Sunday, November 25, 2012

A Rosetta Stone for Bill Warner, Part 12: Turkish

A Rosetta Stone for Bill WarnerThis is the twelfth in a series of subtitled versions of a seminar given by Dr. Bill Warner in Tennessee several months ago.

Dr. Warner’s well-documented research on the history of Islam has sparked so much interest on both sides of the Atlantic that fourteen dedicated readers (so far) have stepped forward and volunteered to translate it into other languages.

The Turkish version of Dr. Warner’s talk is below, and Russian and Danish are in the pipeline.

Many thanks to Sananda (zEyNeL)® for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

ArabicGermanRussian *
CzechHungarianSlovak
Danish *NorwegianSpanish
EnglishPolishSwedish
FrenchPortugueseTurkish

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

The English transcript is available here.

Turkish transcript:

00:07 Daha önce de söylediğim gibi, 11 Eylül'de...
00:10 ...görevimin zor kitapları okunur hâle getirmek olduğunu fark ettim.
00:14 Arka masada yaptığım da buydu.
00:17 Bazen kendimi eski, kalın kitapları okuyup herkesin anlayabileceği...
00:21 ...modern küçük kitaplar yazan bir adam olarak tanımlarım.
00:24 Bundan zevk alıyorum. İnternette dolaşmam.
00:27 İnsanlar benimle karşılaşınca hayal kırıklığına uğruyor.
00:30 Diğer cihat karşıtları soruyor: "Websitemi gördün mü?" Hayır.
00:33 Kendi internet sitemi bile görmedim.
00:37 Craig's List, Yahoo Haber ve Drudge dışında internete pek ilgim yok. Hepsi bu.
00:43 Yani büyük, kalın eski kitapları okumayı gerçekten seviyorum.
00:48 Kur'an'ı, Muhammed'i, Şeriat'i anlamayı kolaylaştıran...
00:53 ...tüm bunları anlamayı kolaylaştıran kitaplarımı yazdığımda şöyle düşündüm:
00:59 "Kazandık."
01:01 Hayır. Ortada bir oyun bile yok.
01:03 Çünkü farkettim ki, az sayıda insan dışında -ve sizi temin ederim sizler bir avuç...
01:09 ...insansınız- herkesin bilgiye olan tepkisi, "İslamın gerçek doğası nedir?"...
01:14 ...sorusunun cevabına olan tepkisi korku, nefret ve hiddet oldu.
01:22 İnsanlara İslamla ilgili herhangi bir şey açıklamaya çalıştığımda dehşete düşüyorlar.
01:26 İnsanların kitaplarımı bastırmak için yarışacağını düşündüm.
01:29 Ve gerçekten de yarıştılar. Benden uzaklaşma konusunda birbirleriyle yarıştılar.
01:34 Yani ben en önemli sorunun "İslamın gerçek doğası nedir?" olduğunu sanıyordum.
01:38 Ancak çok daha önemli bir ikinci soru olduğunu farkettim.
01:42 "İslamı bilmekten neden korkuyoruz?"
01:46 Şimdi, size bahsettiğim hikâyeleri hatırlıyor musunuz?
01:50 Olay şu: Benim kitaplarım gerçeklere dayanıyor.
01:54 Burayla ilgililer.
01:56 Ancak konu insanlara bir şey satmaksa, herhangi bir pazarlamacıya sorun:..
02:01 Gerçekler duygulardan sonra gelir.
02:04 Duyguları ise tüm o yerler içinde hikayelerde bulursunuz.
02:08 "Neden herkes hiçbir şey bilmemesine rağmen bu kadar korkuyor?" diye sordum.
02:14 İşe bakın ki, insanlar İslamla ilgili hayal ürünü şiddet içeren hikayelerden haberdar.
02:20 Köle ticareti yapıyor oldukları bilgisi insanları şok etmiyor. Gerçekten.
02:25 Size sufi dergahlarının alt katından koku gelen saraylar...
02:29 ...gibi olduğunu söylemiştim, hatırlıyor musunuz?
02:33 O kokuyu herkes alıyor...
02:35 ...ama kimse bundan söz etmek istemiyor.
02:38 Fakat bu bilgi derinde, neredeyse ilkel hafızamızın bir yerinde duruyor.
02:43 Sorun bizim İslam tarihini bilmememiz.
02:49 Şu sorunun cevabını bilmiyoruz:..
02:56 Bu İslam Dünyası, peki bu nasıl oldu?
03:00 Çok zeki insanlara sorabilirsiniz, ancak bu soruya cevap veremezler.
03:05 Kuzey Afrika Avrupalı ve Hristiyanken nasıl Arap ve Müslüman oldu?
03:11 Bu nasıl oldu? Bu önemli bir soru mu?
03:18 Orta Doğu Hristiyanken nasıl Müslüman oldu? Bu önemli bir soru mu?
03:24 Bence bu son derece önemli bir soru.
03:27 Pekala, şimdi İslam Dünyasının nasıl oluştuğunu anlamak için...
03:32 ...İslamın dünyamıza nasıl girdiğini anlamak zorundayız.
03:35 İlk olarak İslam, Bizans İmparatorluğu'nun dünyasına girdi.
03:41 Biyografisinden bildiğimiz Muhammed'in son günlerini...
03:45 ...Hristiyanları öldürmek ve onlara boyun eğdirmekle geçirdiğidir.
03:50 Bu muamele o öldükten sonra devam etmiştir.
03:55 Gelin İslamın istila ettiği dünyayı tasvir edelim.
04:00 Bize Roma İmparatorluğu'nun Alman barbarların istilasıyla yıkıldığı anlatılır.
04:06 Bu hikayeyi herkes duymuştur değil mi?
04:08 Bu yanlış bir bilgidir. Gerçek değil. Yanlış.
04:12 Gerçekte ise, Barbar Alman kabileleri Roma'yı istila ettikten sonra...
04:16 ...kendilerine özgü bir Roma İmparatorluğu kurdular.
04:20 Klasik kültürü muhafaza ettiler, Roma dilini konuştular.
04:25 Roma filozoflarını ve mümessillerini çocuklarına öğretmen tayin ettiler.
04:31 Roma İmparatorluğu'na yok etmek üzere değil...
04:35 ...yalnızca güzel yanlarından faydalanmak için gelmişlerdi.
04:40 "Bizans İmparatorluğu" denen imparatorluğun doğu parçası şuradadır.
04:44 Bu Alman istilasından sonraki dönemdir. Burada önemli olan nokta:..
04:49 BUNLAR HALA KLASİK İMPARATORLUKLARDIR: Henüz çökmemiştir.
04:55 Roma'nın düşüşünden sonra Bizanslılar aşamalı olarak siyasi nüfuzlarını kullanıp...
05:00 ...yeni Roma İmparatorluğu haline geldiler.
05:03 Bu, istila edilmek üzere olan Bizans İmparatorluğu.
05:07 İslamın istila ettiği klasik dünya budur.
05:11 Dikkat edin, klasik dünya hâlâ ayakta ve işlemekte.
05:16 Bunu akılda tutmakta fayda var. Zayıflamıştı, ama ayakta ve işlemekteydi.
05:23 Yıkılışına sebep olan şeyi göreceğiz.
05:25 Burada İslamın 25 yıl içinde üç aşamalı yayılmasını görüyoruz.
05:31 Bu 25 yıllık iş. Nasıl oldu da Araplar...
05:37 ...Bizans İmparatorluğu'na Perslilerin İran'da yapamadığını yapabildi?
05:45 Sorunun cevabı şu: Aslında bu İran'la ilgili.
05:49 Yunanlılar ile Persliler çok eski zamanlardan beri savaş hâlindeydiler.
05:58 Termopil'deki 300, Perslilerle ilgiliydi.
06:03 Büyük İskender Perslileri yenilgiye uğratmıştı.
06:08 Persliler Roma ve Bizans'a durmaksızın saldırıyordu.
06:12 İslam istilasından önceki 25 yılda gerçekleşen büyük savaşlar...
06:17 ...Pers ve Bizans imparatorluklarını zayıflatmıştı.
06:22 Sonra her üç kişiden birini öldüren salgın vardı (Justinian Vebası).
06:28 Yani İslam istila ettiğinde Bizans, Perslilerle olan uzun savaşlar...
06:32 ...yüzünden zayıflamış ve nüfusunun üçte birini kaybetmişti.
06:38 Ekonomi üçte iki oranında çökmüştü.
06:40 Obama'nın ekonomi politikasının kötü olduğunu düşünüyorsanız üçte ikiyi deneyin.
06:45 Yani, zayıf bir imparatorluğun...
06:47 ...misyonu olan insanlar tarafından istila edilmesinden söz ediyoruz.
06:53 Burada, her biri bir Halifeyi temsil eden yeşilin farklı üç tonunu görüyoruz.
07:00 Burada gördüğünüz imparatorluk...
07:01 ...Muhammed'in "havarileri" olarak tanımlayabileceğimiz insanlar tarafından...
07:05 ...inşa edilmeye başlandı.
07:08 Peki bunu bilmek neden önemli?
07:11 Muhammed'i tanıyorlardı. Elini tutmuşlardı. Bunlardan biri, Ali, onun kızıyla evliydi.
07:17 Ebu Bekir onun kayınbabasıydı. Bu insanlar yalnızca dini anlamda "kardeş" değil...
07:24 ...ailevî anlamda da kardeştiler.
07:28 Muhammed'i, benim eşimi tanıdığım gibi tanıyorlardı. Peki ne yaptılar?
07:34 İnsanlara Kur'anı mı vaaz ettiler? Hayır.
07:38 Kılıçlarını kuşanıp deve ve at sırtında Hristiyanlara ve Perslilere saldırdılar.
07:48 Yani, İslamın gerçek doğası budur.
07:53 İşte görüyorsunuz. Sonuç bu: Devasa bir yıkım.
07:58 Şimdi burada olan başka bir şeye dikkatinizi çekerim.
08:02 Mısır (ülke) Akdeniz'in ekmek sepetiydi.
08:08 Suriye, Klasik İmparatorluğun beyin merkezi.
08:14 25 yılda Klasik medeniyet, kendini besleme yeteneğini...
08:19 ...ve en büyük danışman grubunu kaybetti.
08:23 Bu klasik Hristiyanlığı yok etti.
08:28 Bugünkü Hristiyanlık, orijinal Hristiyanlığın güdülmüş hâlidir.
08:35 Neden mi? Çünkü bu, onun kalbini yok etti. Onu dönüştürdü.
08:42 Klasik imparatorluğun yok edilişinin ilk aşaması. (MS. 661) Yok oldu. Kalbi gitti.
08:53 Bir yüzyıl sonra, dikkat edin, burada, İspanya'da, MS. 750, İspanya müslüman olmuş.
09:01 Bu çok süratli bir fetih. Bu çok önemli olacak. Çünkü bu...
09:07 ...bir ulusun ömrü dikkate alındığında deyim yerindeyse bir gecede olmuş.
09:12 Bu merhametsiz saldırı İslamdan korkma sebebimizin anahtarı.
09:20 Şimdi, daha önce duymadığınız bir tarihe şahit olacaksınız.
09:25 Ben tarihçi değilim, ama bir bilim adamıyım. Ve verilerden sonuç çıkarmasını biliyorum.
09:31 Muhammed'in hayatını okuduğumda...
09:36 ...Karanlık Çağların sebebi hakkında bana pek çok yalan söylendiğini anladım.
09:41 Karanlık Çağların sebebi Romalı barbarlar değildi.
09:44 Öncelikle bu "barbarlar" Almandı.
09:48 Almanya'yı kuran insanlardı bunlar.
09:51 Bunların Roma kanunları yapamayacak kadar aptal olduğunu mu iddia ediyorsunuz?
09:55 Elbette hayır.
09:57 Onlar çok akıllı insanlardı. Çöküşe sebep olan onlar değildi.
10:01 Ancak klasik teori bu. Vanderbilt'e gidin, size öğretecekleri şey bu.
10:05 Verilere bakalım. Son zamanlarda çok sayıda klasik...
10:10 ...antik çağ çalışması yapılmış ve veritabanı formatına dönüştürülmüştür. Erişime açıktır.
10:17 Okyanusun altında ve Akdeniz'in ucunda dev ölçekli arkeolojik araştırmalar yapılmıştır.
10:23 Bu arkeolojik araştırmalardan tarihin ve ekonomilerin izlerini sürebiliyoruz.
10:28 Ekonominin çöküşüyle ilgili size verdiğim rakamlar batan gemilerle ilgili araştırmanın verileriydi.
10:35 Alım gücünüz sınırlıysa -diyelim on gemiden biri battı.
10:40 Rakamlar o kadar yüksek değildi ama olsun.
10:44 Çok fazla batan gemi varsa bu, etrafta dolanan çok fazla gemi var demektir.
10:48 Onlar batarsa ekonomi de batar.
10:51 Yani bu veriden çok şey anlayabiliyoruz.
10:54 Özellikle antik belgeler veritabanından gördük ki İslam, Klasik dünyayla 548 kez savaşmış.
11:05 Bunların hepsi yeni bilgi. Kendini tarih kurdu olarak gören insanlarla konuştum...
11:10 Saymaya başlıyorlar: "Bakalım, İslamın Avrupa'yla yaptığı savaşlar: Puvatya İstilası,..
11:15 ...Cebelitarık istilası var, İnebahtı var, Viyana Kuşatması var..." Tamam, beş oldu.
11:26 Tarihçilerle konuşun size sayabildikleri savaşlar bu beş tanesi.
11:31 Ve hatırlatayım, bana bir e-mail ile bildirin, bu slaytların hepsini size göndereyim.
11:36 Peki, bu yeni veriler bize ne gösteriyor? Beyaz noktaları görüyor musunuz?
11:43 Onlar yeni savaşlar ve kırmızıya dönüşecekler. Beyazlar yeni haberdar olduğumuz savaşlar.
11:47 Bunları size bir kez daha göstereceğim.
11:51 Her bir kare 20 yıl demek.
11:54 20 yılı temsil eden her yeni savaş beyazla başlayıp...
11:58 ...kırmızıya dönüşüyor ve tarihi gözümüzün önüne seriyor.
12:02 Yani, beyazlar şu anda olanları, kırmızılar olup biteni gösteriyor.
12:05 Gelin bu 548 savaşın nasıl gerçekleştiğini görelim.
12:13 70 saniyede 1200 yılda gerçekleşen fetihleri göreceğiz.
12:19 Ne kadar hızlı gerçekleştiğine bakın.
12:21 Fransa'nın bu kadar şiddetli bir taarruza maruz kaldığını bilmiyordunuz değil mi?
12:26 Siz sadece Puvatya'yı biliyordunuz.
12:28 İspanya'da, adalarda olanlara bakın.
12:31 Kıyı şeridinde gerçekleşen savaş ve yağmaların çoğu köle baskınıdır.
12:38 Buradaki köleleştirme geniş kapsamlıydı ve devam ettikçe etti.
12:42 Şimdi Bağdat'ın Altın Çağı'ndayız. Tüm olanlara bakın.
12:48 Hristiyanlara her yerde kesilen cezaydı bu.
12:54 İspanya'da her savaşın ardından şövalyelerin kesik kafalarından tepeler oluşturuluyordu...
13:00 ...öyle yüksek ki, at sırtında bir adam kesik baş tepelerinin ardını göremiyordu.
13:08 Kuzey Afrika'daki tüm Avrupa medeniyeti şimdi yok oldu.
13:14 Seyirci: Bir sorum var. "13. Kabile"yi okudunuz mu? B. Warner: Hayır.
13:22 Yukarıda işleyen saati görebilirsiniz. Bu arada yanıp sönen ışıklarla...
13:26 ...belirli bir zaman diliminde Kuzey Afrika'da gerçekleşen...
13:29 ...5 savaşı göreceksiniz: Barbar Korsan Savaşları.
13:33 Şimdi oradayız. Bizans düşünce, Doğu Avrupa dövülmeye başlıyor.
13:47 Dikkat edin, sonu gelmiyor. Dur durak bilmiyor.
13:52 Size hiçbir şekilde anlatılmayan tarih bu.
13:54 Bu her şeyin nasıl gerçekleştiğini açıklayan tarih.
14:00 Şimdi yavaşlamaya başlıyorlar çünkü İslam zayıflıyor.
14:17 Seyirci: Neden zayıflamaya başlıyor?
14:20 Yozlaşma. Tüm imparatorluklar nihayetinde içerden yıkılır.
14:27 Pekâlâ.
14:30 Ben diyorum ki, Klasik Medeniyet barbar Alman kabilelerinin istilası sonucu çökmedi.
14:38 Ben diyorum ki, Klasik Medeniyeti İslam yok etti.
14:44 Soru şu: Bunu neden bilmek istemiyoruz? Cevaplayacağımız soru bu.
14:54 Şimdi ana başlıkları sıralayacağım. O küçük noktalarla...
14:58 ...size gösterdiğim sadece durmak bilmeyen "nicelik"ti. Sadece "nicelik".
15:04 Size 12 yüzyıllık savaşlarıpribn70 saniyede gösterdim.
15:09 Şimdiyse aynı şeyipribn4 dakikada göstereceğim.
15:12 Her yüzyılın önemli olaylarını vereceğim ki olanların duygusal boyutunu kavrayabilesiniz.
15:19 Pekâlâ. 7. yüzyıl. Muhammed, Halid bin Velid'i -Allah'ın Kılıcı'nı-...
15:23 ...Cuzeyme kabilesine İslamı teklif etmek üzere gönderdi. Reddettiler. Hepsini kılıçtan geçirdi.
15:28 Irak'taki Ullais Savaşı'nda 2 gün boyunca mağlup tarafı kuru bir nehir...
15:34 ...yatağında bir araya topladı, nehirden kan akıncaya kadar hepsinin başını kesti.
15:38 Persli Zerdüşt kabile reisini karısının önünde aldı.
15:44 Kafasını kesip kanını toprağa akıttı...
15:47 ...ve adamın karısına kanlı toprağın üzerinde tecavüz etti.
15:52 Bu adam Muhammed'in sahabelerinden biriydi.
15:55 Cihadın doğası budur.
15:58 Halid bunu yapmayı nereden mi öğrenmişti? Muhammed'ten. Hayber Savaşı'nda Muhammed'ten.
16:05 Ömer Kudüs'ü fethetti ve tüm Yahudi ve Hristiyanlar zimmî oldu.
16:10 Yani üçüncü sınıf yarı köle.
16:15 Sonraki birkaç yüzyılda "ALTIN ÇAĞ"ı göreceksiniz.
16:19 Bize bu "Altın Çağ" masalı anlatıldı hep. İslam ne kadar da güzel falan.
16:23 Bakın bu "Altın Çağ"da neler oluyor.
16:25 Hindu Sind bölgesine saldırdılar. 26.000 Hindu öldü.
16:31 Ermeni soylular bir münakaşadan sonra kiliseye dolduruldu ve bina ateşe verildi.
16:36 Efes'te 7000 Yunan köleleştirildi.
16:40 Hâlâ "Altın Çağ"dayız.
16:42 Bütün yeni kiliselerin yıkılması emredildi.
16:44 Amorium'da Hristiyanlara karşı büyük bir köleleştirme politikası vardı.
16:47 Mısırlı Hristiyanlar şeriat hükümlerine göre "cizye" denen zimmî vergisine karşı ayaklandı.
16:52 Kiliseler yakıldı, köyler yıkıldı.
16:56 10. yüzyıl. Hâlâ "Altın Çağ"dayız.
16:57 Selânik'te 22.000 Hristiyan köleleştirildi. Sevilla'da Hristiyanlar katledildi.
17:02 Mısır ve Suriye'de 30.000 kilise yıkıldı. "Senin dinin sana, benim dinim bana."
17:12 Hâlâ 'Altın Çağ'dayız.
17:13 Fas'ta 6.000, Kordoba'da yüzlerce, Granada'da 4.000 Yahudi öldürüldü.
17:18 Gürcistan ve Ermenistan istila edildi.
17:20 Hindistan'da 15.000 kişi öldürüldü, yarım milyon kişi köleleştirildi.
17:24 Hâlâ 'Altın Çağ'ı yaşamaktayız.
17:26 Yemen'de Yahudilere müslüman olma veya ölme seçenekleri sunuldu.
17:30 Granada'daki Hristiyanlar Fas'a sürgün edildi.
17:32 Hindistan'da pek çok şehir "ya islam ya ölüm" emriyle yok edildi.
17:36 Bir şehirde 20,000 Hindu köleleştirildi.
17:40 Hâlâ ALTIN ÇAĞ.
17:41 50,000 Hindu köle İslamı kabul ederek özgürleşmeye karar verdi.
17:45 20 yıllık yeni bir savaş sonucupribn400,000 Hindu Müslüman oldu.
17:51 Budist rahipler boğazlandı, rahibelere tecavüz edildi.
17:54 Şam ve Safed şehirlerinde Hristiyanlar topluca katledildi.
17:57 Marakeşli Yahudiler kılıçtan geçirildi. Tebriz'de Yahudiler zorla din değiştirdi.
18:02 Hâlâ 'Altın Çağ'dayız.
18:04 Kahire'de isyanlar oldu. Kiliseler yakıldı. Tebriz Yahudileri din değiştirmeye zorlandı.
18:08 Şu ana dek yaşamış en kötü insanlardan biri olan Timur, bir günde 90,000 Hindu katletti.
18:16 Hindistan'daki başka bir savaştapribn30,000 kişi acımasızca öldürüldü.
18:18 Başka bir Müslüman liderpribn180,000 Hindu köle satın aldı.
18:23 Hop! "Altın Çağ"dan çıktık. Bakalım gidişatta bir değişiklik olacak mı.
18:27 Timur Hindistan'da 700 köy daha yıktı.
18:31 Sonra Irak'a dönüp Nasturi ve Yakobit Hristiyanları ortadan kaldırdı.
18:39 Çin'le yapılan ipek ticaretinin yarısı Nasturi Hristiyanlarlaydı.
18:45 Nasturi Hristiyanlarının Çin sarayında ajanları ve misyonerleri vardı.
18:53 Afganistan'ın bir kısmı Hristiyandı. Tamam mı? Yok oldu.
19:01 Kilisenin yok edilişine dair kimsenin bilmediği hikâyenin bir kısmı bu.
19:05 700 yıl süren saldırıların ardından sonunda Konstantinopolis'i harap ettiler.
19:09 16. Yüzyıl.
19:11 Timur'un oğlu tapınakları yıktı, insanları din değiştirmeye zorladı.
19:15 İki komutanı insan kellelerinden ardını göremeyeceğiniz yükseklikte kuleler yaptı.
19:19 Soylu Hindu kadınları, sultanın hareminde...
19:23 ...seks kölesi olmamak için "Sati" denen toplu intihar ayinleri yapmaya başladı.
19:29 17. Yüzyıl. Yemen ve Pers Yahudileri din değiştirmeye zorlandı.
19:32 Yunanlılar din değiştirmeye zorlandı.
19:35 Persli Zerdüştlere işkence edildi ve yarım milyondan fazla Hindu öldürüldü.
19:43 18. Yüzyıl. Zerdüşt mezalimi devam ediyor. Cidde Yahudileri sürgün edildi.
19:48 Fas Yahudileri katledildi, Hindu mezalimi devam ediyor.
19:52 19. Yüzyıl.
19:53 İran Yahudileri din değiştirmeye zorlandı, Bağdat Yahudileri katledildi.
19:57 O da ne! Çeyrek milyon Ermeni Hristiyan Türkiye'de katledildi.
20:00 Persli Zerdüştler tamamen yok edildi.
20:04 20. Yüzyıl.
20:05 Bir milyondan fazla Ermeni Hristiyan öldürüldü.
20:12 Bir milyon!
20:14 Şimdi yalnızca savaşların sayısını değil, olanların mahiyetini de anlıyorsunuz.
20:21 Şimdi hem niteliği hem de niceliği kavrıyorsunuz.
20:24 Durumun vahametini kavrayabiliyor musunuz?
20:30 Pekâlâ. Mevcut doktrine göre Klasik çöküşün İslamla ilgisi yoktur...
20:36 ...ve aslında İslam bir iyilik kaynağıdır.
20:39 Çünkü amele Avrupalılar klasik bilgi birikimlerini kaybetmişken...
20:43 ...akıl küpü ve zeki Arap Müslümanlar...
20:46 ..."ALTIN ÇAĞ"da tüm bilgi birikimini koruyup kolladılar.
20:49 Bize okullarımızda öğretilen budur.
20:53 Ben onu İslamın yok ettiğini iddia ediyorum.
20:59 Pekâlâ. Şu ana kadar hep karadan bahsettik.
21:04 Şimdiyse sudan bahsetmek istiyorum, çünkü Klasik Medeniyet Akdeniz'e dayanıyordu.
21:14 Mısır Akdeniz dünyasının bir parçasıydı, Afrika dünyasının değil. Tamam mı?
21:22 Çünkü İskenderiye'den Nijerya'ya gitmek bir ömür sürerdi.
21:29 Ancak bir gemiye binseniz oraya 10 günde ulaşırdınız.
21:33 Mantıklı mı? Ulaşım ucuzdu.
21:36 Mısır'dan Roma'yapribn1 ton tahıl göndermenin maliyeti...
21:40 ...aynı yükü kağnıyla 75 mil mesafeye göndermeyle aynıydı.
21:44 Burası önemli. Bunu söyledikten sonra, eyaletlerarası dönüş yolculuğu yapacağım.
21:49 Yolda saldırıya uğrama veya avlanma kaygım yok.
21:53 Eyaletlerarası yolculuğun güvenli olduğunu farzediyorum.
21:59 Roma barışı zamanında öyleydi de. Bu durum sona erdi.
22:03 Denizciliğin önemine bakın. Konstantinopolis limanında 500'e kadar gemi bulunabiliyordu.
22:09 Denizdeki özgürlüğün sonu.
22:11 Size bir şey göstereyim. Bunu tarihten öğreniyoruz. Olayları.
22:15 Roma Fransa'yla deniz yoluyla irtibat kuruyordu.
22:19 İslamdan sonra ise karadan, Alpler üzerinden gittiler.
22:23 Bunu neden mi yaptılar?
22:27 Çünkü artık denizde özgürlük yoktu.
22:32 İlginç bir nokta. Kara veba Akdeniz'de bilinen bir problemdi.
22:37 Buradan Konstantinopolis'e 4 ayda ulaşıyordu. Çünkü devamlı bir deniz ticareti vardı.
22:46 Bu devre dışı kaldı.
22:47 Şimdi ne zaman bir kara veba salgını olsa...
22:51 ...o limandan bu limana dolaşarak buraya ulaşması 4 yıl sürmeye başladı.
22:59 Yeterince açık anlatabiliyor muyum?
23:01 O küçük ticaret özgürlüğünden bahsediyorum.
23:03 Artık bir tüccar olarak iş yapmak üzere yola çıktığınızda...
23:06 ...geminiz gidebilir, mallarınız gidebilir...
23:09 ...ve kendinizi zincire vurulmuş bir köle olarak bulabilirdiniz.
23:13 Bu arada, bu durum ticareti büyük ölçüde azaltır.
23:18 Böbürlendikleri şeye bakın! "Hristiyanlar iç denizde bir kalas bile yüzdüremiyordu."
23:24 Peki bu ne yaptı? Avrupa'yı tecrit etti. Avrupa'yı fakirleştirdi.
23:29 Barbar korsanlardan haberiniz var değil mi?
23:34 Somalili korsanları biliyorsunuz değil mi?
23:38 Seyirci: Aynı şey. B. Warner: Aynı şey.
23:40 "Sünnet" bu. Sünnet: "Muhammed'in Yolu".
23:45 Devamlı olarak tekrarlanan meşhur bir hadis var. Muhammed bir gün rüyasında...
23:50 ...mücahitlerinin iç denizde yelken açtıklarını görüyor.
23:56 İslam daima mümkün olduğunca ekonomi savaşı yapar. Muhammed karavanlara saldırmıştır.
24:04 New York'ta nereye saldırmışlardı? Hmmm! Dünya Ticaret Merkezi.
24:11 İşte. Ekonomi savaşı. Ben İslamî savaş metotlarına hayranım.
24:20 Savaşta diğer herkesten çok daha üstünler. Savaşta her şeyi kullanırlar.
24:25 Her şeyi, döl yatağını bile...
24:28 Bu bir ekonomik cihattı.
24:33 Orta Çağ'ı duydunuz değil mi?pribn3 Orta Çağ oldu.
24:39 Biri Avrupa'da, biri Türkiye'de, biri de Kuzey Afrika'da.
24:44 Bundan size kimse söz etmemişti değil mi? Neden acaba?
24:48 Bir harabeye bakıyorsunuz. Bu harabelerin önemi nedir? Ayaktalar.
24:54 Roma'daki tüm o harabelere ne oldu?
24:57 Hâlâ orada yaşamakta olan insanlar bunları taşocağı olarak kullanıyordu.
25:00 Onları işliyorlardı. Kolezyum'a bir şey olmamasının sebebi çok büyük olması.
25:05 Bu resimden ne anlıyoruz? Taşların üstüste olması orada insan olmamasındandır.
25:10 K. Afrika işgali öyle barbarca ve hızlıydı ki limanda bir ince kum tabakası bıraktı.
25:19 Bu nasıl mı oldu?
25:20 K. Afrika sulak bir tarım arazisiydi.
25:24 Romalılar öyle zeki adamlardı ki Kuzey Afrika'daki yollara...
25:29 ...gölge ve bedava tadilat amaçlı zeytin ağaçları dikmişlerdi.
25:34 Şöyle ki, insanlar ihaleyle K. Afrika'daki Roma yollarından bir parça kiralıyorlardı.
25:41 Ağaçlara ve yola göz kulak olup zeytin ağaçlarından faydalanıyorlardı.
25:47 Romalılar bu şekilde kiralamanın parasını kazanıp yol bakımını bedavaya getiriyordu...
25:52 ...ve insanlar bu işten kazanç imkânı buluyordu.
25:54 Bu zekice değil de nedir?
25:57 Hepsi sona erdi. Çünkü işgalci Araplar çiftçi değil hayvan tüccarıydı.
26:03 Oradaki insanlar ise Hristiyandı.
26:06 Ortalama bir Arap ailesinin 50 keçisi vardı.
26:12 Keçilerini Hristiyanların arazilerine salıyorlardı.
26:15 Zımmî Hristiyanların şikayet etme hakkı yoktu.
26:19 Ölümler ve ekinlerin aşınması sonucu limanlarda bir ince kum tabakası oluştu.
26:28 İşte Kuzey Afrika ekonomisinin çöküşü böyle vahşice, çetin ve hızlı oldu.
26:34 Avrupa ekonomisine kalan neydi peki? Kürk, kereste, kılıç ve köleler.
26:42 Şimdi bu tarihi bilmek istememe sebeplerimizden birine parmak basmış olduk.
26:47 Burada atalarından birinin İtalya'dan gemiye bindirilip K. Afrika'da...
26:52 ...bir hareme kapatılmasından gurur duyacak kimse var mı?
26:56 Ve onların şimdiki çocuklarından? Uzak akrabalıklarımızdan?
27:01 Görüyorsunuz ki Arap dünyasında bilmediğiniz uzak akrabalıklarınız olabilir.
27:05 Çünkü 1 milyon Hristiyan köle olarak satıldı.
27:09 Bu arada, Venedikliler buna katkıda bulundu.
27:14 Bir başka yüz kızartıcı haberse, Yahudilerin Akdeniz ötesi köle ticaretinde...
27:18 ...oldukça ilerlemiş olması.
27:21 Bu işle ilgisi olan hiç kimse temiz değil. Hiç kimse değil.
27:25 Ayrıca insan "Bu tarihle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum." demeye başlıyor.
27:31 Anlatabiliyor muyum?
27:36 Bize Hristiyanlığın çok kötü, Müslümanlarınsa...
27:40 ...gariban ve acınası olduğuyla ilgili anlatılanlardan biri de Haçlı Seferleri'dir.
27:45 "Hristiyan Haçlı Seferleri ne kadar da utanç verici, Tanrım!..
27:49 ...Avrupa'dan çıkıp Arap topraklarını istila ettik, onları öldürüp yaraladık."...
27:54 ...gibi şeyler duymuşsunuzdur.
27:56 Haçlı Seferleri'nin ne kadar iğrenç olduğunu...
28:00 ...salya sümük acıklı biçimde anlatan vaizler dinledim.
28:05 Pekâlâ.
28:06 İslam 30,000 kiliseyi yok etti. Yahudi ve Hristiyanlar zımmî idi.
28:11 Hristiyanlara bitmez barbarlıklar vardı. Hristiyanlar Orta Doğu'dan kaçıyordu.
28:15 Bizans imparatoru Papa'ya "Bize yardım edin lütfen!" diye yalvardı.
28:22 Bu çok büyük bir olaydı, çünkü...
28:25 ...Bizans imparatoruyla Papa'nın arası hiç iyi değildi.
28:29 Fakat insanlar çaresiz kalmıştı.
28:31 Peki Papa bakınca ne gördü?
28:33 İşte Papa'nın I. Haçlı Seferi zamanında,pribn1100'lerde gördüğü dünya buydu.
28:40 Bakalım. İspanya'nın büyük kısmı Müslüman ve düzenli olarak sırtımızdan vuruluyoruz.
28:50 Hop! Burada Hristiyanlık bitti. Aaaa! Burada da Hristiyanlık bitti.
28:55 Hâlâ Hristiyan olan yerlerdeki savaşlara bakın.
29:00 Papa'nın yüz yüze kaldığı jeopolitik problemi görebiliyor musunuz?
29:04 Buradaki "Hadi atlarımıza atlayıp gidip Araplardan birazcık çalalım." olayı değildi.
29:10 Size anlatılan buydu değil mi?
29:12 Politik tablo buydu.
29:14 Şöyle yapalım. Gelin Haçlı Seferleri'nin haritasına da bakalım. Adil olalım.
29:19 Size Cihadın haritasını gösterdim. Şimdi Haçlı Seferleri'ne bakalım.
29:30 Neredeyse bitti. ... Bitti!
29:38 Bize Haçlı Seferleri'yle Cihadın ahlâkî açıdan eşdeğer olduğu;..
29:42 ...bu yüzden utanmamız, ağlayıp sızlamamız gerektiği söylenir.
29:46 Pekâlâ. Haçlı Seferleri savunma amaçlıydı ve 300 yıl sürdü.
29:50 Sonuncusu 800 sene önce bitti.
29:53 Cihad sürekli bir saldırıdır, 1400 yıl sürmüştür ve hâlen devam etmektedir.
29:59 Büyük ihtimalle şu anda Nijerya'da bazı Hristiyanlar boğazlanmaktadır.
30:04 Soruyorum, bu ahlâki bakımdan eşdeğer mi?
30:13 Neden? Neden? Neden bunu bir kilise okulunda öğretmezler?
30:18 Papazlar da böylece "Haçlı Seferleri çok kötüydü" diye nutuk atmaya son verirdi belki.
30:24 Hayır! Haçlı Seferleri kilisenin cesur birkaç davranışından biridir.
30:28 Ve bunun için özür diliyoruz.
30:31 Şimdi de "İslamın büyük faydaları"na bir göz atalım.
30:35 Bize iki farklı "Altın Çağ" anlatılır.
30:37 Bize Endülüs anlatılır. İspanya'daki çok kültürlü harikulâde barış imparatorluğu (!)
30:44 Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların bir arada yaşadığı "Avrupa'nın Altın Çağı".
30:51 Bunu duymuştunuz değil mi?
30:55 İşte size, "Endülüs Altın Çağı"nın savaş haritası.
31:02 Tüm bunlar olurken, bir yandan da köle siparişleri karşılanmaktaydı.
31:06 İlk kez köle siparişi Halife'nin İspanya'danpribn3000 sarışın bakire istemesiyle başladı.
31:15 İspanya'dan gönderildiler. Hristiyan şövalyelerin öldüğü savaşlar devam ediyor.
31:23 Dikkatinizi çekti mi? Hristiyanlar savaşmaktan vazgeçmiyor.
31:29 Bu durum 150 civarı savaşlapribn700 yıl boyunca devam edecek.
31:36 Seyirci: Bu Halife tam olarak neredeydi?
31:38 B. Warner: O sırada birden fazla Halife vardı. Söz konusu olan Kuzey Afrika'daydı.
31:49 O hâlde şimdi, Isabella ve Ferdinand'ın sonunda mutlak güce kavuşunca...
31:54 ...neden tüm Müslümanları İspanya'dan sürme işine giriştiklerini anlıyorsunuz değil mi?
31:59 Hepsini kovdular.
32:02 Pekâlâ.
32:04 Soru şu: Endülüs çok kültürlü bir "Altın Çağ" mıydı yoksa bir "Terör Egemenliği" mi?
32:11 Ben onun bir terör egemenliği olduğunu, hiç de bir "Altın Çağ" olmadığını iddia ediyorum.
32:16 Evet, bazı insanlar için iyi bir dönemdi.
32:19 Elit tabaka için iyi bir dönemdi. Bazı zengin Yahudi ve Hristiyanlar için iyi bir dönemdi.
32:24 Fakat diğerleri için sürekli savaş ve kölelikten başka bir şey değildi.
32:28 Hristiyanlar tanınmalarını kolaylaştıracak bir tür kaftan giymek zorundaydı.
32:32 Hristiyanlar kılıç kuşanamaz, özel vergiler öderdi.
32:36 Şimdi diyeceksiniz ki "bu hikâyeleri bize niye anlatıyorsun?"
32:40 Gelelim Bağdat'ın Altın Çağı'na.
32:44 Görecekleriniz, Bağdat'ın Altın Çağı'nda gerçekleşen tüm savaşlar.
32:52 Şimdi sadece Hristiyanları boğazlamakla kalmıyor...
32:56 ...Şeriat doktrinini de yerleştiriyorlardı.
33:00 Aynı zamanda Hadis doktrinini de tesis ediyorlardı.
33:03 Aynı zamanda köle ticareti gibi işler yapıyorlardı.
33:08 Haremle ilgili gördüğünüz o egzotik resimleri bilirsiniz.
33:13 Playboy öncesi seksi resimler. Tül giysiler içindeki güzel kadınlar falan.
33:18 Tüm o kadınlar Hristiyandı. Artık kulağa o kadar da romantik gelmiyor değil mi?
33:24 Bu sırada Bağdat'ta gerçekleşen başka bir şey de...
33:27 ...neden-sonuç ilişkisini reddeden yeni bir felsefenin geliştirilmesiydi.
33:34 Zihni felce uğratan bir durum bu.
33:37 Pekâlâ. Bunların hepsi uyduruk "Altın Çağ"da gerçekleşen savaşlardı.
33:47 "Altın Çağ" boyunca, Hristiyan ve Yahudiler zımmîydi. Hristiyanlar seks kölesiydi.
33:52 Beni esas şaşırtan şey şu: Bağdat'ın "Altın Çağı"nda...
33:57 ...doğa yasalarını ve neden-sonuç ilişkisini reddeden bir felsefe geliştirdiler.
34:03 Ben bir bilimadamıyım. Bizler 2 yasayla çalışırız: Bir bilginin diğeriyle çelişip...
34:09 ...çelişmediğine bakan çelişki yasası ve neden-sonuç ilişkisi.
34:13 Sanırım size "Altın Çağı" yaşamış Müslümanların neden bilimde...
34:17 ...Nobel ödülü alamadıklarını açıklamış oldum.
34:20 Bilimadamı olup da nedenselliği inkar edemezsiniz. Yapamazsınız. İşe yaramaz.
34:27 Yere göğe sığdırılamayan "Altın Çağ"a ait tüm metinleri Hristiyanlar tercüme etti ve...
34:33 ...bize bu dönemin, ilimin yüce bir zirvesi olduğu anlatıldı.
34:36 Kitapların %90'ını yok ettiler!
34:39 Dokunmadıkları %10 için ise...
34:41 "Bu bir Altın Çağ'dı, Müslümanlara sonsuz teşekkür borçluyuz" gibi şeyler anlatılıyor.
34:47 Eğer onlar olmasaydı %100'üne sahip olacaktık.
34:54 Hindistan'daki kütüphaneye bakalım.
34:57 Dünyanın en büyük kütüphanesi Nalanda'daki Budist kütüphaneydi.
35:04 Fetih sonrası rapor verirken komutana gelip "kütüphaneyi ne yapalım?" diye sordular.
35:10 Komutanın cevabı: "Eğer Kur'anda olan bilgiler içeriyorsa bizde zaten var demektir. Yakın.
35:17 ...Kur'an'da olmayan bilgiler içeriyorsa, yanlış demektir. Yakın."
35:23 Aynı şey pek çok diğer kütüphanede de yapıldı.
35:26 Neden bunun bilgiyi bizim için muhafaza etmiş harikulâde bir "Altın Çağ" olduğu anlatılır?
35:32 Osmanlı İmparatorluğu 1683. Bunu gösterme sebebim İslamın Avrupa'ya gelmiş olması.
35:42 Bu ise günümüz dünyası. Size bu dünyanın nasıl oluştuğunu anlattım.
35:46 Bu dünya Müslüman olmayan herkese yapılan acımasız ve aralıksız zulümle oluştu.
35:53 Şimdi gelelim modern zamanlara. Gördükleriniz 1922'ye kadardı.
35:58 Bu derleme 11 Eylül'den sonraki 19,000 cihat saldırısı sonucu oluşturulmuş verilerdir.
36:03 Tablodaki veri sırası şöyle: Tarih / Ülke / Şehir / Ölü Sayısı /açıklama.
36:10 Benim gibi bir adama 19,000 parça veri verirseniz, sorular sormaya başlarım.
36:14 "Bu ne anlama geliyor?" gibi. Hadi bunun anlamını bulalım.
36:19 Bu arada, tüm bu 19,000 saldırıyı Tennessee yerel gazetesinde okumuştunuz değil mi?
36:25 Gece haberlerindeydi, duydunuz mu?
36:28 (seyircilerden anlaşılmayan sesler) Seyirci: "İşyeri Hadisesi"ni duyduk.
36:31 "İşyeri Hadisesi". Anladım.
36:35 Pekâlâ. Devam ediyoruz.
36:37 Bu arada, burada tüm bu saldırıların gerçekleştiği yerleri görüyorsunuz.
36:40 İlgileniyorsanız bir şey dikkatinizi çekmeli.
36:43 Bu İslam dünyası, ve her şey onun etrafında kümelenmiş. Fakat Avrupa'da olanlara bakın.
36:50 Veriyi aldım, ayrıştırdım, böldüm. Bu veriyi analiz etmek için İslam doktrinini kullandım.
36:56 İslam hangi konuda ısrarcı?
36:59 İlk konferansımda size "kafir" kavramı üstünde durduklarını söylemiştim değil mi?
37:03 O yüzden, bu veriyi İslami bakış açısıyla "kafir" kavramını kullanarak analiz ettim.
37:07 Görüyorsunuz, son derece çok kültürlüyüm ben. Hayır, ciddiyim.
37:12 İslamı islam ilkeleriyle analiz eden bulabileceğiniz tek kişiyim ben. Başlıyoruz.
37:18 Elimizde son on yılda gerçekleşmiş saldırıların toplam sayısı var.
37:21 Yeşil, Müslümanların-Müslümanlara şiddetini gösteriyor. Müslüman Müslümanı öldürür mü?
37:28 Ciddi misiniz? Şu anda biz konuşurken Suriye'de bunu yapıyorlar. Değil mi?
37:32 İran ve Irak'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Peki.
37:35 Sırada tek umursadığım renk var (kırmızı). Benim bu konudaki düsturum şu:..
37:41 ..."Kaybedene silah ve istihbarat sat." (Seyirci gülüşmesi)
37:46 Çok ciddiyim. Şaka yaptığımı sanıyorsunuz. Seyirciler: Hayır.
37:49 Pekâlâ. İşte bu bizim hikâyemiz. Oldukça dengeli görünüyor. İlginç.
37:55 Bu arada, cihat saldırısı olmayan gün yok gibi.
38:00 Modern cihat da tıpkı klasik cihat gibi bitmek bilmiyor.
38:03 Bu arada şu tablonun ıspatladığı bir şey var:..
38:07 ..."İslam kafirler için kötüdür. İslam Müslümanlar için kötüdür."
38:11 İSLAM KÖTÜDÜR, hem Müslümanlar hem de gayr-ı müslimler için.
38:15 Bu veriler bize bunu gösteriyor. Sizce de yeterince açık değil mi?
38:19 Pekâlâ. Modern cihat aralıksızdır.
38:21 Peki diğer savaş haritasında ne görmüştük? O da aralıksızdı.
38:25 İki tür cihat vardır: Kafire karşı, Müslümana karşı. -Her müslüman öldürdüklerinde-
38:29 Suriye'de diğer Müslümanları öldürme sebeplerini biliyor musunuz?
38:32 Çünkü onlar "gerçek" Müslüman değil. Tamam mı?
38:35 Şimdi, yeni bir fenomenle karşı karşıyayız: Devlet merkezli olmayan, yerel cihat okulu.
38:44 1922'ye kadar olan tüm savaşlar Halife'nin emriyle yapılıyordu. Tamam mı?
38:50 Şimdiyse devlet merkezli olmayan cihat var. Tek fark bu.
38:58 Peki. Yıllık cihat saldırıları. Yalnızca en yoğun 4 ülkeyi seçtim.
39:01 Ancak bu, istediğimizi tam olarak göstermiyor. Çünkü İsrail minnacık...
39:06 ...Hindistan ise kocaman. O yüzden bunu kişi başına düşen saldırılarla gösterelim.
39:12 Pekâlâ. İsrail mi? Eminim Tayland sizi şaşırtmıştır.
39:15 Tayland'ın düzenli olarak saldırılara maruz kaldığını bilmiyordunuz değil mi?
39:18 Hristiyan bir ülke: Filipinler, 3. sırada. Hindistan ise Hindu.
39:25 Fark ettiniz mi? Size cihadın Yahudilere, Budistlere...
39:30 ...Hristiyanlara ve Hindulara karşı olduğunu söyledim.
39:34 Veriler bunlar. Vaizlerin, hahamların ve...
39:38 ...imamların katıldığı "çok kültürlülük" diyalogu denen geyiklere gidin bakın.
39:43 Vaiz ve Haham berabere kalmaya, Müslüman ise kazanmaya gelir.
39:47 Müslüman onlara ne söyler? "Hristiyan ve Yahudiler kitap ehlidir. ...
39:52 Onlar İbrahim'in dininden dolayı bizim kardeşimizdir.
39:56 Aslında bizler aynı sayılırız. İbrahim'den dolayı kardeşiz."
40:00 Peki bunun bir anlamı var mı? İşte bir kardeş kitap ehli, işte sana diğeri.
40:06 İşin aslı; onlar bir Yahudiyi, Budisti, Hristiyanı...
40:10 ...veya Hinduyu aynı el çabukluğuyla öldürürler.
40:13 "İbrahim'in dininden kardeş" olmak ne kadar da anlamlı (!)
40:18 VERİLER TEORİYİ DESTEKLEMİYOR. Dolayısıyla teori yanlış.
40:22 Kürsüde vaaz verenlerin zihnindeki dışında "İbrahim Kardeşliği" diye bir şey yok.
40:31 Cihat Yahudilere, Budistlere, Hristiyanlara ve Hindulara, ve de LAİKLERE karşıdır.
40:35 Laikler en kötüsü.
40:38 Belki Hindulardan da kötü. Kestirmek zor. Cidden.
40:42 Cihat TÜM kafirlere karşıdır. Cihadın karşı olduğu şey bu.
40:47 "Barış Dini." Bakalım.
40:49 548 savaş, 19,000 cihat saldırısı.pribn1400 yılda cihatsız geçen 120 yıl var.
40:57 Bu yüzden İslam %91 şiddet, %9 barıştır.
41:01 Yani George Bush İslamı "barış dini" ilan ettiğinde %9 haklıydı.
41:06 Neden sürekli şiddet? Çünkü bir doktrine dayanıyor.
41:10 Cihat doktrininin temeli Siyer, Kur'an ve Hadislerdir.
41:14 Bunu zaten anladık. Kafirleri sevmiyorlar.
41:17 Elimizde metinlerde yazılı koca bir cihat doktrini var.
41:22 İslam sadece cihatla başarılı olmuştur. Dolayısıyla elimizde cihadı yaratan...
41:28 ...ve medeniyetler yıkan etkileri olan bir doktrin var.
41:34 İşte size: Cihadın Gözyaşları.
41:36 1400 yılda 270 milyon ölü. Okuyun ve ağlayın.
41:43 Doktrin tarihi yönlendiriyor ve tarih, politik İslamın gerçek doğasını gösteriyor.
41:47 Politik İslam ise tüm kafir medeniyetlerin düşmanıdır.
41:50 İşte düşünce tarihi. Pek çok eski belge okudum.
41:54 1400 yıllık tarihte hiç Müslümandan söz etmiyorlar.
41:57 Arap, Türk, Mağribî, El-Kaide ve Asyalıdan bahsediyorlar.
42:02 Hepsi de uzmanlar tarafından yazılmış.
42:04 Ve günümüzde tüm kurumsal uzmanlar İslamdan özür diliyor.
42:09 Neden yakın bir zamana kadar Kur'an'ın gerçek yüzü ortaya çıkmamıştı?
42:12 Neden insanlara Muhammed'i anlatmıyoruz? Neden "Altın Çağ"ın propagandası yapılıyor?
42:17 Neden bilgisizlikten acı çekmeye devam ediyoruz?
42:20 Ben bunun bir sebebi olduğunu iddia ediyorum.
42:22 Yüzyıllar süren bu barbarlığın batılıların zihninde; dövülmüş köpek,..
42:26 ...dayak yemiş kadın ve tecavüze uğramış...
42:29 ...çocuğunkine benzer bir etki yarattığını iddia ediyorum.
42:32 Doğru düşünemiyoruz.
42:34 Dayak yemiş bir köpeğin yaklaştığınızda nasıl sindiğini görmüş müydünüz?
42:38 Batılıların zihni de aynen öyle.
42:41 Kayıtlara geçmiş cihat saldırılarını reddediyoruz/görmezden geliyoruz.
42:44 Kiliseler herhangi bir yerde bir Hristiyana zulmedildiğini bile reddedecektir.
42:48 Korku. Muhammed korkuyu kullandı.
42:51 İslama yöneltilen eleştirilerin hepsinde belirli bir korku unsuru var.
42:55 Suçluluk. "İslama iyi davranmadık. İyi davransaydık her şey güzel olurdu."
43:01 Tarihi öğretmiyoruz.
43:04 Aşağılanmışız. Kim buradan çıktıktan sonra gidip atalarının köle olması,..
43:09 ...tarihinin yok edilmesi ve "Altın Çağ" yalanının öğretilmesiyle övünür?
43:14 11 Eylül'den sonra politikanın ne kadar sert ve öfkeli hâle geldiğine dikkat etmediniz mi?
43:20 Bunun sebebi, düşmana kızmamıza izin verilmeyişidir.
43:24 Bu yüzden birbirimize kızıyoruz.
43:27 Güçsüzüz. Bu konuda tartışmak isteyen var mı?
43:32 Gelelim suçluya!
43:33 Müslümanlar bir tek köle sattıklarını veya bir tek kişi öldürdüklerini itiraf etmez.
43:38 İslamın mükemmel olduğu konusunda kibirliler ve kendilerine güveniyorlar.
43:42 İslam "teslim olmak" demektir. Bizden teslim olmamızı bekliyorlar ve oluyoruz.
43:47 "Mağdur olan İslamdır." Bunu 11 Eylül'den sonra duydum.
43:50 11 Eylül'ün gerçek kurbanları Müslümanlardı.
43:53 Bunu duymuş muydunuz?
43:55 14 yüzyıllık cihat barbarlığı, köleliği, hırsızlığı, aldatmacası, tecavüzü, tahribatı...
44:00 ...ve hakareti neticesinde Kafirin bilinci tacize uğramış kurban bilincine dönüşmüştür.
44:06 Tek çözüm tarihimizle yüzleşip onu kabul etmektir.
44:13 Vatanımızı da tıpkı vahşet mağduru bir kişiyi iyileştirdiğimiz gibi iyileştirmeliyiz.
44:19 Esas olaya geri dönmek zorundayız. Bu yüzden korkuyoruz. Teşekkürler.
44:27 "İşte bu yüzden korkuyoruz."

0 comments: