01:50 Toto je dôležité. Moje knihy obsahujú fakty.
01:54 Fungujú tuto. [Dr Warner ukazuje na svoju hlavu.]
01:56 Ale pri kontakte s ľudmi treba im to vedieť predať.
01:59 To vám povie každý obchodník.
02:00 Najprv sú city, potom fakty.
02:04 A city vznikajú, okrem iného, z príbehov.
02:08 Začal som uvažovať, 'Prečo sa všetci boja, hoci nič o tom nevedia?'
02:14 Nuž ukazuje sa, že poznajú iba zlomkovité príbehy týkajúce sa islamu, ktoré obsahujú násilie.
02:20 A informácia, že moslimovia obchodovali s otrokmi, nešokuje.
02:25 Pamätáte sa, keď som vám povedal, že dom sufizmu je palác, ktorého pivníc vychádza smrad?
02:33 Každý tento smrad cítil.
02:35 Nikto však o tom nechcel hovoriť.
02:38 Ale je to tam kdesi hlboko zakorenené v psychike.
02:45 Problém spočíva tpm, že nepoznáme dejiny islamu.
02:49 Nepoznáme odpoveď na túto otázku… [Dr Warner ukazuje na monitor].
02:56 Toto je svet islamu. Ako došlo k tomu?
03:00 Môžete sa opýtať veľmi inteligentných ľudí a na túto otázku nebudú vedieť odpovedať.
03:05 Ako sa európska a kresťanská severná Afrika stala arabskou a moslimskou?
03:11 Ako sa to stalo? A je to dôležitá otázka?
03:18 Ako sa kresťanský Blízky východ stal islamský? A je to vôbec dôležitá otázka?
03:24 Myslím si, že je to mimoriadne dôležitá otázka.
03:29 No dobre. Aby sme teda pochopili, ako vznikol svet islamu, musíme
03:32 naprv vedieť ako islam vstúpil do nášho sveta
03:35 Najprv sa islam objavil vo svete Byzantského cisárstva.
03:41 Zo Siry [životopis Mohameda] vieme, že Mohamed posledné dni života trávil
03:45 vraždením kresťanov a ich zotročovaním.
03:50 Keď zomrel, tento proces pokračoval.
03:55 Vykreslime teda svet, ktorý islam dobyl.
04:02 Hovorí sa, že Rímske impérium padlo, keď nemeckí barbari napadli Rím.
04:05 Každý z vás počul túto históriu?
04:08 To je lož. To nie je pravda. To je nesprávne.
04:12 Keď nemeckí barbari napadli Rím,
04:16 vybudovali si svoju vlastnú verziu Rímskej ríše.
04:19 Nechali si klasickú kultúru. Hovorili rečou Rimanov.
04:23 Zamestnávali rímskych filozofov a rímskych advokátov, aby učili ich deti a viedli ich školy.
04:31 Keď vošli do Rímskeho impéria tak nie preto, aby ho zničili, ale aby získali ich majetky.
04:40 Východná časť Impéria nazývaná Byzantským cisárstvom, je tu.
04:45 A to je po nemeckej invázii. Dôležitou informáciou pre nás je to, že
04:49 IMPÉRIUM NAĎALEJ EXISTOVALO. ONO NEPADLO.
04:55 Neskôr, po páde Ríma, Byzantínci postupne rozširovali svoj politický vplyv,
04:59 až sa stali novou formou Rímskej ríše.
05:03 Toto je Byzantské cisárstvo a ono čoskoro bolo napadnuté. To je klasický svet, na ktorý zaútočil islam.
05:11 Všimnite si, že klasický svet naďalej existuje a funguje.
05:17 Je dôležité, aby ste na to pamätali. Impérium sa udržalo - bolo síce slabé, ale naďalej existovalo a fungovalo.
05:23 Uvidíme, čo spôsobilo jeho pád.
05:25 Tu vidíme tri etapy expanzie islamu v priebehu dvadsiatich piatich rokov.
05:31 To je dvadsaťpäť rokov práce. Ako je možné, že Arabovia stihli
05:35 spôsobiť Byzantskému cisárstvu to, čo Peržania nedokázali vykonať v Iráne?
05:45 To je odpoveď na túto otázku. V skutočnosti to súvisí s Iránom,
05:49 Gréci a Peržania odjakživa viedli medzi sebou vojny.
05:53 300 v Termopylách, to bolo o Peržanoch.
06:05 Alexander Veľký porazil Peržanov.
06:08 Peržania napadali Rimanov a Byzantíncov a dvadsaťpäť rokov pred inváziou islamu
06:12 došlo k mnohým vzájomným vojnám, po ktorých ostala Perzia slabá a Byzantské cisárstvo ešte slabšie.
06:22 Potom prichádza Čierna smrť (mor). Tretina obyvateľstva zomrela.
06:28 Takže keď islam začal útočiť, Byzantské cisárstvo bolo oslabené
06:32 dlhotrvajúcou vojnou s Perziou a stratou tretiny obyvateľstva.
06:37 Hospodárstvo upadlo o dve tretiny. Myslíte si, že Obamova ekonomika je zlá? Predstavte si pokles o dve tretiny.
06:45 Takže mali sme cisárstvo, ktoré bolo slabé a bolo napadnuté vojskom, ktoré malo poslanie.
06:53 Čo je tu dôležité, je to, že tie tri odtiene zelenej predstavujú rôznych kalifov.
07:00 Toto impérium začali budovať takí ľudia, ktorých možno opísať ako Mohamedovi apoštoli.
07:08 Prečo je to dôležité vedieť?
07:11 Oni poznali Mohameda. Jeden z nich, Ali, sa oženil s jeho dcérou.
07:16 Abu Bakr bol jeho svokor. Tí ľudia neboli bratmi iba v náboženskom zmysle slova.
07:24 Boli bratmi v zmysle rodiny.
07:28 Poznali Mohameda tak dobre, ako ja poznám svoju ženu. A čo urobili?
07:34 Išli kázať o koráne? Nie.
07:38 Vzali si meče, nasadli na ťavy a kone a išli útočiť na kresťanov a Peržanov.
07:49 To je pravá tvár islamu.
07:55 Tuto to vidíte. Toto je ovocie na strome islamu. Masové ničenie.
08:00 Teraz všimnite si ešte jednu vec.
08:04 Egypt bol obilnicou stredozemnomorskej oblasti.
08:09 Sýria bola srdcom intelektuálneho sveta v klasickom impériu.
08:15 V priebehu dvadsiatich piatich rokov klasická civilizácia stratila schopnosť uživiť seba a prišla o svoj intelektuálny kapitál.
08:23 Toto zničilo klasické kresťanstvo.
08:29 Kresťanstvo, ktoré máme dnes, je iba kýpťom prvotného kresťanstva.
08:37 Prečo? Zničilo to jeho jadro. Premenilo ho.
08:42 Prvá fáza zničenia klasického impéria - splnená. Jeho jadro neexistuje.
08:53 OK, o storočie neskôr si všimnite, že v roku 750 po Kr. je Španielsko už takmer celé moslimské.
09:03 To je bleskové dobývanie. Toto bude veľmi dôležité, pretože
09:07 to neprebehlo, z pohľadu života národa - takpovediac z noci na ráno.
09:12 Ten brutálny útok je kľúčom pre pochopenie nášho strachu z islamu.
09:20 Teraz uvidíte históriu, o ktorej ste ešte nepočuli.
09:24 Nie som historik, som však vedec a z údajov si viem vyvodiť závery.
09:32 Keď som si raz prečítal životopis Mohameda, bolo mi jasné, že doteraz nás klamali
09:36 o tom, čo spôsobilo „dobu temna“.
09:41 Neboli to rímski barbari.
09:44 Chcete mi nahovoriť, že boli príliš hlúpi, aby sa naučili rímske právo a ostatné veci? Samozrejme, že nie.
09:48 Po prvé, pretože tí barbari boli Nemci. Boli to tí istí ľudia, ktorí vybudovali Nemecko.
09:56 Boli to veľmi inteligentní ľudia. Neboli to oni, ktorí zavinili úpadok impéria.
10:00 Ale to je klasická teória. Choďte na Vanderbiltovu univerzitu a toto vás tam budú učiť.
10:07 My pracujeme s faktami. Koniec koncov, mnoho antických diel
10:10 bolo v poslednom čase prevedených do formátu databáz, do ktorých je ľahký prístup.
10:19 Ohromné archeologické výskumy boli vykonané na morskom dne a brehoch Stredozemného mora.
10:23 Z týchto výskumov môžeme preskúmať históriu a hospodárstvo. Keď som spomínal,
10:27 že hospodárstvo upadlo, vyplynulo to zú štúdia vrakov lodí.
10:35 Pretože, ak človek nenakupuje veľa - povedzme, že z desiatich lodí sa jedna potopí -
10:39 je toto číslo zvýšené, ale nepodstatne.
10:44 Ak je potopených lodí veľa, to znamená, že bolo aj veľa plaviach sa lodí.
10:47 Keď ich počet klesá, hospodárstvo upadá.
10:50 Takže z týchto údajov vieme veľa, ale predovšetkým
10:54 z databázy antických dokumentov vieme o 548 vojenských výbojoch, ktoré islam viedol proti klasickému svetu.
11:05 To sú všetko nové informácie. Zhováral som sa s ľuďmi, ktorí sa považujú za milovníkov histórie,
11:09 ktorí hovoria 'vojenské výboje islamu proti Európe, počkajte, hneď si spomeniem - tak to máme inváziu na Sicíliu, ďalej pri Tours,
11:13 máme inváziu na Gibraltare, Lepanto, Viedeň - OK, dovedna je ich päť. '
11:25 Takže historici vedia vymenovať spolu päť vojenských bitiek.
11:33 Pripomínam vám, že všetky tieto slajdy môžete dostať, ak mi pošlete svoje e-maily.
11:38 Fajn, o čom hovoria tieto nové údaje? Ukazujú nám toto. Vidíte biele body,
11:42 to sú nové vojenské výboje a zmenia sa na červené. Biele, tie sú nové
11:47 Zakaždým budem toto ukazovať. Každý skok znamená dvadsať rokov. Nové výboje
11:51 pre odpovedajúcich dvadsať rokov budú zobrazené bielou farbou a potom sa menia na červenú, aby vám ukázali históriu.
12:02 Teda biele body ukazujú, čo sa deje teraz, červené body, čo sa už stalo. Uvidíme, ako dopadlo tých 548 vojenských útokov.
12:14 V priebehu sedemdesiatich sekúnd uvidíme tisíc dvesto rokov moslimských výbojov.
12:18 Pozrite sa, ako rýchlo sa to deje.
12:23 Bum. Nevedeli ste, že na Francúzsko tak tvrdo udreli, že? Počuli ste o Tours.
12:29 Pozrite sa, čo sa deje v Španielsku, na ostrovoch. Mnohé z tých nájazdov a bojov,
12:33 na pobreží malo za cieľ chytanie otrokov
12:37 Zotročovanie, ku ktorému dochádzalo, bolo rozsiahle a neprtržité. Toto všetko sa teraz dialo…
12:41 sme v bagdadskom „Zlatom veku islamu“. To je trest, ktorý
12:45 sa vymeriava kresťanom všade.
12:54 V Španielsku, po jednom z bojov, rytierom poodtínali hlavy
12:58 a vytvorili z nich kopec taký vysoký, že ani jazdec na koni nemohol vidieť poza neho.
13:08 Celá európska civilizácia v severnej Afrike prestala existovať.
13:16 Otázka z obecenstva: 'Mám otázku, Čítali ste knihu ''Trinásty kmeň? ''' Odpoveď:. 'Nie.'
13:22 Teraz dosť rýchlo príde časový úsek - vidíte, ako idú hodiny
13:26 - nastane krátky okamih piatich bojov, ktoré prebehli v severnej Afrike - vojny s berberskými pirátmi.-
13:34 A už je po všetkom. Fajn. Takže, Byzancia padla a teraz útočia na východnú Európu.
13:38 Všimnite si, že je to nepretržité, bez páuz.
13:54 To sú dejiny, o ktorých vám nikto nikdy nehovoril
13:58 Táto história objasňuje, ako sa to všetko stalo.
14:02 Teraz začínajú ochabovať, pretože islám sa stáva slabší.
14:19 Otázka z obecenstva: 'Prečo sa stáva slabší?' Odpoveď:
14:24 Korupcia. Všetky ríše sa nakoniec rozpadávajú znútra.
14:31 Tvrdím, že to, čo vyvolalo úpadok klasickej civilizácie nebola invázia
14:35 nemeckých barbarských kmeňov. Tvrdím, že klasickú civilizáciu zničil islam.
14:45 A teraz otázka: Prečo to nechceme vedieť? Odpovedzme si na túto otázku.
14:55 Teraz vám ukážem titulky. Všetky tie malé body, ktoré som vám ukázal
14:58 sú iba 'kvantitou' Dobre? Nepretržitou, ale iba kvantitou.
15:02 Ukázali sme vám tisíc dvesto rokov výbojov v priebehu sedemdesiatich sekúnd, teraz si toto prejdeme,
15:06 za zhruba štyri minúty, ukážem vám titulky z každého storočia,
15:10 aby ste poznali emocionálnu náladu toho, čo sa deje.
15:19 Siedme storočie. Mohamed vysiela Chalida, „Alahov meč“,
15:23 ku kmeňu nazývaného Jazima, aby im ponúkol konverziu na islam, oni ho odmietli, na čo Chalid zabil všetkých do jedného.
15:30 Po boji pri Olayi v Iraku viac než dva dni prenasledoval utečencov,
15:34 postavil ich do suchého koryta potoka a stínal im hlavy, až sa potok zaplnil krvou.
15:40 Potom zajal kapitána zoroastrianskeho perzského kmeňa, pred očami jeho ženy
15:44 odťal mužovi hlavu, nechal krv vsiaknuť do zeme a potom na tejto zemi znásilnil jeho ženu.
15:48 To bol jeden z Mohamedových spoločníkov.
15:55 To je tvár džihádu.
15:58 Kde sa Chalid sa naučil robiť takéto veci? Od Mohameda. Od Mohameda v bitke o Khaybar.
16:06 Umar si podmanil Jeruzalem a každý Žid a kresťan sa stal dhimmi,
16:10 čo znamená polo-otrok tretej kategórie.
16:15 V priebehu nasledujúcich niekoľkých storočí uvidíte 'Zlatý vek islamu'.
16:19 Učia nás tento mýtus „Zlatého veku“, o tom, aký skvelý je islam.
16:23 Nuž tu vidíme, čo sa dialo v 'Zlatom veku '.
16:27 Začali atakovať Sindhov, boli to hinduisti, 26 000 hinduistov zomrelo.
16:33 Arménska šľachta bola po jednom vyjednávaní zahnaná do chrámu,
16:38 ktorý bol na to podpálený. V Efeze je zotročených 7000 Grékov.
16:41 A to sme stále v 'Zlatom veku islamu'.
16:42 Všetky nové kostoly boli zbúrané.
16:45 V maloázijskom Amorium boli všetci kresťania masovo zotročení. Egyptskí kresťania sa vzbúrili
16:49 proti dani „dżizja“, ktorá bola uvalená na dhimmiov a je založená na šaríji. Kostoly spálené a dediny zničené.
16:56 Desiate storočie, naďalej sme v 'Zlatom veku islamu'.
16:57 V Soluni je 22 000 kresťanov zotročených. Kresťania boli zmasakrovaní v Seville.
17:01 V Egypte a Sýrii je zničených 30 000 kostolov. „Vy máte svoje náboženstvo, ja mám svoje.“ (citát z koránu)
17:12 Stále sme ešte v „Zlatom veku islamu“.
17:14 6000 Židov bolo zabitých v Maroku. Stovky Židov bolo zabitých v Cordóbe. V Granade bolo zabitých 4000 Židov.
17:18 Gruzínsko a Arménsko bolo napadnuté. V Hindustane 15 000 zabitých, pol milióna uvrhnutých do otroctva.
17:22 „Zlatý vek islamu“ trvá naďalej.
17:28 V Jemene Židia dostávajú na výber: buď konverzia alebo smrť. Kresťania v Granade
17:32 sú deportovaní do Maroka. V Indii bolo zničených mnoho miest po rozkaze: konverzia alebo smrť.
17:36 V jednej dedine sa 20 000 hinduistov stáva otrokmi.
17:40 Ešte vždy sme v 'Zlatom veku islamu“.
17:43 50 000 hinduistických otrokov si volí „slobodu“ a konvertuje na islam.
17:48 Po 20-ročnej kampani sa zo 400 000 hinduistov stávajú moslimovia.
17:51 Budhistickí mnísi pozabíjaní, mníšky znásilnené.
17:54 V Damašku i v Safede masové vraždenie kresťanov. Židia v Marakeši zmasakrovaní.
17:59 V Tabrize - nútené konverzie Židov.
18:03 Ešte vždycky sme v „Zlatom veku islamu“.
18:04 Nepokoje v Káhire. Kostoly vypaľované. Židia z Tarbrizu násilne konvertovaní na islam.
18:09 Timur Chromý, jeden z najničomnejších ľudí, akí kedy žili, zmasakroval za jediný deň 90 000 hinduistov.
18:16 V Indii v inej bitke bolo chladnokrvne zmasakrovaných 30 000 Indov.
18:19 Ďalší moslimský vodca zaberá do otroctva 180 000 Indov.
18:25 „Zlatý vek islamu“ už máme za sebou. Uvidíme, či spozorujete nejakú zmenu.
18:27 Timur zničil 700 dedín v Indii. Neskôr odišiel do Iraku,
18:31 kde ničil nestoriánskych a jakobitských kresťanov.
18:42 Nestoriánski kresťania - polovicu obchodu s hodvábom s Čínou zabezpečovali nestoriánski kresťania.
18:46 Nestoriánski kresťania mali vyslancov a misionárov na čínskom dvore.
18:50 Afganistan bol čiastočne kresťanský. A tomu je koniec.
19:01 Toto je jedna stránka ničenia Cirkvi, o ktorej nikto nič nevie.
19:07 Po siedmich storočiach útokov nakoniec zničili aj Konštantinopol.
19:10 Šestnáste storočie.
19:12 Timurov syn ničí chrámy, nariaďuje nútené konverzie.
19:15 Jeho dvaja generáli stavajú dve veže z ľudských hláv. Znova nebolo cez ne vidno, také boli vysoké.
19:19 Potom hinduistické ženy začali praktizovať obrad satí,
19:23 čo znamenalo hromadné samovraždy, aby sa nestali sexuálnymi otrokyňami v sultánových harémoch.
19:30 Sedemnáste storočie. Židia z Jemenu a Perzie sú nútení konvertovať. Nútená konverzia
19:34 Grékov a zoroastriáni sú prenasledovaní v Perzii a je zabitých viac než pol milióna hinduistov.
19:44 Osemnáste storočie, viac prenasledovaní zoroastriánov, Židia vyhnaní z Džiddy,
19:48 Židia z Maroka masakrovaní, prenasledovanie hinduistov trvá naďalej.
19:51 Devätnáste storočie.
19:53 Viac nútených konverzií Židov v Iráne, Židia zmasakrovaní v Bagdade.
19:58 Fíha, štvrťmilióna arménskych kresťanov zabitých v Turecku.
20:02 A potom v Perzii sú zoroastriáni kompletne zlikvidovaní.
20:03 Dvadsiate storočie.
20:07 Viac než milión arménskych kresťanov zabitých. Milión.
20:15 Tak teda teraz poznáte nie iba počet bojov, ale aj to, čo nasledovalo.
20:19 Poznáte kvalitu i kvantitu.
20:26 Uvedomujete si, aké to bolo zlé?
20:32 Podľa oficiálnej verzie však úpadok klasickej epochy vôbec nesúvisí s islamom
20:36 ba čo viac, islam bol zdrojom dobra, pretože európski primitívovia prišli o svoju klasickú civilizáciu
20:40 a šikovní, bystrí arabskí moslimovia uchovali všetku jej múdrosť v období „Zlatého veku islamu“.
20:49 Toto sa vyučuje v školách.
20:55 Ja však tvrdím, že klasická civilizácia bola zničená islamom.
21:00 Rozprávali sme sa o pevnine.
21:04 Teraz by som chcel rozprávať o vode, pretože klasická civilizácia bola založená na Stredozemnom mori.
21:14 Egypt bol časťou stredozemnomorského sveta. Nebol súčasťou afrického sveta. OK?
21:23 Pretože cesta z Alexandrie v Egypte do Nigérie trvala celú večnosť.
21:27 Ale loďou sa človek tam dostal za desať dní.
21:32 Dáva to zmysel? Bola to to lacná doprava.
21:36 Jednu tonu zrna bolo možné prepraviť z Egypta do Ríma za tú istú sumu, koľko stála preprava volským povozom po súši do vzdialenosti 75 míľ.
21:44 To je dôležité. Keď skončím prednášku, pôjdem späť po diaľnici.
21:48 Neočakávam, že ma počas cesty prepadnú ani že ma budú ostreľovať. Predpokladám, že cesta po autostráde je bezpečná.
21:57 Tak tomu bolo počas rímskeho mieru. A toto sa skončilo.
22:03 Dôležitý bol lodiarsky priemysel, dokonca v prístave v Konštatínopole mohlo zakotviť až do 500 lodí.
22:07 Koniec slobody na mori.
22:13 Dovoľte mi, aby som vám niečo ukázal. To vieme z histórie. Z faktov.
22:17 Rím bol spojený s terajším Francúzskom lodnou dopravou. Po objavení sa islamu,
22:21 cestovali po súši, cez Alpy. Prečo asi?
22:25 Po mori sa už nedalo slobodne plaviť.
22:33 Je to zaujímavé: Mor bol problémom v Stredozemnom mori. Bežne trvala
22:37 štyri mesiace cesta odtiaľ do Konštantinopolu, a to kvôli hustej obchodnej námornej premávke.
22:45 Toto skončilo. Takže teraz po vypuknutí moru,
22:49 ten sa šíril z prístavu do prístavu a trvalo mu štyri roky, kým sem dorazil.
22:58 Vidíte kam mierim? Bolo málo voľného obchodu. Obchodník, ktorý vyráža na cesty,
23:02 mohol prísť o loď, o tovar, a sám padnúť do otroctva.
23:13 Mimochodom, toto obmedzuje obchodnú výmenu.
23:20 Keď to trochu preženiem,…kresťania sa nemohli plaviť ani na obyčajnej doske
23:25 A ako to skočilo? Európa zostala izolovaná a schudobnela.
23:30 Viete, čím sa zaoberali berberskí piráti? Je to stále o tom istom.
23:42 Nachádza sa to v Sunne alebo 'Mohamedovej ceste'.
23:46 Existoval istý slávny hadis, opakovaný nepretržite, v ktorom sa Mohamed budí vo sne
23:50 a vidí svojich džihádistov ako sa plavia po mori.
23:57 Islam vedie vždy, kde je to možné, ekonomickú vojnu. Mohamed napádal karavány.
24:07 Čo bolo napadnuté v New Yorku? World Trade Center (Svetové obchodné centrum). Toto. [Dr Warner ukazuje na obrazovku]
24:15 Ekonomická vojna. Som obdivovateľ islamských metód vedenia civilizačnej vojny.
24:22 Pokiaľ ide o vojnu, ich uvažovanie je oveľa lepšie ako všetkých ostatných. Všetko využívajú na vojnu.
24:25 Všetko, dokonca ešte aj maternicu.
24:27 To bol ekonomický džihád.
24:31 Boli tri … pamätáte sa na „dobu temna“? Nuž boli tri „obdobia temna“.
24:39 Jedno v Európe, jedno v Turecku a jedno v severnej Afrike.
24:45 Nikto vám o tom nehovoril? Ktovie prečo?
24:49 Tu vidíme ruiny.
24:51 Aký je význam týchto ruín? Nuž naďalej stoja.
24:54 Čo sa stalo s ruinami v Ríme?
24:57 Ľudia, ktorí tam žili, ich využívali ako kameňolomy.
25:00 Rozoberali ich. Koloseum zostalo iba preto, lebo je také veľké.
25:05 Čo nám to hovorí? Všetky tieto kamene sú doposiaľ na svojich miestach. Nebolo ľudí.
25:11 Invázia do severnej Afriky bola taká brutálna a rýchla, že v prístave zanechala vrstvu bahna.
25:19 Hľa, ako sa to stalo.
25:22 Severná Afrika bola kedysi poľnohospodárskym územím, zavlažovaným obrábaným územím.
25:26 Rimania, bystrí ľudia - posadili pozdĺž ciest v severnej Afrike
25:30 olivovníky kvôli tieňu a tiež kvôli udržaniu ciest - zadarmo.
25:35 Potom bolo bežné, že sa prenajímali úseky rímskej cesty
25:39 v severnej Afrike. Udržiavaš olivovníky a cestu a nechávaš si olivy.
25:47 Takže, Rimania mali peniaze z predaja prenájmu a naviac dostali zadarmo opravené cesty,
25:51 a niekto druhý na tom ešte zarobil.
25:55 Nie je to chytré?
25:59 Toto všetko sa skončilo. Útočiaci Arabi neboli roľníci. Boli pastieri.
26:02 Domáci obyvatelia boli kresťania, a preto koza -
26:06 priemerná arabská rodina vlastnila aj päťdesiat kôz.
26:12 pásli svoje kozy na poliach kresťanov. Kresťania,
26:16 ako dhimmiovia, nemali právo protestovať.
26:19 V dôsledku erózie polí sa v prístavoch vytvorila vrstva bahna.
26:29 Takto brutálne, tvrdo a rýchlo nastal úpadok hospodárstva v severnej Afrike.
26:35 Čo zostalo z európskeho hospodárstva? Kožušiny, drevo, meče a otroci.
26:43 Prichádzame k jednému z momentov, kedy nechceme poznať túto históriu.
26:49 Je tu vôbec niekto hrdý na to, že niektorí z jeho predkov boli vyvezení z pobrežia Talianska
26:53 a poslaný do háremu v severnej Afrike?
26:56 A teraz máš z toho deti? Vzdialených príbuzných?
27:01 Vidíte, môžete mať vzdialených príbuzných v arabskom svete a ani o tom neviete,
27:05 pretože milión kresťanov bolo predaných do otroctva
27:10 A mimochodom, Benátčania im popritom pomáhali.
27:16 A ďalšou trápnou správou je to, že Židia boli vo veľkom zapojení
27:19 Do trans-stredozemnomorského obchodu s otrokmi.
27:22 Nikto z toho nevychádza ako čistý. Nikto nevyzerá dobre.
27:26 Začínate aj vy hovoriť, že „skutočne nič nechcem vedieť o tejto histórii“.
27:32 Chápete?
27:37 Ďalej nám hovoria o tom, akí zákerní boli kresťania a akí poľutovaniahodní
27:41 úbohí moslimovia pri križiackych výpravách.
27:46 Kto o tom počul? Nuž kresťanské križiacke výpravy sú taká nepríjemná záležitosť! Vyšli sme
27:50 z Európy, prišli sme tam a napadli arabské krajiny, kde sme ich zabíjali a ubližovali im.
27:55 Počul som kazateľov, ktorí sa rozplývali ľútosťou nad tým, aké zlé a nemilosrdné boli križiacke výpravy.
28:05 No dobre.
28:08 Islam zničil 30 000 kostolov. Židia a kresťania boli dhimmiovia.
28:11 Voči kresťanom bola uplatňovaná nesmierna brutalita… Kresťania utekali z Blízkeho východu.
28:15 Byzantský cisár sa obrátil s apelom na pápeža, 'Pomôžte nám, prosím.'
28:23 To je dôležité gesto, pretože cisár Byzancie a pápež
28:27 spolu dobre nevychádzali. Ale boli v zúfalej situácii.
28:31 Keď sa pápež pozrel z okna, čo videl?
28:35 Toto je svet, ktorý videl v roku 1100, v čase prvej križiackej výpravy.
28:40 Nuž veľká časť Španielska je moslimská a moslimovia na nás útočia
28:44 pravidelne. Táto časť kresťanstva je už preč. Aj tamtá časť kresťanstva je preč.
28:55 A teraz sa pozrime na všetky tie bitky na miestach, ktoré sú stále kresťanské.
29:01 Vidíte ten geopolitický problém, s ktorým sa pápež potýkal?
29:06 To nie je čosi ako: osedlajme kone a poďme lúpiť Arabov -
29:10 čo nám tvrdia.
29:12 Toto je politická situácia.
29:16 Teraz sa pozrime na mapu bojov križiackych výprav. Buďme spravodliví.
29:20 Ukázal som vám mapu džihádu. Teraz ukážem mapu bojov počas križiackych výprav.
29:32 Takmer sme hotoví…a je to.
29:39 Tvdia nám, že križiacke výpravy sú morálnym ekvivalentom džihádu,
29:43 A preto sa máme hanbiť, nariekať a plakať.
29:48 Krížové výpravy boli obranné. Trvali tristo rokov.
29:51 Posledná výprava bola pred vyše osemsto rokmi.
29:54 Všetok džihád bol ofenzívny, trval tisícštyristo rokov a trvá dodnes.
30:00 S veľkou pravdepodobnosťou aj dnes budú kresťania zabíjaní v Nigérii.
30:07 Je toto morálny ekvivalent?
30:14 Prečo, prečo, prečo toto neučia na cirkevných školách?
30:20 Nuž, duchovní sa budú búriť, 'Ach, križiacke výpravy boli také strašné'.
30:24 Nie. Križiacke výpravy boli jedným z mála momentov, kedy Cirkev pridala oceľ do svojej chrbtice.
30:29 A potom sme sa za to ospravedlňovali.
30:32 Tak prejdime teraz k 'veľkým prínosom islamu'.
30:36 Hovorí sa o dvoch rôznych 'Zlatých vekoch islamu'.
30:39 Hovorí sa o al-Andalus, úžasnom impériu v Španielsku, v ktorom vládol multikulturálny mier.
30:47 Žid, kresťan a moslim pekne spolunažívali v 'Zlatom veku v Európe'.
30:51 Počuli ste už o tom?
30:56 Toto je mapa vojenských výbojov podniknutých počas 'Zlatého veku islamu v Andalúzii'.
31:03 Počas neho prichádzajú objednávky na otrokov.
31:07 Prvá objednávka otrokov zo Španielska bola od kalifa, ktorý si objednal tri tisíc blond panien.
31:15 Boli vyvezené zo Španielska. Prebiehajú boje, v ktorých umierajú kresťanskí rytieri.
31:24 Ale všimnite si čosi. Kresťania sa nevzdávajú.
31:30 To bude trvať sedemsto rokov a takmer dvesto,
31:34 vyše 150 vojenských bitiek sa muselo vybojovať.
31:37 Otázka z hľadiska: 'Kde sídlil kalif?'
31:40 Odpoveď: V tom čase nebol iba jeden kalif. Tento kalif býval v severnej Afrike.
31:50 Teraz, keď toto vidíte, chápete, prečo keď Izabela a Ferdinand
31:54 vládli, povedali každému moslimovi v Španielsku, aby šiel preč?
32:00 Všetkých vyhnali.
32:05 Dobre. Moja otázka znie: Bola Andalúzia multikulturálnym 'Zlatým vekom ' alebo 'Kráľovstvom teroru'? '
32:13 Ja tvrdím, že to bolo 'Kráľovstvo teroru' a že v žiadnom prípade to nebola 'Zlatá éra'.
32:17 Samozrejme, niektorí ľudia sa mali dobre.
32:21 Elity sa mali dobre. Bolo zopár bohatých Židov i bohatých kresťanov, ktorí sa mali dobre.
32:27 Inak to bola ustavičná vojna a otroctvo.
32:29 Kresťania museli nosiť špeciálny odev, aby ich bolo možné z diaľky rozoznať.
32:33 Kresťania nemohli nosiť meč a museli platiť špeciálne dane.
32:38 A teraz prichádzame k otázke, 'Prečo nám to hovoria?'
32:41 Teraz máme bagdadský „Zlatý vek islamu“.
32:47 Tu sú zobrazené všetky boje zvádzané v časoch bagdadského „Zlatého veku islamu“.
32:56 Nielenže majú plné ruky práce zabíjaním kresťanov, ale taktiež
33:00 majú plné ruky práce so zavádzaním (islamského práva) „šarije“ a doktríny hadisov,
33:04 No a ešte majú plné ruky práce aj s obchodom s otrokmi. Pamätáte sa na všetky tie exotické obrázky,
33:08 ktoré predstavovali hárem? Také tie pred-playboyské sexi obrázky? Pekné ženy odeté do priesvitných šiat.
33:20 Všetky tieto ženy boli kresťanky. To je už menej romantické, že?
33:26 A v Bagdade sa rodí ešte čosi iné, vytvára sa nová filozofia,
33:30 v ktorej neexistuje príčina ani následok.
33:35 To má za následok paralýzu rozumu.
33:41 OK. Toto sú všetky vojenské bitky, ktoré sa odohrali v počas mýtického 'Zlatého veku islamu'.
33:48 Počas tohto „Zlatého veku' kresťania a Židia boli dhimmiovia. Kresťanky boli sexuálne otrokyne.
33:52 A teraz čosi, čo mi vyráža dych. Počas bagdadského 'Zlatého veku islamu' vznikla filozofia,
33:56 v ktorej neexistujú prírodné zákony a v ktorej neexistuje príčina a následok.
34:04 Som vedec. Pracujeme s dvoma zákonmi. Jedným je zákon protirečenia - či údaje protirečia iným údajom?
34:12 A zákon príčiny a následku.
34:15 Práve som vám vysvetlil, prečo v 'Zlatom veku islamu' nenájdete
34:18 moslimov, ktorí získali Nobelove ceny vo vedeckých odboroch.
34:21 Nemôžeš byť vedcom a pritom neveriť v príčinu a následok! Jednoducho nemôžeš. To nebude fungovať.
34:32 Boli to kresťania, ktorí vykonali preklad vychvaľovaných textov 'Zlatého veku islamu' a predstavte si,
34:36 hovoria nám, že to bol vrchol vzdelanosti? Veď sa zničilo 90% kníh!
34:40 A hovoria nám, že tých zvyšných desať percent, ktoré oni zachovali….
34:43 'Och, to bol „Zlatý vek islamu“'Ó, večná vďaka moslimom!'.
34:47 Ak by sa neboli objavili, mali by sme 100 %!
34:55 Napríklad v Indii, najväčšou knižnicou sveta bola budhistická knižnica v Nalande. .
35:04 Po dobytí mesta videli, čo tam ostalo a pýtali sa:
35:07 'Čo máme urobiť s knižnicou? '
35:10 Rozkaz od generála bol takýto: 'Ak obsahuje informácie, ktoré sú v koráne -
35:14 tieto už máme, spáľte ju. Ak obsahuje informácie, ktoré v koráne nie sú, ide o klamstvo, spáľte ju.
35:24 To isté sa stalo s väčšinou ostatných knižníc.
35:28 Prečo nám hovoria o akomsi nádhernom „Zlatom veku islamu“, ktorý pre nás uchoval vedomosti?
35:33 Osmanská ríša, rok 1683. Hovorím o tom preto, lebo islam je v Európe.
35:43 Takýto je dnes svet. Objasnil som vám, ako vznikol tento svet.
35:46 Vznikol neustálym, brutálnym prenasledovaním každého, kto nebol moslimom.
35:54 Pozrime sa teraz na súčasnú dobu. Celá táto práca končí pri čísle 1922.
35:58 Vzniklo z databázy viac ako 19 000 džihádovských útokov po 11. septembri 2001.
36:03 Údaje - dátum/krajina/miesto/počet zabitých/ranených/a popis.
36:11 Keď ukážeš človeku ako som ja 19 000 faktov, začnem klásť otázky
36:14 Ako v tom nájsť zmysel? Nuž nájdime v tom zmysel.
36:19 Mimochodom, určite ste počuli o tých 19 000 útokoch v The Tennessean a v miestnej tlači,
36:23 všakže? [hlasný smiech z hľadiska]
36:25 Počuli ste o tom alebo to dávali vo večerných správach?
36:28 [Muž z hľadiska hovorí, že počul o streľbe vo Fort Hood
36:30 žena z hľadiska mu pripomína, že to média označili za 'pracovný incident']
36:33 Och áno, pracovný úraz, jasné.
36:35 V poriadku. Fajn. Ideme ďalej.
36:37 Mimochodom, tam sa všetky odohrávajú, ak sa vám to zdá zaujímavé,
36:41 všimnite si čosi.
36:45 Toto je islamský svet a to všetko sa sústreďuje okolo neho. Všimnite si však, koľko sa toho deje v Európe?
36:50 Vezmem si dáta, analyzujem ich a delím ich. Používam islamskú doktrínu pre analýzu týchto dát.
36:58 Na čom islamská doktrína trvá?
36:59 Nuž, vo svojej prvej prednáške som vám povedal, že je upriamená na kafira. Správne?
37:03 Takže používam kafira, aby som tie dáta analyzoval z islamského hľadiska.
37:07 Vidíte, som najväčší multikulturalista. Nie, naozaj! [hľadisko sa smeje]
37:13 Som jediný človek, akého ste poznali, ktorý analyzuje islam na základe islamu.
37:18 Tu máme celkový počet útokov za posledných desať rokov.
37:23 V zelenej farbe máme násilie medzi moslimami. Myslíš tým moslim zabíja moslima?
37:27 [počuť reakcie poslucháčov] Naozaj? Robia to dokonca aj teraz v Sýrii, však?
37:34 Pamätáte sa na Irán a Irak? OK.
37:37 Potom tu máme jedinú vec, na ktorej mi záleží. Mojím mottom je
37:41 'predávaj zbrane a informácie lúzrovi [hľadisko sa smeje]
37:47 Hovorím to vážne. Myslíte si, že žartujem? [reakcia publika: 'nie']
37:51 Dobre. To je náš príbeh, tu…nemení sa priveľmi. To je zaujímavé.
37:58 Mimochodom, niet takmer dňa bez džihádovského útoku.
38:01 Súčasný džihád je neochabujúci a klasický. A jednou z vecí,
38:05 ktorú táto krivka dokazuje, je to, že islam je nedobrý pre kafirov, islam je nedobrý pre moslimov.
38:13 Islam je zlý pre moslimov aj nemoslimov. To práve nám ukazujú dáta. Chcete sa o to prieť?
38:20 OK. Súčasný džihád je neochabujúci, ale čo sme videli na druhej mape? Bol neochabujúci.
38:26 Sú dva druhy džihádov - proti kafirom a proti moslimom. Rozumiete, dôvodom, pre ktorý zabíjajú muslimov -
38:30 dôvodom, pre ktorý v Sýrii zabíjajú iných moslimov - je to, že nie sú 'opravdivými' moslimami?
38:37 Teraz sme zaviedli nový fenomén - privátny,
38:41 neštátny džihád.OK? ,
38:46 Všetky tie vojenské výboje do roku 1922 vyšli od kalifov.OK?
38:52 Teraz máme neštátny džihád. V tom je celý ten rozdiel.
38:59 OK. Džihádovské útoky za rok, vybral som len prvé štyri krajiny, ale to nám reálne neukáže
39:03 to, čo by sme chceli, pretože Izrael je maličký a India je obrovská… urobme teda z toho per capita.
39:11 A teraz, Izrael? Určite ste prekvapení Thajskom.
39:15 Nevedeli ste, že Thajsko je terčom útokov, všakže?
39:20 A pozrite sa, tu máme kresťanský štát, Filipíny, tretí v poradí. India je hinduistická.
39:24 Fíha, viete čo? Práve som vám povedal, že džihád je proti Židovi, budhistovi,
39:28 kresťanovi i budhistovi.
39:32 To sú fakty. Keď idete na tieto dialógy, na tie multikulturálne podriemkávania,
39:36 predstupujú pred vás kňaz, rabín a imám.
39:45 Kňaz a rabín prichádzajú, aby dosiahli remízu. Moslim prichádza, aby vyhral.
39:48 Čo im hovorí moslim? 'Ó, kresťania a Židia,
39:52 'sú ľudia Písma. Sme bratmi v náboženstve Abraháma
39:56 s kresťanmi i Židmi. Viete, sme skoro takí istí ako vy. Sme bratmi v Abrahámovi.
40:00 Ako to funguje v praxi? Tu máme jedného z ľudí Knihy. Tu sú ďalší ľudia
40:04 Knihy. Ukazuje sa, že dokážu zabiť Žida, budhistu, kresťana či hinduistu rovnako rýchlo ako jedného zo svojich.
40:14 Toľko pokiaľ ide o 'bratov v náboženstve Abraháma'.
40:18 Fakty nepodporujú teóriu, čiže teória je nesprávna.
40:22 Neexistuje žiadne bratstvo v Abrahámovi, iba ak v mysliach ľudí vystupujúcich na kazateľniciach.
40:31 Džihád je proti Židom, budhistom, kresťanom, hinduistom a proti ateistom,
40:35 mimochodom, ateisti sú zo všetkých najhorší.
40:39 No, možno sú horší než hinduisti, ťažko povedať. Kto ho vie.
40:43 Je proti VŠETKÝM kafirom. Proti nim je zameraný džihád.
40:48 „Náboženstvo mieru“. Pozrime sa:
40:50 548 vojenských útokov, 19 000 džihádovských útokov, v priebehu 1400 rokov iba dvanásť dekád je bez džihádu.
41:00 Islám je teda 91 % násilie a 9 % mier.
41:04 George Bush mal 9% pravdy, keď vyhlásil islam za náboženstvo mieru.
41:08 Je to ustavičné násilie, pretože existuje doktrína.
41:11 Doktrína džihádu sa nachádza v Síre, Koráne a Hadise.
41:14 O tom sme už hovorili. Nemajú radi kafirov.
41:19 Celú doktrínu džihádu máme napísanú v texte.
41:23 Islam dosahoval úspech iba prostredníctvom džihádu, a teda máme doktrínu,
41:27 ktorá produkuje džihád a ten spôsobuje kolaps civilizácií.
41:34 Ideme ďalej… Slzy Džihádu.
41:37 270 miliónov mŕtvych v priebehu tisíc štyristo rokov. Čítajte a plačte. Bolo to vďaka tomuto učeniu.
41:44 História nám ukazuje pravú povahu politického islamu. Politický islam je nepriateľom všetkých kafirských civilizácií.
41:51 Toto je intelektuálna história tisícštyristo rokov. Prečítal som veľmi mnoho starých dokumentov.
41:55 Nikde sa nehovorí o moslimoch. Hovorí sa o Araboch, o Turkoch, o Mauroch,
41:59 o al Kajde, o Aziatoch… a vždy o tom hovorili 'experti'.
42:05 A dnes všetci uznávaní experti sú apologétmi islamu.
42:10 Prečo nebol kód koránu skôr rozlúštený? Prečo neučíme o Mohamedovi
42:14 a prečo sa vyučuje propaganda o 'Zlatom veku islamu'?
42:17 Prečo zostávame v nevedomosti a trpíme? Má to svoj dôvod.
42:24 Podľa mňa táto nepretržitá brutalita počas stáročí vytvorila v západnej mysli
42:28 ekvivalent bitého psa, bitej ženy a zneužívaného dieťaťa.
42:33 Nerozmýšľame správne. Každý videl reakciu bitého psa, keď sa k nemu priblížime.
42:38 Takto reaguje západný človek.
42:42 Popierame útoky. O koľkých džihádoch sa vôbec hovorilo v médiách?
42:46 Cirkvi dokonca ani nepripúšťajú, žeby kresťania niekde trpeli.
42:50 Strach. Mohamed využíval strach. Každý verejný kritik islamu má v sebe určitý zárodok strachu.
42:56 Vina. 'Nesprávali sme sa pekne k islamu. Keby sme sa k nemu boli správali lepšie, všetko by bolo dobre.
43:02 Neučíme dejiny.
43:05 Sme pokorení. Kto z vás príde domov a začne sa vystatovať, že jeho predkovia boli otrokmi,
43:09 že vaša história bola zničená a že všetko, čo učíme o 'Zlatom veku islamu' je klamstvo?
43:16 Všimli ste si, ako sa politika po 11. septembri stala zlostnou a trpkou?
43:20 Je to preto, lebo nie je nám dovolené hnevať sa na nepriateľa.
43:25 Hneváme sa navzájom na seba.
43:27 Sme bezmocní. Chce to vari niekto popierať?
43:34 Moslimovia si nepriznajú, žeby boli predali čo len jediného otroka alebo zabili jediného človeka.
43:38 Sú arogantní a sebaistí. Islam je ideálny.
43:42 Islam znamená 'submisiu'. A túto od nás očakávajú a aj ju dostanú.
43:48 Islam je obeťou. To som počul po 11. septembri. Skutočnými obeťami 11. septembra vraj boli moslimovia.
43:52 Počuli ste to už?
43:56 Po tisícštyristo rokoch džhihádovskej brutality i poroby, krádeží, podvodov,
43:60 násilia, ničenia a potupy, sa mentalita kafirov stáva mentalitou zneužívanej obete.
44:05 Naším jediným riešením je pozrieť sa zoči-voči na naše dejiny a prijať ich. To je práve
44:09 to, čo nás uzdraví, čo môže uzdraviť osobu, ktorá bola dlhodobo surovo zneužívaná a trýznená.
44:20 Treba sa vrátiť k pôvodným udalostiam. A toho sa bojíme. Ďakujem.

0 comments: