Wednesday, December 26, 2012

A Rosetta Stone for Bill Warner, Part 13: Danish

A Rosetta Stone for Bill WarnerThis is the thirteenth in a series of subtitled versions of Dr. Bill Warner’s talk from last summer in Tennessee.

Thanks to the steady stream of translations, Dr. Warner’s carefully researched seminar about the history of Islam has been seen by hundreds of thousands of people on both sides of the Atlantic.

The Danish version of Dr. Warner’s talk is below, and Russian is still in the pipeline.

Many thanks to TB for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

ArabicGermanRussian *
CzechHungarianSlovak
DanishNorwegianSpanish
EnglishPolishSwedish
FrenchPortugueseTurkish

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

The English transcript is available here.

Danish transcript:

00:09 Som jeg fortalte, den 11. September indså jeg pludselig at min opgave bestod i at
00:14 gøre vanskeligt tilgængelig bøger letlæselige, hvilket er hvad jeg har gjort på bordet bag jer.
00:17 Engang i mellem beskriver jeg mig selv som en mand som læser store, tykke, gamle bøger
00:21 og skriver moderne små bøger som hvem som helst kan forstå.
00:24 Og faktisk så kan jeg lide det, jeg surfer ikke på nettet.
00:27 Af og til bliver folk skuffede når de træffer mig, og andre anti-jihadister spørger,
00:30 "Har du set min hjemmeside?" Nej!
00:33 Jeg bruger ikke en gang tid på min egen hjemmeside.
00:37 Jeg interesserer mig ikke meget for internettet, med undtagelse af Craig's liste, Yahoo nyheder og Drudge. Det er det.
00:43 Jeg kan godt lide at læse store, tykke, gamle bøger.
00:48 Jeg tænkte, at når jeg fik skrevet mine bøger hvor koranen var nem at forstå,
00:53 og hvor Muhammed var nem at forstå, alle disse bøger om Sharia. Så ville alt være let at forstå.
00:59 Så tænkte jeg, 'vi vinder'.
01:01 Nej. Vi er ikke engang med i spillet.
01:03 Hvad jeg opdagede var, at udover en lille minoritet - og tro mig den er lille,
01:09 så var alle andres reaktion på den viden, vedrørende svaret på spørgsmålet;
01:14 "Hvad er Islams sande natur?" - frygt, had og vrede.
01:22 Når jeg forsøger at forklare folk om Islam, er de bange.
01:27 Så jeg troede at folk ville storme til boghandleren når jeg fik bøgerne udgivet.
01:29 Og ja, de løb - væk fra mig.
01:34 Jeg troede at det kun drejede som om et stort og afgørende spørgsmål. . . 'Hvad er Islams sande natur?'
01:38 Men jeg fandt ud af, at der findes et andet spørgsmål, som er endnu vigtigere.
01:42 Hvorfor er vi bange for at kende Islam?
01:46 Kan i huske da jeg fortalte jer om historier?
01:50 Mine bøger er faktuelle.
01:54 De fungerer herinde.
01:56 Men da man har med mennesker at gøre, må man sælge budskabet.
01:59 Det vil en hvilken som helst sælger kunne fortælle dig.
02:00 Fakta er sekundære. Følelser er det primære.
02:04 Og følelser fås blandt andet fra historier.
02:08 Jeg begyndte at tænke 'hvorfor er alle så bange, selv nu når de ikke ved noget som helst?'
02:14 Nuvel, det viser sig at de kender små fragmenter af historier om Islam, som involverer vold.
02:20 Og oplysningen om at de handlede med slaver kommer egentlig ikke som noget chok.
02:25 Så, kan i huske hvad jeg fortalte om at sufismen var som et palads med en lugt der sivede op fra kælderen?
02:33 Alle kendte den lugt.
02:35 De ville bare ikke snakke om den.
02:38 Men det er der et sted, dybt inde i det den ubevidste del af hjernen.
02:45 Problemet er at vi ikke kender Islams historie.
02:49 Vi kender ikke svaret på dette spørgsmål. . . [Dr. Warner peger på skærmen]
02:56 Dette er den islamiske verden. Hvordan opstod den?
03:00 Du kan spørge selv meget intelligente mennesker, og de vil ikke være i stand til at give dig et svar.
03:05 Hvordan ændrede Nordafrika sig fra at være europæisk og kristent til at være Arabisk og muslimsk?
03:11 Hvordan skete det? Og er det et vigtigt spørgsmål?
03:18 Hvordan ændrede Mellemøsten sig fra at være kristent til at være muslimsk? Og er det et vigtigt spørgsmål?
03:24 Jeg mener at dette er et ekstremt vigtigt spørgsmål.
03:29 For at forstå hvordan den islamiske verden blev til, må vi tage på en lille rundtur
03:32 og se på hvordan islam kom til hvor verden.
03:35 For at gøre det, entrerede islam Det byzantinske rige.
03:41 Vi ved at i Sira (Muhammeds levned) blev hans sidste dage benyttet til
03:45 at dræbe kristne og undertrykke dem.
03:50 Efter hans død blev denne proces videreført.
03:55 Lad os beskrive den verden som islam invaderede.
04:02 Vi er blevet fortalt at det romerske imperium kollapsede da de germanske barbarer invaderede Rom.
04:05 Har alle hørt den fortælling?
04:08 Den er falsk. Det er ikke sandt. Det er forkert.
04:12 Det som skete var, at efter at de germanske barberer invaderede Rom,
04:16 skabte de deres egen version af det Romerske imperium.
04:19 De videreførte den klassiske kultur. De snakkede Romersk (Latin).
04:23 De hyrede Romerske filosoffer og advokater til at oplære deres børn og drive skolerne.
04:31 De kom til det Romerske imperium, ikke for at ødelægge det, men for at få fat i goderne selv.
04:40 Den østlige delen af imperiet, kaldet Det byzantinske rige, er herovre.
04:45 Dette er efter den germanske invasion. Den vigtige pointe er, at -
04:49 DET VAR FORTSAT ET KLASSISK IMPERIUM. DET ER IKKE KOLLAPSET.
04:55 Efter Roms fald, begyndte byzantinerne gradvist at øge deres politiske indflydelse,
04:59 så nu var det en ny udgave af Romerriget.
05:03 Dette er Det Byzantinske Rige, lige før det invaderes. Dette er 'den klassiske verden' som Islam invaderede.
05:11 Læg særligt mærke til at 'den klassiske verden' fortsat er i fuldt vigør.
05:17 Dette er vigtigt at huske. Det havde ikke - det var svagt, men det var fortsat levende.
05:23 Nu skal vi se på hvorfor det kollapsede.
05:25 Her ser vi - over en periode på 25 år - tre udviklingsstadier i spredningen af Islam.
05:31 Dette er 25 års arbejde. Hvad er grunden til at Araberne formåede
05:35 at gennemføre dette mod Det Byzantinske Rige som perserne ikke klarede i Iran?
05:45 Her er svaret på det spørgsmål. Det har faktisk med Iran at gøre.
05:49 Grækerne og perserne havde bekriget hinanden i umindelige tider.
05:53 De 300 ved Thermopylene, det handlede om perserne.
06:05 Aleksander den store slog perserne.
06:08 Perserne fortsatte med at hamre løs på Romerne og Bysantes, og 25 år før Islam invaderede
06:12 var der en stribe af slag som efterlod Persien svag, og Bysantes meget svagt.
06:22 Så kommer den sorte død (pesten) på banen. En ud af tre omkommer.
06:28 Da Islam invaderer Det Byzantinske Rige er det svækket,
06:32 efter en lang krig med Persien og af tabet af en tredjedel af befolkningen.
06:37 Økonomien var kollapset, reduceret med to tredjedele. Synes du Obama's økonomi ser skidt ud? Prøv med to tredjedele!
06:45 Så vi stod med et svækket Bysantes der blev invaderet af folk med en mission.
06:53 Okay, det som er vigtigt her er disse tre forskellige nuancer af grøn der hver repræsenterer de forskellige Kaliffer.
07:00 Det imperium som skabtes her, blev til af folk som kan beskrives som Muhammeds apostle.
07:08 Hvorfor er det vigtigt at vide?
07:11 De kendte Muhammed. De holdt hans hånd. En af dem, Ali, giftede sig med hans datter.
07:16 Abu Bakr var hans svigerfar. Disse var ikke kun brødre i religiøs forstand.
07:24 De var brødre i familiær forstand.
07:28 De kendte Muhammed som jeg kender min kone. Og hvad gjorde de?
07:34 Gik de ud for at forkynde Koranen? Nej, det gjorde de ikke.
07:38 De greb deres sværd, hoppede på deres kameler og heste og red ud for at angribe kristne og persere.
07:49 Det er dette der er Islams sande natur.
07:55 Her ser du det. Dette er frugten. Massiv destruktion.
08:00 Læg mærke til en anden ting der er sket her.
08:04 Egypten er brødkurven i middelhavsområdet.
08:09 Syrien hjertet i det klassiske imperiums intellektuelle verden
08:15 I løbet af 25 år, har den klassiske civilisation mistet sin evne til at brødføde sig selv og mistet sin største vidensbase.
08:23 Dette knuser den klassiske kristendom.
08:29 Kristendommen vi har i dag er en blodig afstumpet del af den oprindelige kristendom,
08:37 Hvorfor? Dette ødelagde kristendommens hjerte. Forandrede den.
08:42 Første del af tilintetgørelsen af det klassiske imperium - borte. Hjertet er væk.
08:53 Nuvel, et århundrede senere, læg mærke til at Spanien i 750 AD, allerede er muslimsk.
09:03 Dette er lynerobring. Dette skal vise sig at være meget vigtigt - fordi dette skete ikke -
09:07 dette skete over en menneskealder - over natten.
09:12 Dette brutale angreb er nøglen til hvorfor vi frygter Islam.
09:20 Du skal nu høre en historie du ikke har hørt før.
09:24 Jeg er ikke historiker, men jeg er videnskabsmand og jeg kan ræsonnere ud fra information.
09:32 Jeg vidste med det samme da jeg læste historien om Muhammed, at jeg var blevet fyldt med løgn
09:36 om hvad det var som havde forårsaget de mørke århundreder.
09:41 Romerske barbarer forårsagede ikke de mørke århundreder.
09:44 Fortæller du mig at de var for dumme til at lære sig Romersk lov med mere? Selvfølgelig ikke.
09:48 For det første, hvorfor - disse barbarer var Tyskere. Det var de samme mennesker som grundlagde Tyskland.
09:56 Dette var meget intelligente mennesker. De forårsagede ikke kollapset.
10:00 Men det er den klassiske teori. Hvis du går på Vanderbilt, så vil de lære dig det.
10:07 Vi starter med fakta. I den seneste tid er meget gammelt klassisk materiale
10:10 blevet oversat til database format, så det nu er tilgængeligt.
10:19 Omfattende arkæologiske undersøgelser under havets overflade og langs kystlinjen af Middelhavet er gennemført.
10:23 Fra disse arkæologiske undersøgelser kan vi følge historien og økonomiernes udvikling. Det tal
10:27 jeg gav jer om hvordan økonomien kollapsede kom fra studier af forliste skibe.
10:35 Fordi, hvis du ikke køber ret meget - La os sige at en af ti skibe forliser - mindre end en af ti -
10:39 det tal er ikke så højt.
10:44 Hvis du finder mange forliste skibe, så indikerer det at mange skibe var på havet.
10:47 Når antallet går ned, så går økonomien ned.
10:50 Så, fra disse data ved vi meget, og specielt dette,
10:54 databasen over gamle dokumenter viser os 548 slag som Islam udkæmpede mod den klassiske verden.
11:05 Dette er helt ny information. Jeg har snakket med folk som regner sig selv som historie-kendere,
11:09 og de siger, 'lad os se på de slag hvor Islam angriber Europa, vi har invasionen af Tours,
11:13 vi har invasionen ved Gibraltar, vi har Lepanto, belejringen af Wien - det var fem.'
11:25 Du snakker med en historiker og det er de fem slag de kan huske.
11:33 Og husk - du kan få alle disse slides hvis du sender en forespørgsel.
11:38 Hvad fortæller disse nye data? De viser dette. Se de hvide pletter,
11:42 det er helt nye slag og de vil skifte til rødt. De hvide er de nyeste.
11:47 Hver gang, vil jeg vise dette helt fra begyndelse igen. Hver ændring repræsenterer 20 år. De nye slag
11:51 for de følgende 20 år kommer op som hvide, så skifter de mod rødt for at vise historien.
12:02 Så de hvide er hvad der sker lige nu, de røde er dem som er sket. Lad os nå se hvordan disse 548 slag udvikler sig.
12:14 Vi kommer til at se på i 70 sekunder og vil da se tolv hundrede år med erobringer.
12:18 Se hvor hurtigt det sker.
12:23 "Bam". Du vidste ikke at Frankrig blev ramt så hårdt, gjorde du? Du hørte om Tours.
12:29 Se hvad der sker i Spanien, på øerne. Mange av disse angreb og slag,
12:33 Er slaveraids der sker langs kysten.
12:37 Slaveriet som fandt sted her var omfattende og varede længe.
12:41 Vi er inde i Bagdads gyldne tid. Dette er straffen
12:45 som rammer kristne overalt.
12:54 Efter et slag, i Spanien blev riddernes hoveder hugget af
12:58 og de blev lagt i en bunke så høj så selv en mand til hest ikke kunne se over den.
13:08 Alle de europæiske civilisationer i Nord-Afrika er nu borte.
13:16 Fra tilhører: "Jeg har et spørgsmål, har du læst 'Den 13. Stamme'?" Svar: "Nej."
13:22 Lige om lidt, læg mærke til den periode der er - du kan se klokken tæller op her -
13:26 på vej - der vil komme et kort 'blip' fra fem slag som sker i Nord-Afrika - De barbariske piratkrige.
13:34 Vi er her. OK? Nu er det Byzantinske Rige faldet og Øst-Europa er under angreb
13:38 Læg mærke til at det er konstant, uden stop.
13:54 Dette er den del af historien du aldrig er blevet fortalt.
13:58 Dette er historien som forklarer hvordan alt dette skete.
14:02 Nu går det langsommere fordi islam bliver svagere.
14:19 Fra tilhører: "Hvorfor blev den svagere?"
14:24 Svar: "Korruption. Alle imperier kollapser indefra før eller siden." OK.
14:31 Jeg påstår, at det som førte til den klassiske civilisations kollaps ikke var et resultat af en invasion
14:35 fra germanske barbarer. Jeg påstår, at den klassiske civilisation blev ødelagt af islam.
14:45 Nu kommer et spørgsmål. Hvorfor vil vi ikke vide det? Det spørgsmål skal vi besvare.
14:55 Lad mig nu give jer et par overskrifter. Alle disse små prikker, som jeg har vist jer
14:58 er bare 'kvantitet'. OK? Vedvarende, men kvantitet.
15:02 Vi har vist jer slagene over tolv århundreder på halvfjerds sekunder, nu skal vi igennem på
15:06 omtrent fire minutter. Jeg skal give jer overskrifterne fra hvert århundrede
15:10 så i ved noget om den emotionelle tone i det som sker.
15:19 I det syvende århundrede, sendte Muhammed Khalid og Allahs sværd ud til
15:23 Jazima stammen for at tilbyde dem islam, de takkede nej, og han udryddede dem.
15:30 Efter slaget ved Olayis i Irak brugte han to dage på at samle taberne,
15:34 placerede dem i et tørlagt flodleje og kappede hovederne af dem til floden var rød af blod.
15:40 Bagefter tog han kaptajnen af den Zoroastriske Persiske stamme; hans kone var der.
15:44 Han skar mandens hoved af, lod blodet rende ud på marken, og voldtog konen på den blodige jord.
15:48 Dette var en af Muhammeds følgesvende.
15:55 Dette er jihads væsen.
15:58 Hvor lærte Khalid at gøre den slags ting? Fra Muhammed. Fra Muhammed i slaget ved Khaybar.
16:06 Umar erobrede Jerusalem, og alle jøder og kristne blev dhimmier
16:10 som betyder tredjeklasses indbygger og semi-slaver.
16:15 I de næste århundreder vil i se 'Den Gyldne Tid'.
16:19 Vi bliver undervist i myten om 'Den Gyldne Tid' - hvor fantastisk islam er.
16:23 Så her kommer det som skete i 'Den Gyldne Tid'.
16:27 De begyndte at angribe Sind, som er hinduer, 26 000 hinduer døde.
16:33 Armenske ledere blev gennet ind i en kirke
16:38 og bygningen blev brændt ned over hovedet på dem. Ved Efesos blev 7 000 grækere taget til slaver.
16:41 Vi befinder os fremdeles i 'Den Gyldne Tid'.
16:42 Alle nye kirker bliver beordret revet ned.
16:45 Ved Amorium, blev alle kristne taget som slaver. De kristne i Egypten gjorde oprør
16:49 mod jizyah, som er en dhimmi skat baseret på Sharia. Kirker brændes, landsbyer ødelægges.
16:56 Tiende århundrede, vi er fortsat i 'Den Gyldne Tid'.
16:57 I Thessaloniki blev 22 000 kristne taget som slaver. Kristne blev massakreret i Sevilla.
17:01 I Egypten og Syrien blev 30 000 kirker ødelagt. Du har din religion, jeg har min.
17:12 Fortsat i 'Den Gyldne Tid'.
17:14 6 000 jøder dræbt i Marokko. Hundredvis af jøder dræbt i Cordoba. 4 000 jøder dræbt i Granada.
17:18 Georgien og Armenien blev invaderet. I Hindustan blev 15 000 dræbt, en halv million taget til slaver.
17:22 'Den Gyldne Tid' er fortsat med os.
17:28 I Yemen, blive jøderne givet valget: konverter eller dø. Kristne i Granada bliver
17:32 deporteret til Marokko. I Indien bliver mange byer ødelagt under ordren: konverter eller dø.
17:36 I en by bliver 20 000 hinduer taget til slaver.
17:40 Fremdeles 'Den Gyldne Tid'.
17:43 50 000 hindu-fanger beslutter at få deres frihed ved at konvertere til islam.
17:48 En ny kampagne ført over 20 år skabte 400 000 nye muslimer ud af hinduer.
17:51 Buddhistiske munke blev slagtet og nonner voldtaget.
17:54 I Damaskus og Safed, massemyrderier af kristne. Jøder i Marrakesh blev massakreret.
17:59 Tabriz - Tvungen konvertering av jøder.
18:03 Fortsat befinder vi os i 'Den Gyldne Tid'.
18:04 Oprør i Kairo. Kirker brændes. Jøderne i Tabriz tvinges til at konvertere.
18:09 Tamerlane, en af de ondeste mænd som har levet, massakrerede 90 000 hinduer på en dag.
18:16 Ved et andet slag i Indien blev 30 000 massakreret med koldt blod.
18:19 En anden muslimsk leder tager 180 000 hinduer som slaver.
18:25 Hovsa, så var det slut med 'Den Gyldne Tid'. Se om du kan se en ændring i forløbet.
18:27 Tamerlane ødelægger 700 landsbyer mere i Indien. Så retter han opmærksomheden mod Irak
18:31 og udrydder de Nestoriske og Jakobittiske kristne.
18:42 De Nestorsike kristne - halvdelen af silkehandelen med Kina var fra dem.
18:46 De Nestoriske kristne havde udsendte og missionærer ved hoffet i Kina.
18:50 Afghanistan var delvis kristent. Okay? Væk!
19:01 Dette er en del af kirkens ødelæggelse som ingen ved noget om.
19:07 Efter syv hundrede år med angreb, ødelægger de til sidst Konstantinopel.
19:10 Det sekstende århundrede.
19:12 Tamerlanes søn ødelægger templer, gennemtvinger konverteringer.
19:15 To af hans generaler bygger to tårne af menneskehoveder. Igen kunne man ikke se over dem.
19:19 Noble kvinder, hindukvinder startede en praksis kaldet suttee, som var
19:23 masseselvmord for at undgå at havne som sexslaver i sultanens harem.
19:30 Syttende århundredes jøder i Yemen og Persien blev tvunget til at konvertere. Tvungen
19:34 konvertering af grækere, forfølgelse f zoroaster, og over en halv million hinduer dræbt.
19:44 Attende århundrede, flere forfølgelse af zoroaster. Jøderne i Jedda blev udvist.
19:48 Jøderne i Marokko massakreret. Forfølgelsen af hinduer fortsættes.
19:51 Nittende århundrede.
19:53 Flere tvangskonverteringer af jøder i Iran, jøder i Bagdad massakreret.
19:58 Hovsa, en kvart million armenske kristne bliver slagtet i Tyrkiet.
20:02 Imens, i Persien [Iran], bliver zoroasterne fuldstændig udryddet.
20:03 Tyvende århundrede.
20:07 Over en million armenske kristne bliver dræbt. En MILLION.
20:15 Så nu ved i ikke kun hvor mange slag der var, nu ser du hvilken vej vinden blæser.
20:19 Nu ved i noget om kvalitet og kvantitet.
20:26 Begynder i at forstå hvor slemt det var?
20:32 Etablissementets doktrin hævder at det klassiske kollaps ikke havde noget med islam at gøre.
20:36 Ikke nok med det, islam var en kilde til goder fordi de dumme europæere havde glemt sin viden fra den klassiske periode
20:40 og de durkdrevne og smarte arabiske muslimer havde taget patent på al videnskaben i 'Den Gyldne Tid'.
20:49 Det er det som der undervises i i vores skoler.
20:55 Jeg mener at den blev destrueret af islam.
21:00 OK, nu har vi brug for - vi har snakket om land indtil nu.
21:04 Nu vil jeg snakke om vand fordi den klassiske civilisation baserede sig på middelhavet.
21:14 Egypten var en del af middelhavets verden. Ikke en del av den afrikanske. OK?
21:23 Fordi en rejse fra Alexandria, Egypten til Nigeria tog et helt liv.
21:27 Men tag en båd, og gør turen på ti dage.
21:32 Virker det rigtigt? Det var billig transport.
21:36 Du kunne sende et ton korn fra Egypten til Rom for det samme som det kostede for 120 km med oksekærre.
21:44 Dette er vigtigt. Jeg tager motorvejen hjem når jeg er færdig her.
21:48 Jeg regner ikke med at blive angrebet eller skudt undervejs. Jeg antager at motorvejen er tryg.
21:57 Sådan plejede det at være under den romerske fred. Det stoppede.
22:03 Søfartens betydning - så mange som 500 både kunne ligge til kaj i Konstantinopel.
22:07 Trygheden til søs kollapsede.
22:13 Lad mig vise jer noget. Vi ved dette fra historien. Data.
22:17 Rom plejede at kommunikere med Frankrig via skibstrafik. Efter islams ankomst,
22:21 rejste de over land gennem Alperne. Hvorfor gjorde de det?
22:25 Søvejene var ikke længere sikre.
22:33 Dette er interessant - den sorte død var et kendt problem i middelhavsområdet. Det tog normalt
22:37 fire måneder for den at sprede sig herfra til Konstantinopel fordi handel på søen gik i pendulfart.
22:45 Det blev elimineret. Når der nu kom et udbrud af den sorte død,
22:49 spredte den sig fra havn til havn til havn overalt her og det tog nu fire år at nå frem.
22:58 Ser i pointen? Det var begrænset frihandel. Som søfarende forretningsmand som rejste ud for at
23:02 gøre forretninger, kunne du risikere at miste skibet, miste varerne, og selv ende op som slave i lænker.
23:13 Dette reducerede handlen væsentligt.
23:20 En lille smule overdrevet… de kristne kunne ikke søsætte så meget som en planke.
23:25 Hvad førte det med sig? Det isolerede Europa. Det udmagrede Europa.
23:30 Kan i huske piraterne fra Barbaresk kysten? Det samme.
23:42 Det er Sunna. Selveste Sunna. Muhammeds fremgangsmåde.
23:46 Der findes en berømt hadith som gentages i det uendelige hvor Muhammed vågner fra en drøm
23:50 og han ser jihadister som sejler på havet.
23:57 Islam praktiserer altid, når muligheden er der, økonomisk krigsførelse. Muhammed angreb karavaner.
24:07 Hvad var det der blev angrebet i New York? Aha, World Trade Cener. Denne
24:15 økonomiske krigsførsel. Jeg beundrer islams måde at føre civilisationskrig på.
24:22 De er alle andre former for krigstænkning overlegne. I islam bruges alt i krigsøjemed.
24:24 Alt, inklusiv kvindens livmoder.
24:27 Dette var økonomisk jihad.
24:31 Der var tre - husker i den mørke periode? Nuvel, der var faktisk tre mørke perioder.
24:39 En i Europa - En i Tyrkiet - En i Nord-Afrika.
24:45 Dette fik du aldrig at vide i skolen vel? Jeg undrer mig over hvorfor?
24:49 Her ser vi nogen ruiner.
24:51 Hvorfor er disse ruiner vigtige? De står stadig op.
24:54 Hvad skete der med alle ruinerne i Rom?
24:57 Alle de mennesker som boede der brugte dem som stenbrud.
25:00 De genbrugte dem. Colosseum forblev ganske enkelt fordi den var så stor.
25:05 Hvad fortæller det os? Hvis alle stenene forsat er stablet op? Der var ikke nogen mennesker.
25:11 Invasionen af Nord-Afrika var så brutal og hurtig at et lag af silt blev afsat på bunden i havnen.
25:19 Her er hvad der skete.
25:22 Nordafrika havde længe fungeret som landbrugsland, kunstig vandet jordbrugsland.
25:26 Romerne, intelligente som de var - anlagde vejene i Nordafrika,
25:30 med oliventræer som skygge og for at understøtte konstruktionen, uden de store omkostninger.
25:35 Det som skete var, at du kunne byde på et stykke af en Romersk vej
25:39 i Nordafrika. Du vedligeholder selv træerne og vejen, og får lov at beholde frugterne.
25:47 Så Romerne tjente penge på at udlodde træerne og de fik samtidig vedligeholdt vejen gratis,
25:51 og så har man en forretning som man tjener penge på.
25:55 Ganske smart, ikke sandt?
25:59 Det varede ikke ved. Invaderende Arabere var ikke bønder. De var hyrder.
26:02 De oprindelige beboere var kristne, så derfor, geden -
26:06 en gennemsnitlig arabisk familie havde 50 geder.
26:12 De satte gederne ud på de kristnes jord. De kristne,
26:16 som var dhimmier, havde ingen mulighed for at protestere.
26:19 Mellem død og erosion af afgrøder, blev det afsat et lag silt i havnene.
26:29 Det fortæller hvor brutalt, hårdt og hurtigt økonomien i Nord-Afrika kollapsede.
26:35 Hvad var der tilbage for den Europæiske økonomi? Pels, tømmer, sværd og slaver.
26:43 Nu nærmer vi os et punkt hvor vi ikke ønsker at vide mere om den historie.
26:49 Er der nogen her, alle har stolte læst om hvordan nogen af jeres forfædre blev bortført fra Italien,
26:53 og installeret i et harem i Nordafrika?
26:56 Og det kommer der børn ud af? Fjerne slægtninge?
27:01 Måske har man fjerne slægtninge i den arabiske verden som man ikke ved noget om
27:05 fordi en million kristne blev solgt som slaver.
27:10 Og forresten, Venetianerne hjalp med til det.
27:16 Og en anden pinlig nyhed er at jøderne var meget store
27:19 i middelhavshandelen med slaver.
27:22 Ingen tager sig særlig godt ud efter dette. Ingen har sit på det rene.
27:26 Man begynder også at sige, jeg vil egentlig ikke vide noget om det i det hele taget.
27:32 OK? Forstår i lidt mere nu?
27:37 Det andet vi bliver fortalt er hvor slem kristendommen er og hvor synd
27:41 det er for de stakkels muslimer. Korstogene.
27:46 Hvem har hørt om dem? De kristne korstoge, det er så skamfulde. Jamen altså, vi rejste ud
27:50 fra Europa, drog dertil og invaderede de arabiske lande, dræbte og skadede dem.
27:55 Jeg har hørt præster vælte sig i medynk over hvor frygtelig grumme korstogene var.
28:05 Javel.
28:08 Islam ødelagde 30 000 kirker. Jøderne og de kristne var dhimmier.
28:11 Kristne blev udsat for frygtelig brutalitet. De kristne flygtede fra Mellemøsten.
28:15 Den byzantinske kejser søgte støtte hos paven, 'hjælp os, vær sød.'
28:23 Det var en vanskelig ting at gøre, den byzantinske kejser og paven
28:27 var ikke gode venner. Men dette var desperate mennesker.
28:31 Hvad ser paven på dette tidspunkt?
28:35 Vi er i 1100 tallet, tiden omkring det første korstog.
28:40 På denne tid er det meste af Spanien muslimsk, og vi får tæsk med jævne mellemrum.
28:44 Og forresten, de kristne er forsvundet. Hovsa, de kristne her er også forsvundet.
28:55 Og se på alle de konflikter der sker i de områder som fortsat er kristne.
29:01 Kan i se de geopolitiske problemer som paven står overfor?
29:06 Dette var ikke en 'lad os sadle hestene op og tage på et lille tyvetogt hos araberne' -
29:10 sådan som vi sædvanligvis bliver bildt ind.
29:12 Dette er det politiske billede.
29:16 Lad os kaste et blik på korstogenes 'krigskort'. La os være retfærdige,
29:20 jeg har vist jer jihad kortet. Her kommer så korstogets krigskort.
29:32 Nu er vi næsten færdige . . . det var det.
29:39 Vi har blevet fortalt at korstogene var jihad moralsk ækvivalent,
29:43 og derfor må vi være skamfulde, klynkende og grådkvalte.
29:48 Korstogene var defensive. De varede i tre hundrede år.
29:51 Det sidste var for over otte hundrede år siden.
29:54 Al jihad var offensiv, har varet i fjorten hundrede år og holder fremdeles den dag i dag.
30:00 Med all sandsynlighed er det kristne som bliver slagtet i Nigeria i dag.
30:07 Godt så, er dette moralsk ækvivalent?
30:14 Hvorfor, hvorfor, hvorfor lærer de os ikke det i søndagsskolen?
30:20 Så præsterne vil sidde og klynke 'åh, korstogene var så forfærdelige!'.
30:24 Nej. Korstogene var en af de få gange hvor kirken havde rygrad.
30:29 Og så undskyldte vi for det.
30:32 Nuvel, lad os gå videre til 'de store fordele ved islam'.
30:36 Vi bliver belært om to forskellige 'gyldne tider'.
30:39 Vi bliver fortalt om Andalusien, det fantastiske imperium i Spanien hvor der var multikulturel fred.
30:47 Jøder, kristne og muslimer levede sammen i en 'Europæisk Gylden Tid'.
30:51 Har i hørt om det før?
30:56 Dette er krigskortet for 'den gyldne tid' i Andalusien.
31:03 Mens alt dette sker, kommer der stadig bestillinger på slaver.
31:07 Den første bestilling på slaver fra Spanien var Kaliffens ordre på 3 000 blonde jomfruer.
31:15 De blev udskibet fra Spanien. Kristne riddere dør i de igangværende slag.
31:24 Men læg mærke til noget her, de kristne giver ikke op.
31:30 Dette skal pågå i over syv hundrede år og det vil være næsten to hundrede -
31:34 over hundrede og halvtreds slag udkæmpet.
31:37 Fra en tilhører: 'Hvor er Kaliffen lokaliseret?'
31:40 Svar: 'Der er mere end én Kalif ad gangen. Dette var en kalif fra Nordafrika.'
31:50 Nå, men når man ser på dette, forstår i så hvorfor når Isabelle og Ferdinand
31:54 havde fuld kontrol, befalede hver eneste muslim at forsvinde ud af landet?
32:00 De drev alle ud.
32:05 Okay. Mit spørgsmål til jer er dette. Var Andalusien en multikulturalistisk 'Gylden Tid' eller et terrorvælde?
32:13 Jeg hævder at det var et terrorvælde, og ikke nogen 'Gylden Tid' i det hele taget.
32:17 Det fandtes formentlig nogen som havde det godt.
32:21 Eliterne havde det godt. Det fandtes rige jøder og rige kristne som havde det godt.
32:27 Ellers var der konstant krig og slaveri.
32:29 Kristne måtte bære klæder således at de let kunne identificeres.
32:33 Kristne kunne ikke bære sværd, og betalte specialskatter.
32:38 Så kommer vi til spørgsmålet, 'hvorfor bliver vi fortalt denne historie?'
32:41 Og så har vi 'Bagdads Gyldne Tid'.
32:47 Afsted det går. Dette er alle de slag der udkæmpes i løbet af Bagdads gyldne tid.
32:56 De er ikke blot travlt beskæftiget med at dræbe kristne, men også med at
33:00 etablere Sharia lov som doktrin. Og hadith'erne som doktriner.
33:04 Og optaget er de også med ting som slavehandel. Alle de eksotiske sexede fotografier du har set
33:08 fra et harem, du ved. Pre-Playboy sexede smukke kvinder i frækt tøj.
33:20 Alle disse kvinder var kristne. Nu lyder det knap så romantisk ikke sandt?
33:26 Den anden ting som sker i Bagdad er at en ny filosofi opstår i hvilken
33:30 der ikke findes nogen årsag eller effekt.
33:35 Dette paralyserer hjernen.
33:41 Okay. Det var lidt omkring alle de slag som blev udkæmpet i den mytiske 'Gyldne Tid'.
33:48 I den 'Gyldne Tid', var kristne og jøder dhimmier, kristne var sex-slaver.
33:52 Dette berører mig. I Bagdads 'Gyldne Tid' udviklede der sig en filosofi hvori der ikke
33:56 fandtes naturlove, og ingen årsag eller effekt.
34:04 Jeg er videnskabsmand. Vi baserer os på to love. Loven om selvmodsigelse - modsiger data sig selv?
34:12 Og loven om årsag og effekt.
34:15 Jeg har lige forklaret jer hvorfor man ikke finder muslimer
34:18 i den 'Gyldne Tid' som fik Nobelpriser i videnskab.
34:21 Man kan ikke være videnskabsmand og ikke tro på årsag og effekt! Kan ikke! Fungerer ikke!
34:32 Kristne gennemførte alle tekst oversættelserne af den meget omtalte 'Gyldne Tid', bemærk dette,
34:36 vi bliver fortalt at dette var et videnskabeligt højdepunkt? De ødelagde 90% af bøgerne.
34:40 Og vi bliver fortalt at de 10% som forsat findes er . . .
34:43 Åh ja, dette var den ''Gyldne Tid'. Åh ja, vi skylder muslimerne evig taknemmelighed . . .
34:47 Var de ikke kommet havde vi haft 100% af dem!
34:55 Præsenteret for biblioteket i Indien, det største bibliotek i verden var et buddhistisk bibliotek i Nalanda.
35:04 De kom til ham og fortalt at det eksisterede da erobringen var gennemført, og spurte
35:07 'Hvad gør vi med biblioteket?'
35:10 Svaret fra generalen var. . . 'Hvis det indeholder information som er i Koranen -
35:14 har vi den allerede, brænd det. Indeholder det noget andet, er det forkert, brænd det.'
34:24 Det samme skete med de fleste biblioteker.
35:28 Hvorfor bliver vi fortalt at dette var en fantastisk 'Gylden Tid' som gemte information for os?
35:33 Det Ottomanske Imperium 1683. Grunden til at jeg tager det op her er islam i Europa.
35:43 Dette er verden i dag. Jeg har nu forklaret jer hvordan den blev sådan.
35:46 Den blev sådan gennem konstant og brutal forfølgelse af alle som ikke var muslimer.
35:54 Javel så. Lad os skifte til moderne tid. Alt dette stopper i 1922.
35:58 Dette kommer fra en database med 19 000 jihad angreb siden 9/11 [World Trade Center]
36:03 Ting som dato / land / by / antal dræbte / antal sårede, og en beskrivelse.
36:11 Når man giver en mand som mig et datasæt med 19 000 referencer, så begynder jeg at stille spørgsmål.
36:14 Hvordan får vi dette til at give mening? Lad os få det til at give mening.
36:19 Forresten, i hørte vel godt om alle disse 19 000 angreb i lokalsprøjten
36:23 gjorde i ikke? [højlydt latter i baggrunden]
36:25 I hørte godt om det, det var vel i aftennyhederne?
36:28 [En mandlig tilhører nævner at han hørte om Fort Hood]
36:30 [og en kvindelig tilhører minder ham om 'arbejdspladshændelsen'.]
36:33 Nå ja, 'arbejdspladshændelsen', ja, det er rigtigt.
36:35 Javel. OK. Vi fortsætter.
36:37 Dette er forresten, hvor alle disse fandt sted, skulle det have jeres interesse.
36:41 I vil bemærke noget.
36:45 Dette er den islamiske verden og alt centreres om det. Men ser hvor meget der sker i Europa?
36:50 Jeg tager data og analyserer dem. Jeg benytter islamisk doktrin i min analyse.
36:58 Hvad insisterer islamisk doktrin på?
36:59 I det første foredrag, fortalte jeg jer at de er fikseret omkring kafir (vantro), ikke sandt?
37:03 Så jeg benytter kafir til at analysere dataene fra et islamisk synspunkt.
37:07 Jeg er den ultimative multikulturalist. Nej, ikke rigtigt.
37:13 Jeg er den eneste person i har mødt som analyserer islam med basis i islam. Videre.
37:18 Her har vi, i løbet af de sidste 10 år, det totale antal angreb.
37:23 I det grønne felt har vi muslim-versus-muslim vold. Mener du som når muslimer vil dræbe muslimer?
37:27 Pågår i Syrien mens vi sidder her og snakker, ikke sandt?
37:34 Husker i Iran og Irak? OK.
37:37 Så har vi den eneste ting jeg bryder mig om. Mit motto her er
37:41 sælg våben og efterretningsinformation til taberen.
37:47 Jeg er helt seriøs. I tror jeg mener det som en spøg ikke?
37:51 Her er vores historie, lige her… niveauet er ganske jævnt. Det er interessant.
37:58 Forresten; det går næsten ikke en eneste dag hvor der ikke gennemføres et jihad-angreb.
38:01 Moderne jihad er nådesløs. Og forresten, en af de ting denne kurve
38:05 beviser er, at islam er dårlig nyt for kafir, islam er dårlig nyt for muslimer.
38:13 Islam er dårlig for både muslimer og ikke-muslimer. Det er hvad disse data viser os. Er i uenige?
38:20 Okay. Moderne jihad er nådesløs, men hvad så vi på det andet krigskort? Det var nådesløst.
38:26 Det findes to typer jihad - en mod kafir og en mod muslimer. Forstår i, for at dræbe en muslim -
38:30 grunden til at de i Syrien dræber andre muslimer - de er ikke 'ægte' muslimer. OK?
38:37 Nu introducerer vi et nyt fænomen, familiedrevne
38:41 ikke-statslige jihad operationer. OK?
38:46 Alle angreb frem til 1922 kom fra Kaliffen. OK?
38:52 nu har vi ikke-statslig jihad. Det er forskellen.
38:59 Jihad angreb per år, jeg udvalgte de fire højest rangerede nationer, men det giver os
39:03 ikke det vi vil ha, fordi Israel er meget lille og Indien er stort. . . Så lad os tage det per indbygger:
39:11 Israel? Jeg vil vædder på at i blev overrasket af Thailand.
39:15 I vidste ikke at Thailand bliver ramt af dette i stor stil, gjorde i?
39:20 Og se, en kristen nation, Filippinerne på en tredje plads. I indien er det hinduerne.
39:24 Hopla, ved i hvad? Jeg fortalte jer lige at jihad er rettet mod
39:28 jøderne, buddhisterne, kristne og hinduer.
39:32 Dette er data. Så går man over til disse dialoger, disse multikulturalistiske søvngængerforestillinger som
39:36 de arrangerer med præster, rabbinere og imamer.
39:45 Præsterne og rabbinerne kommer for at få uafgjort, muslimerne kommer for at vinde.
39:48 Og hvad fortæller muslimerne dem så? 'At, de kristne og jøderne, de er bogens folk'
39:52 'Vi er brødre med de kristne og jøderne i Abrahams religion.'
39:56 'Du ved, vi er omtrent det samme. Vi er brødre i Abraham.'
40:00 Hvordan fungerer dette egentlig i praksis? Her er en af bogens folk. Her en anden af bogens folk.
40:04 Det viser sig at de dræber jøder, buddhister, kristne og hinduer lige så hurtigt som hinanden.
40:14 Så meget for fortællingen om 'brødre i Abrahams religion'.
40:18 Data støtter ikke teorien, derfor er teorien forkert.
40:22 Det findes ingen 'brødre i Abraham' udenfor hovedet af de mennesker som står på prædikestolene.
40:31 Jihad er mod jøden, buddhisten, den kristne, hinduen og den sekulære.
40:35 Forresten, de sekulære er de værste af dem alle.
40:39 Måske værre end hinduerne, det er vanskelig at vide med sikkerhed. Virkelig vanskeligt.
40:43 Den er mod ALLE kafir. Det er hvad jihad er imod.
40:48 Fredens religion. Afsted det går:
40:50 548 slag, 19 000 jihad angreb, tolv tiår i løbet af 1400 år er uden jihad.
41:00 Derfor, islam er 91% vold og 9% fred.
41:04 Så George Bush havde 9% ret da han udnævnte islam til fredens religion.
41:08 Konstant vold er årsagen. Der findes en doktrin.
41:11 Doktrinen for jihad findes i Sira, Koranen og Hadith'erne.
41:14 Vi har allerede været igennem det. De kan ikke lide kafir.
41:19 Vi har en hel doktrin for jihad skrevet ind i teksten.
41:23 Islam var kun vellykket gennem jihad, derfor findes der en doktrin
41:27 som producerer jihad og som betyder at civilisationer kollapser.
41:34 Videre. . . Jihads Tårer
41:37 270 millioner døde fordelt på 1400 år. Læs om dem og græd. Doktrinen driver historien.
41:44 Historien viser politisk islams sande natur. Politisk islam er alle kafir civilisationers fjende.
41:51 Her er en intellektuel historie på over 1400 år. Jeg har læst mange gamle dokumenter.
41:55 De omtaler aldrig muslimerne. De omtaler araberne, tyrkerne, maurerne,
41:59 al Qaida, asiaterne. . . og de er altid opgjort af specialister.
42:05 Og i dag, er alle de etablerede specialister blevet apologeter for islam.
41:10 Hvorfor blev Koranens kode ikke knækket før for nylig? Hvorfor lærer vi ikke om Muhammed
42:14 og hvorfor oplæres vi med propagandaen om den 'Gyldne Tid'?
42:17 Hvorfor forbliver vi uvidende og fortsætter lidelserne? Jeg vil hævde at der er en grund hertil.
42:24 Jeg vil påstå at denne konstante brutalitet gennem århundreder har skabt noget i den vestlige mands hjerne
42:28 Noget som minder om det man ser hos en mishandlet hund, en gennemtævet kone eller et voldtaget barn.
42:33 Vi tænker ikke rigtigt. Har nogen af jer oplevet hvordan en mishandlet hund nærmest kryber når man nærmer sig?
42:38 Sådan er den vestlige mentalitet.
42:42 Vi fornægter angrebene. Hvor meget jihad bliver overhovedet rapporteret?
42:46 Kirken vil ikke en gang indrømme at kristne lider nogle steder.
42:50 Frygt. Muhammed brugte frygt. Enhver offentlig kritik af islam har et element af frygt.
42:56 Skyld. 'Åh, vi har ikke behandlet islam korrekt. Hvis vi behandlede dem bedre ville alt blive godt.'
43:02 Vi underviser ikke i historien.
43:05 Vi er ydmyget. Hvem her vil gå hjem og prale med at jeres forfædre var slaver,
43:09 hvordan jeres historie blev udslettet og at alt hvad vi underviser i er løgnen om den 'Gyldne Tid'?
43:16 Har i lagt mærke til hvor bitter og vred politik er blevet efter 9/11?
43:20 Årsagen er at vi ikke må være vrede på fjenden.
43:25 Derfor bliver vi vrede på hinanden.
43:27 Vi er magtesløse. Er der nogen som vil protestere mod det?
43:34 Mishandleren. Muslimer vil ikke indrømme at de solgte så meget som en eneste slave eller dræbte en eneste person.
43:38 De er arrogante og fulde af selvtillid. Islam er perfekt.
43:42 Islam betyder underkastelse. De forventer underkastelse fra os, og de får det.
43:48 Islam er offeret. Dette hørte jeg efter 9/11. De virkelige ofre ved 9/11 var muslimerne.
43:52 Har i hørt det før?
43:56 Etter fjorten hundrede år med jihad brutalitet og slaveri, tyveri, bedrag, voldtægt,
44:00 udslettelse og fornærmelser er kafir mentaliteten blevet som det man ser hos et mishandlet offer.
44:05 Den eneste løsning er at erkende vores historie og vedstå os den. Det er præcis
44:09 Sådan vi vil kunne hele nationen, som når vi heler en person der har været udsat for tortur.
44:20 Man må gå tilbage til den oprindelige hændelse. Det er derfor vi er bange. Tak.

1 comments:

Anonymous said...

Please see these videos about the muslim sects. Crazy retarded sectarian - http://www.youtube.com/watch?v=DMNp9fenecs - Sunnism refuted - http://www.youtube.com/watch?v=qG-o_d8KK8Y
Peace Be With You.