Sunday, November 25, 2012

A Rosetta Stone for Bill Warner, Part 11: Norwegian

A Rosetta Stone for Bill WarnerThis is the eleventh in a series of subtitled versions of the now-famous talk given last summer by Dr. Bill Warner in Tennessee.

Dr. Warner approached the history of Islam with an eye for the facts, refusing to repeat all the politically correct cant that passes for Western scholarship about Islam. The result was this carefully documented account of 1400 years of barbarism, murder, piracy, rape, and slavery.

The Norwegian version of Dr. Warner’s talk is below, and Russian and Turkish are in the pipeline.

Many thanks to Beach Bum for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

ArabicHungarianSlovak
CzechNorwegianSpanish
EnglishPolishSwedish
FrenchPortugueseTurkish *
GermanRussian *

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

The English transcript is available here.

Norwegian transcript:

00:09 Som jeg fortalte, den 11. September innså jeg plutselig at min oppgave er å
00:14 gjøre vanskelige bøker tilgjengelige, hvilket er hva jeg har gjort på bordet bak der.
00:17 Enkelte ganger beskriver jeg meg selv som en mann som leser store, tykke, gamle bøker
00:21 og skriver moderne små bøker som hvem som helst kan forstå.
00:24 Og faktisk så liker jeg det, jeg surfer ikke på nettet.
00:27 Av og til blir folk skuffet når de treffer på meg, og andre mot-jihadister spør,
00:30 "Har du sett nettsidene mine?" Nei.
00:33 Jeg ser ikke en gang på mitt eget nettsted.
00:37 Jeg har liten interesse for nettet, utenom Craig's liste, Yahoo nyheter og Drudge. Det er det hele.
00:43 Jeg liker å lese store, tykke, gamle bøker. Veldig godt.
00:48 Jeg trodde, da jeg fikk skrevet bøkene mine hvor Koranen er enkel å forstå,
00:53 der Muhammed er enkel å forstå, alle disse bøkene om Sharia og alt var lett å forstå.
00:59 Da tenkte jeg, 'vi vinner'.
01:01 Nei. Vi er ikke engang med i spillet.
01:03 Fordi, det jeg oppdaget var, at utenom en liten minoritet - og tro meg den er liten,
01:09 var alle andres reaksjon til kunnskapen, til svaret på spørsmålet,
01:14 "Hva er Islams sanne natur?" - reaksjoner som frykt, hat og sinne.
01:22 Når jeg forsøker å forklare noe til folk om Islam, er de redde.
01:27 Så jeg trodde folk ville løpe da jeg fikk bøkene utgitt.
01:29 Og ja, de løp - vekk fra meg.
01:34 Jeg trodde det kun var ett avgjørende spørsmål. . . 'Hva er Islams sanne natur?'
01:38 Men jeg fant ut at det finnes et annet spørsmål, som er enda viktigere.
01:42 Hvorfor er vi redde for å kjenne Islam?
01:46 Husker dere da jeg fortalte dere om historier?
01:50 Men vit dette. Mine bøker er faktuelle.
01:54 De fungerer her. [Dr. Warner peker mot hodet ved tinningen.]
01:56 Men da man jobber med mennesker, må man gjøre et salg.
01:59 Hvilken som helst selger vil fortelle deg dette.
02:00 Fakta er mindre viktig enn følelser.
02:04 Og hvor man får følelser fra er historier, blant annet.
02:08 Jeg begynte å tenke 'hvorfor er alle så redde, selv da de ikke vet noen som helst?'
02:14 Vel, det viser seg at de kjenner små fragmenter av historier om Islam, som involverer vold.
02:20 Og vitenen om at de var inne i slavehandelen kommer egentlig ikke som noe sjokk.
02:25 Så, husker dere hva jeg fortalte om at sufismen var et palass med lukt som kom opp fra kjelleren?
02:33 Alle kjente den lukten.
02:35 De vil bare ikke snakke om det.
02:38 Men det er der et sted, dypt inne i det nesten ubevisste minnet.
02:45 Så problemet er at vi ikke kjenner Islams historie.
02:49 Vi kjenner ikke svaret på dette spørsmålet. . . [Dr. Warner peker på skjermen]
02:56 Dette er den islamske verden. Hvordan skjedde det?
03:00 Du kan spørre veldig intelligente mennesker, og de vil ikke være i stand til å gi deg svaret på det spørsmålet.
03:05 Hvordan endret Nord-Afrika seg fra å være Europeisk og kristent til Arabisk og muslimsk?
03:11 Hvordan skjedde det? Og er det et viktig spørsmål?
03:18 Hvordan endret Midt-Østen seg fra kristent til muslimsk? Og er det et viktig spørsmål?
03:24 Jeg mener at dette er et ekstremt viktig spørsmål.
03:29 Javel. For å forstå hvordan den islamske verden ble til, må vi ta en runde
03:32 og se på hvordan islam kom til vår verden.
03:35 For å gjøre det, entret islam Det bysantinske riket (Bysants, Østromerriket) sin verden.
03:41 Vi vet at i Sira (Muhammeds liv) ble hans siste dager benyttet til
03:45 å drepe kristne og undertrykke dem.
03:50 Etter hans død ble denne prosessen videreført.
03:55 Videre, la oss beskrive den verden som islam invaderte.
04:02 Så, vi blir fortalt at det Romerske imperiet kollapset da de germanske barbarene invaderte Rom.
04:05 Har alle hørt den fortellingen?
04:08 Vel, den er falsk. Det er ikke sant. Den er feil.
04:12 Det som skjedde var, at etter at de germanske barbarene invaderte Rom,
04:16 satte de opp sin egen versjon av det Romerske imperiet.
04:19 De videreførte den klassiske kulturen. De snakket Romersk (Latin).
04:23 De leide Romerske filosofer og advokater til å lære opp sine barn og drive skolene.
04:31 De kom til det Romerske imperiet, ikke for å ødelegge det, men for å få godene selv.
04:40 Den østlige delen av imperiet, kalt Det bysantinske riket, er over her.
04:45 Dette er etter den germanske invasjonen. Det viktige poenget er dette -
04:49 DE VAR FREMDELES ET KLASSISK IMPERIUM. DET HAR IKKE KOLLAPSET.
04:55 Videre, etter Roms fall, begynte Bysants gradvis å øke sin politiske innflytelse,
04:59 så nå var dette den nye formen på det Romerske imperiet.
05:03 Dette er Det bysantinske riket, rett før det invaderes. Dette er den klassiske verden som Islam invaderte.
05:11 Legg merke til at den klassiske verden fremdeles er oppe og går.
05:17 Det er viktig å huske det. Det hadde ikke - det var svakt, men det var fremdeles oppegående.
05:23 Nå skal vi se på hva grunnen var til at det kollapset.
05:25 Her ser vi over 25 år, tre etapper for utviklingen til spredningen av Islam.
05:31 Dette er 25 års arbeid. Hva er grunnen til at Araberne klarte
05:35 å gjennomføre dette mot Det bysantinske riket som perserne ikke greide i Iran?
05:45 Her er svaret på det spørsmålet. Det har faktisk med Iran å gjøre.
05:49 Grekerne og perserne hadde kriget med hverandre i uminnelige tider.
05:53 De 300 ved Thermopylene, det var om perserne.
06:05 Aleksander den store slo perserne.
06:08 Perserne fortsatte å hamre løs på Romerne og Bysantes, og 25 år før Islam invaderte
06:12 var det en massiv serie med slag som etterlot Persia svakt, og Bysantes veldig svakt.
06:22 Så kommer svartedauen [Den justianianske pesten] på banen. En av tre omkommer.
06:28 Da Islam invaderer er Bysantes ganske redusert,
06:32 fra en lang krig med Persia og ved tapet av en tredjedel av befolkningen.
06:37 Økonomien hadde kollapset, redusert med to tredjedeler. Tror du Obama økonomien er ille? Prøv to tredjedeler.
06:45 Så da hadde vi et svakt Bysantes invadert av folk med en misjon.
06:53 Nå, det som er viktig her er at disse tre forskjellige gradene av grønt representerer de forskjellige Kalifene.
07:00 Det imperiet som bygges her, kommer fra folk som kan beskrives som Muhammeds apostler.
07:08 Hvorfor er det viktig å vite det?
07:11 De kjente Muhammed. De holdt hånden hans. En av dem, Ali, ektet datteren hans.
07:16 Abu Bakr var svigerfaren hans. Disse var ikke brødre kun i religiøs forstand.
07:24 De er brødre i en familiær forstand.
07:28 De kjente Muhammed som jeg kjenner min kone. Og hva gjorde de?
07:34 Gikk de ut for å forkynne Koranen? Nei, det gjorde de ikke.
07:38 De plukket opp sine sverd, hoppet på sine kameler og hester og red ut for å angripe kristne og persere.
07:49 Det er, dette er Islams sanne natur.
07:55 Der ser du det. Dette er frukten på treet. Massiv destruksjon.
08:00 Nå, legg merke til noe annet som har hendt her.
08:04 Egypt er brødkurven i middelhavsområdet.
08:09 Syria, hjertet av den intellektuelle verden i det klassiske imperiet.
08:15 I løpet av 25 år, har den klassiske sivilisasjonen mistet sin evne til å brødfø seg selv og mistet sin største kunnskapsbase.
08:23 Dette knuser klassisk kristendom.
08:29 Kristendommen vi har i dag er en blodig avstumpet del av den originale kristendommen,
08:37 Hvorfor? Dette ødela dens hjerte. Forandret den.
08:42 Første del av tilintetgjøringen av det klassiske imperiet - borte. Hjertet er borte.
08:53 Javel, et århundre senere, legg merke til at Spania i 750 AD, allerede er muslimsk.
09:03 Dette er hurtigerobring. Dette vil vise seg å være viktig - fordi dette var ikke -
09:07 dette hendte, som det var, i en nasjons liv - over natten.
09:12 Dette brutale angrepet er nøkkelen til hvorfor vi frykter Islam.
09:20 Javel, du vil nå få se historie du ikke har hørt før.
09:24 Jeg er ikke en historiker, men jeg er vitenskapsmann og jeg kan resonnere fra informasjon.
09:32 Jeg visste med en gang jeg leste historien om Muhammed, at jeg ble foret med løgn
09:36 om hva det var som forårsaket de mørke århundrer.
09:41 Romerske barbarer forårsaket ikke de mørke århundrer.
09:44 Forteller du meg at de var for dumme til å lære seg Romersk lov og annet? Selvfølgelig ikke.
09:48 Først, hvorfor skulle - disse barbarene var Tyskere. Dette var de samme folkene som lagde Tyskland.
09:56 Dette var veldig intelligente mennesker. De forårsaket ikke kollapsen.
10:00 Men det er den klassiske teorien. Hvis du går på Vanderbilt [universitet], så vil de lære deg det.
10:07 Vi starter med dataene. Nylig har mye gammelt klassisk materiale
10:10 blitt oversatt til et database format, så det kan benyttes.
10:19 Massive arkeologiske undersøkelser under sjøen og langs kystlinjen av middelhavet er gjennomført.
10:23 Fra disse arkeologiske undersøkelsene kan vil følge historie og økonomier. Det tallet
10:27 jeg ga dere om hvordan økonomien kollapset kom fra studier av forliste båter.
10:35 Fordi, hvis du ikke kjøper mye - La oss si at en av ti båter forliser - mindre enn en av ti -
10:39 det tallet er ikke så høyt - eller noe sånt.
10:44 Hvis du finner mange forliste båter, så var det mange båter som seilte rundt.
10:47 Når antallet går ned, så går økonomien ned.
10:50 Så, fra disse dataene vet vi mye, og spesielt dette,
10:54 databasen over gamle dokumenter viser oss 548 slag som Islam utkjempet mot den klassiske verden.
11:05 Dette er helt ny informasjon. Jeg har snakket med folk som regner seg som historie-kjennere,
11:09 og de sier, 'la oss se, slag der Islam angriper Europa, la oss se vi har invasjonen av Tours,
11:13 vi har invasjonen ved Gibraltar, vi har Lepanto, beleiringen av Wien - javel, det var fem.'
11:25 Du snakker med en historiker og det er de fem slagene de kan komme opp med.
11:33 Og jeg minner dere på - dere kan få alle disse bildene hvis dere sender forespørsel på e-post.
11:38 Javel, hva viser disse nye dataene oss? De viser dette. Se de hvite flekkene,
11:42 det er helt nye slag og de vil skifte til rødt. De hvite er de nyeste.
11:47 Hver gang, jeg vil vise dette helt fra begynnelsen igjen. Hver endring representerer 20 år. De nye slagene
11:51 for de følgende 20 år kommer opp som hvite, så skifter de mot rødt for å vise historien.
12:02 Så de hvite er hva som skjer akkurat nå, de røde det som har skjedd. La oss nå se hvordan disse 548 slagene utvikler seg.
12:14 Vi kommer til å se på i 70 sekunder og vil da se tolv hundre år med erobring.
12:18 Se hvor fort det skjer.
12:23 "Bam". Du visste ikke at Frankrike ble hamret så hardt, gjorde du? Du hørte om Tours.
12:29 Se hva som hender i Spania, på øyene. Vel, mange av disse raidene og slagene,
12:33 da de skjer på kysten er det slaveraid.
12:37 Slavetagingen som fant sted her var omfattende og varte svært lenge. Alt dette arbeidet var…
12:41 nå er vi inne i Bagdads gyldne tid. Dette er straffen
12:45 som rammer kristne over alt.
12:54 Etter et slag, i Spania, så ble riddernes hoder kappet av
12:58 og de laget en haug så høy at en mann til hest ikke kunne se over den.
13:08 Alle de Europeiske sivilisasjoner i Nord-Afrika er nå borte.
13:16 Fra tilhører: "Jeg har et spørsmål, har du lest 'Den 13. Stammen'?" Svar: "Nei."
13:22 Ganske snart, merk dere, en periode kommer - du kan se klokken teller opp her -
13:26 kommer et raskt 'blip' fra fem slag som skjer i Nord-Afrika - piratkrig på Barbaresk kysten.
13:34 Vi er her. OK? Nå har Bysants falt mens Øst-Europa blir hamret på.
13:38 Legg merke til at det er vedvarende, uten stopp.
13:54 Dette er historie du aldri blir fortalt om.
13:58 Dette er historie som forklarer hvordan alt dette kom til å skje.
14:02 Nå går det saktere fordi islam blir svakere.
14:19 Fra tilhører: "Hvorfor ble den svakere?"
14:24 Svar: "Korrupsjon. Alle imperier kollapser fra innsiden, til slutt." OK.
14:31 Jeg sier at det som førte til kollaps i klassisk sivilisasjon ikke var resultatet av invasjon
14:35 fra germanske barbarer. Jeg sier at den klassisk sivilisasjonen ble ødelagt av islam.
14:45 Nå kommer et spørsmål. Hvorfor vil vi ikke vite det? Det skal vi besvare.
14:55 La meg nå gi dere overskriftene. Alle disse små prikkene, de jeg har vist dere
14:58 er bare kvantitet. OK? Vedvarende, men kvantitet.
15:02 Vi har vist dere slagene over tolv århundrer på sytti sekunder, nå skal vi gjennom på
15:06 omtrent fire minutter. Jeg skal gi dere overskriftene fra hvert århundre
15:10 så du vet noe om den emosjonelle tonen i det som hender.
15:19 Javel - det syvende århundre, Muhammed sendte Khalid og Allahs sverd ut til
15:23 Jazima stammen for å tilby dem islam, de takket nei, og han utryddet hver eneste en av dem.
15:30 Etter slaget ved Olayis i Irak brukte han to dager på å smale opp taperne,
15:34 plasserte dem i et tørt bekkeleie og kappet av dem hodene til blodet rant i bekken.
15:40 Videre tok han kapteinen av den Zoroastriske Persiske stammen, konen hans var der.
15:44 Han kuttet av mannens hode, lot blodet renne ut på marken, og voldtok kona på det blodige området.
15:48 Dette var en av Muhammeds følgesvenner.
15:55 Dette er jihads vesen.
15:58 Hvor lærte Khalid å gjøre dette? Fra Muhammed. Fra Muhammed i slaget ved Khaybar.
16:06 Umar hærtok Jerusalem, og alle jøder og kristne ble dhimmier
16:10 som betyr tredjeklasses innbygger og semi-slave.
16:15 I de neste århundrene vil du se 'Den Gyldne Tid'.
16:19 Vi blir tillært myten om 'Den Gyldne Tid' - hvor fantastisk islam er.
16:23 Så her kommer det som skjedde i 'Den Gyldne Tid'.
16:27 De begynte å angripe Sind, som er hinduer, 26 000 hinduer døde.
16:33 Armenske ledere ble gjett inn i en kirke etter en diskusjon
16:38 og bygningen ble brent ned over hodet på dem. Ved Efesos ble 7 000 grekere tatt til slaver.
16:41 Vi er fremdeles i 'Den Gyldne Tid'.
16:42 Alle nye kirker blir beordret revet.
16:45 Ved Amorium, ble alle kristne tatt til slaver. De kristne i Egypt gjør opprør
16:49 mot jizyah, som er dhimmi skatt basert på Sharia. Kirker brennes, landsbyer ødelegges.
16:56 Tiende århundre, vi er fremdeles i 'Den Gyldne Tid'.
16:57 I Thessaloniki ble 22 000 kristne tatt til slaver. Kristne ble massakrert i Sevilla.
17:01 I Egypt og Syria ble 30 000 kirker ødelagt. Du har din religion, jeg har min.
17:12 Fremdeles i 'Den Gyldne Tid'.
17:14 6 000 jøder drept i Marokko. Hundrevis av jøder drept i Cordoba. 4 000 jøder drept i Granada.
17:18 Georgia og Armenia ble invadert. I Hindustan ble 15 000 drept, en halv million tatt til slaver.
17:22 'Den Gyldne Tid' er fremdeles med oss.
17:28 I Jemen, blir jødene gitt valget, konverter eller dø. Kristne i Granada blir
17:32 deportert til Marokko. I India blir mange byer ødelagt under ordren om konverter eller dø.
17:36 I en by blir 20 000 hinduer tatt til slaver.
17:40 Fremdeles 'Den Gyldne Tid'.
17:43 50 000 hindu-fanger besluttet å få frihet ved å konvertere til islam.
17:48 En ny kampanje ført over 20 år skapte 400 000 nye muslimer ut av hinduer.
17:51 Buddhist munker slaktet og nonner voldtatt.
17:54 I Damaskus og Safed, massemyrderier av kristne. Jøder i Marrakesh massakrert.
17:59 Tabriz - Tvungen konvertering av jøder.
18:03 Fremdeles, vi er i 'Den Gyldne Tid'.
18:04 Opprør i Kairo. Kirker brennes. Jødene i Tabriz tvinges til å konvertere.
18:09 Tamerlane, en av de ondeste menn som har levet, massakrerte 90 000 hinduer på en dag.
18:16 I et annet slag i India ble 30 000 massakrert med kaldt blod.
18:19 En annen muslimsk leder tar 180 000 hinduer til slaver.
18:25 Opp sann, der var det slutt på 'Den Gyldne Tid'. Se om du kan merke endring i forløpet.
18:27 Tamerlane ødelegger 700 landsbyer til i India. Så retter han oppmerksomheten mot Irak
18:31 og utrydder Nestoriske og Jakobittiske kristne.
18:42 De Nestorsike kristne - halvparten av silkehandelen med Kina var fra dem.
18:46 De Nestoriske kristne hadde utsendinger og misjonærer ved hoffet i Kina.
18:50 Afghanistan var delvis kristent. Riktig? Borte.
19:01 Dette er delen av kirkens ødeleggelse som ingen vet om.
19:07 Etter syv hundre år med angrep, ødelegger de til sist Konstantinopel.
19:10 Det sekstende århundre.
19:12 Tamerlane sin sønn ødelegger templer, tvinger frem konverteringer.
19:15 To av hans generaler bygger to tårn av hoder. Igjen kunne man ikke se over dem.
19:19 Edle kvinner, hindukvinner startet med en praksis som heter suttee, som var
19:23 masseselvmord for å unngå å havne som sexslaver i sultanens harem.
19:30 Syttende århundres jøder i Jemen og Persia ble tvunget til å konvertere. Tvungen
19:34 konvertering av grekere, forfølgelse av zoroastrer, og over en halv million hinduer drept.
19:44 Attende århundre, mer forfølgelse av zoroastrer. Jødene i Jedda ble utvist.
19:48 Jødene i Marokko massakrert. Forfølgelsen av hinduer fortsettes.
19:51 Nittende århundre.
19:53 Mer tvangskonvertering av av jøder i Iran, jøder i Bagdad massakrert.
19:58 Opp sann, en kvart million Armenske kristne blir slaktet i Tyrkia.
20:02 Imens, i Persia [Iran], blir zoroastrene fullstendig utryddet.
20:03 Tyvende århundre
20:07 Over en million Armenske kristne blir drept. En MILLION.
20:15 Så nå vet du ikke kun hvor mange slag det var, nå ser du retningen på det som foregår.
20:19 Nå vet du om kvaliteten og kvantiteten.
20:26 Begynner du å forstå du hvor ille dette var?
20:32 Etablissementets doktrine hevder at den klassiske kollapsen ikke hadde noe med islam å gjøre.
20:36 Ikke bare det, islam var en kilde til goder fordi molbo europeere hadde glemt sine klassiske kunnskaper
20:40 og de lure smarte arabiske muslimene hadde tatt vare på all kunnskapen i 'Den Gyldne Tid'.
20:49 Det er det som læres ut på skolene våre.
20:55 Jeg mener at den ble destruert av islam.
21:00 OK, nå trenger vi - vi har snakket om land til nå.
21:04 Nå vil jeg snakke om vann fordi den klassiske sivilisasjonen baserte seg på middelhavet.
21:14 Egypt var en del av middelhavets verden. Ikke en del av den Afrikanske verden. OK?
21:23 Fordi å reise fra Alexandria, Egypt til Nigeria tok et livs tid.
21:27 Men ta en båt, og vær der på ti dager.
21:32 Virker det riktig? Det var billig transport.
21:36 Du kunne sende et tonn korn fra Egypt til Roma til samme kost som for 120 km med oksekjerre.
21:44 Dette er viktig. Jeg vil kjøre hjem på motorveien da jeg har snakket ferdig her.
21:48 Jeg regner ikke med å bli angrepet eller skutt underveis. Jeg antar at motorveien er trygg.
21:57 Slik pleide det å være med den romerske freden. Den ble avsluttet.
22:03 Viktigheten av sjøfarten - så mange som 500 båter kunne ligge til kai i Konstantinopel.
22:07 Tryggheten på sjøen kollapset.
22:13 La meg vise dere noe. Vi vet dette fra historien. Dataene.
22:17 Roma pleide å kommunisere med Frankrike via båter. Etter islams ankomst,
22:21 reiste de over land gjennom Alpene. Hvorfor gjorde de det?
22:25 Det fantes ikke lenger trygghet på sjøen.
22:33 Dette er interessant - svartedauen var et kjent problem ved middelhavet. Den pleide å ta
22:37 fire måneder for å spre seg herfra til Konstantinopel fordi handel på sjøen gikk frem og tilbake.
22:45 Vel, det ble eliminert. Da det nå kom et utbrudd av svartedauen,
22:49 spredte den seg fra havn til havn til havn overalt her og det tok fire år å komme hit.
22:58 Ser du poenget? Det var lite frihet for handel. Som handelsmann som reiste ut for å
23:02 handle, kunne du risikere å miste skipet, miste varene, og selv ende opp som slave i lenker.
23:13 Tilfeldigvis fører dette til mye mindre handel.
23:20 Litt overdrevet… de kristne kunne ikke få så mye som en planke på sjøen.
23:25 Hva førte det til? Det isolerte Europa. Det utarmet Europa.
23:30 Så, du vet den greia med piratene på Barbaresk kysten? Samme - samme.
23:42 Det er Sunna. Selveste Sunna. Muhammed som forbilde.
23:46 Det er en berømt hadith som gjentaes i det uendelige hvor Muhammed våkner i en drøm
23:50 og han ser jihadister som seiler på sjøen.
23:57 Islam praktiserer alltid, ved mulighet, økonomisk krigføring. Muhammed ranet karavaner.
24:07 Hva ble angrepet i New York? Aha, World Trade Senter. [Verdens Handels Senter]. Denne
24:15 [Dr. Warner peker på skjermen] økonomiske krigføringen. Jeg beundrer islams metoder for sivilisasjonskrig.
24:22 De er overlegne alle andres tenkning rundt krig. De bruker alt til krig.
24:24 Alt, inkludert livmoren.
24:27 Dette var en økonomisk jihad.
24:31 Det var tre - husker dere de mørke århundrer? Vel, det var tre slike perioder.
24:39 En i Europa - En i Tyrkia - En i Nord-Afrika.
24:45 Dette ble du aldri fortalt, ble du? Jeg lurer på hvorfor?
24:49 Her ser vi noen ruiner.
24:51 Hva er viktig med disse ruinene? Vel, de står oppe.
24:54 Hva hendte med alle ruinene i Roma?
24:57 Vel, alle folkene som fremdeles bodde der brukte dem som steinbrudd.
25:00 De resirkulerte dem. Colosseum ble igjen ganske enkelt fordi den er så stor.
25:05 Hva forteller dette her oss? Hvis alle steinene fremdeles er stablet opp? Det var ingen mennesker.
25:11 Invasjonen av Nord-Afrika var så brutal og rask at et lag av silt ble avsatt på bunnen i havner.
25:19 Her er hvordan det hendte.
25:22 Nord-Afrika pleide å være jordbruksland, kunstig vannet jordbruksland.
25:26 Romerne, driftige som de var - kantet veiene i Nord-Afrika,
25:30 med oliventrær for skygge og for fast plassering av veien, kostnadsfritt.
25:35 Det som skjedde var, du kunne by på en leasingavtale på en bit av en Romersk vei
25:39 i Nord-Afrika. Du vedlikeholder trærne og veien, og får beholde olivenene.
25:47 Så Romerne fikk penger for leasingavtalen og de fikk vedlikehold av veien gratis,
25:51 og noen har en virksomhet som de tjener penger på.
25:55 Ganske smart, eller hva?
25:59 Det varte ikke. Invaderende Arabere var ikke bønder. De var gjetere.
26:02 Folkene der var kristne, så derfor, geiter -
26:06 en gjennomsnittlig Arabisk familie eide 50 geiter.
26:12 De satte ut geitene på jordene til de kristne. De kristne,
26:16 som var dhimmier, hadde ingen mulighet til å protestere.
26:19 Mellom døden og erosjonen av avlinger, ble det satt av et lag silt i havnene.
26:29 Det forteller hvor brutal, hard og rask kollapsen av økonomien i Nord-Afrika var.
26:35 Hva var igjen for den Europeiske økonomien? Pels, tømmer, sverd og slaver.
26:43 Nå nærmer vi oss et punkt hvor vi ikke ønsker å vite mer fra denne historien.
26:49 Er det noen her, som er stolt av hvordan noen av dine forfedre ble tatt fra kysten i Italia,
26:53 og videre satt i et harem i Nord-Afrika?
26:56 Og at man nå har barn fra det? Fjerne slektninger?
27:01 Dere ser, man kan ha fjerne slektninger i den arabiske verden som man ikke vet om
27:05 fordi en million kristne ble solgt som slaver.
27:10 Og forresten, Venetianerne hjalp til med det.
27:16 Og en annen flau nyhet er at jødene var veldig store
27:19 i middelhavs handelen med slaver.
27:22 Ingen tar seg vel ut etter dette. Ingen ser bra ut.
27:26 Man begynner også å si, jeg vil egentlig ikke vite noe om dette i det hele tatt.
27:32 OK? Forstår dere litt nå?
27:37 Den andre tingen vi blir fortalt er hvor ille kristendommen er og hvor synd
27:41 det er på de stakkars muslimene. Korstogene.
27:46 Hvem har hørt dette? Vel, de kristne korstogene, det er så skamfullt. Jøss, vi reiste ut
27:50 fra Europa, dro over dit og invaderte Arabiske land, drepte og skadet dem.
27:55 Jeg har hørt prester velte seg i medynk over hvor drastisk ille korstogene var.
28:05 Javel.
28:08 Islam ødela 30 000 kirker. Jødene og de kristne var dhimmier.
28:11 Det var uendelig brutalitet mot kristne. Kristne rømte fra midtøsten.
28:15 Den bysantinske keiseren søkte støtte hos paven, 'hjelp oss, vær så snill.'
28:23 Det var en vanskelig ting å gjøre, den bysantinske keiseren og paven
28:27 var ikke kompiser i det hele tatt. Men dette var desperate mennesker.
28:31 Hva fant paven ut da han undersøkte?
28:35 Dette er verdenen han så i 1100, tiden for det første korstoget.
28:40 Vel, la oss se, det meste av Spania er muslimsk, og vi får bank med jevne mellomrom.
28:44 Javel, denne kristenheten er forsvunnet. Opp sann, den kristenheten er også forsvunnet.
28:55 Og se på alle slagene i områdene som fremdeles er kristne.
29:01 Ser dere alle de geopolitiske problemene som paven har her?
29:06 Dette var ikke en 'la oss sale opp hestene og ta en stjele litt fra araberne tur' -
29:10 som er det man vanligvis blir fortalt.
29:12 Dette er det politiske bildet.
29:16 Nåvel, la oss ta en titt på et krigskart for korstogene. La oss være rettferdige,
29:20 jeg har vist dere jihad kartet. Her kommer nå korstog krigskartet.
29:32 Nå er vi nesten ferdig . . . det var det.
29:39 Vi har blitt fortalt at korstogene var moralsk likeverdige med jihad,
29:43 og derfor må vi være skamfulle, ynke oss og gråte.
29:48 Kortsogene var defensive. De varte i tre hundre år.
29:51 Det siste var for over åtte hundre år siden.
29:54 All jihad var offensiv, har vart i fjorten hundre år og holder fremdeles på i dag.
30:00 Med all sannsynlighet er det kristne som blir slaktet i Nigeria akkurat i dag.
30:07 Javel, er dette moralsk likeverdig?
30:14 Hvorfor, hvorfor, hvorfor lærer de oss ikke dette på søndagsskolen?
30:20 Så, prestene vil ynke seg 'å, korstogene var så forferdelige!'.
30:24 Nei. Korstogene var en av de få gangene hvor kirken hadde en rett ryggrad.
30:29 Og så unnskyldte vi oss for det.
30:32 Nåvel, la oss gå videre til 'de store fordelene med islam'.
30:36 Vi blir fortalt om to forskjellige 'gyldne tider'.
30:39 Vi blir fortalt om Andalus, det fantastiske imperiet i Spania hvor det var multikulturell fred.
30:47 Jøder, kristne og muslimer levde sammen i en 'Europeisk Gylden Tid'.
30:51 Har dere hørt det før?
30:56 Dette er krigskartet for 'den gyldne tid' i Andalus.
31:03 Mens alt dette pågår, kommer stadig bestillinger på slaver inn.
31:07 Den første bestillingen på slaver fra Spania, Kalifens bestilling av 3 000 blonde jomfruer.
31:15 De ble sendt fra Spania. Slag pågår hvor kristne riddere dør.
31:24 Men legg merke til noe her, de kristne vil ikke slutte å kjempe.
31:30 Dette pågår i over syv hundre år og det vil være nesten to hundre -
31:34 over hundre og femti slag utkjempet.
31:37 Fra tilhører: 'Hvor er Kalifen lokalisert?'
31:40 Svar: 'Det fantes mer enn en Kalif av gangen. Dette var en i Nord-Afrika.'
31:50 Nå, mens man ser på dette, forstår dere hvorfor Isabelle og Ferdinand da de
31:54 hadde full kontroll, befalte hver eneste muslim å komme seg vekk derfra?
32:00 De presset alle ut.
32:05 Javel. Mitt spørmål til dere er dette. Var Andalus en multikulturalistisk 'Gylden Tid' eller et terrorvelde?
32:13 Jeg hevder at det var et terrorvelde, og ikke noen 'Gylden Tid' i det hele tatt.
32:17 Ja, det fantes noen folk som hadde det bra.
32:21 Elitene hadde det bra. Det fantes rike jøder og rike kristne som hadde det bra.
32:27 Ellers var det konstant krig og slaveri.
32:29 Kristne måtte ha klær slik at man kunne se hva de var fra et kvartal unna.
32:33 Kristne kunne ikke bære sverd, og betalte spesialskatter.
32:38 Så kommer vi til spørsmålet, 'hvorfor blir vi fortalt denne historien?'
32:41 Og så har vi Bagdads Gyldne Tid.
32:47 Kjør i vei. Dette er alle slagene som ble utkjempet under Bagdads gyldne tid.
32:56 Ikke bare er de travelt opptatt med å drepe kristne, men også travelt opptatt med å
33:00 etablere Sharia som doktrine. Og hadith'ene som doktrine.
33:04 Og opptatt med ting som slavehandel. Alle de eksotiske fotobildene du har sett
33:08 fra et harem, vet du. I før-Playboy sexy bilder? Vakre kvinner med slørete klær.
33:20 Alle de kvinnene var kristne. Høres ikke fullt så romantisk ut lenger, ikke sant?
33:26 Den andre tingen som skjer i Bagdad er at en ny filosofi blir generert i hvilken
33:30 det ikke finnes noen årsak eller effekt.
33:35 Dette viser seg å paralysere hjernen.
33:41 Javel. Det var alle slagene som ble utkjempet i den mytiske 'Gyldne Tid'.
33:48 I den 'Gyldne Tid', var kristne og jøder dhimmier, kristne var sex-slaver.
33:52 Denne berører meg. I Bagdads 'Gyldne Tid' utviklet det seg en filosofi hvori det ikke
33:56 fantes naturlover, og ingen årsak eller effekt.
34:04 Jeg er vitenskapsmann. Vi baserer oss på to lover. Loven om selvmotsigelse - motsier dataene seg selv?
34:12 Og loven om årsak og effekt.
34:15 Da har jeg akkurat forklart hvorfor man ikke finner muslimer
34:18 i den 'Gyldne Tid' som fikk noen Nobelpriser i vitenskap.
34:21 Man kan ikke være vitenskapsmann og ikke tro på årsak og effekt! Kan ikke! Fungerer ikke!
34:32 Kristne gjennomførte alle oversettelsene av de mye omtalte 'Gyldne Tid' tekstene, få med deg dette,
34:36 vi blir fortalt at dette var et vitenskapelig høydepunkt? De ødela 90% av bøkene.
34:40 Og vi blir fortalt at de 10% som fremdeles finnes er . . .
34:43 Åja, dette var den ''Gyldne Tid'. Åja, vi har en evig takknemlighetsgjeld til muslimer . . .
34:47 Hadde de ikke kommet hadde vi hatt 100% av dem!
34:55 Ved biblioteket i India, det største biblioteket i verden var et buddhistisk et i Nalanda.
35:04 De kom til ham og rapporterte at det eksisterte da erobringen var over, og spurte
35:07 'Hva skal vi gjøre med biblioteket?'
35:10 Ordren fra generalen var dette . . . 'Hvis det inneholder informasjon som er i Koranen -
35:14 har vi den allerede, brenn det. Inneholder det noe annet, er det feil, brenn det.'
34:24 Det samme ble gjort med de aller fleste biblioteker.
35:28 Hvorfor blir vi fortalt at dette var en fantastisk 'Gylden Tid' som ivaretok informasjon for oss?
35:33 Det ottomanske imperiet 1683. Grunnen til at jeg har det her er islam i Europa.
35:43 Dette er verden i dag. Jeg har nå forklart dere hvordan den ble slik.
35:46 Den ble slik gjennom pågående og brutal forfølgelse av alle som ikke var muslimer.
35:54 Javel. La oss skifte til moderne tider. Alt dette stopper opp i 1922.
35:58 Dette kommer fra en database med 19 000 jihad angrep siden 9/11 [World Trade Center]
36:03 Ting som dato / land / by / antall drepte / antall skadde, og en beskrivelse.
36:11 Da man gir en fyr som meg et sett med 19 000 referanser, så begynner jeg å stille spørsmål.
36:14 Hvordan får vi dette til å gi noen mening? La oss få det til å gi mening.
36:19 Litt på siden, dere har vel hørt om alle disse 19 000 angrepene i Tenessan og de lokale
36:23 avisene, gjorde dere ikke? [høylydt små-latter i bakgrunnen]
36:25 Dere hørte om dette, det var vel på kveldsnyhetene?
36:28 [En mannlig tilhører nevner at han hørte om Fort Hood]
36:30 [og en kvinnelig tilhører minner ham om 'arbeidsplasshendelsen'.]
36:33 Åja, arbeidsplasshendelsen, ja, den fikk jeg med meg.
36:35 Javel. OK. Da fortsetter vi.
36:37 Dette er, hvor alle disse fant sted, hvis dere synes det er interessant.
36:41 Dere kommer til å legge merke til noe.
36:45 Dette er den islamske verden og alt sentreres rundt den. Men ser dere hvor mye som hender i Europa?
36:50 Jeg tar dataene og analyserer dem. Jeg benytter islamsk doktrine til å analysere dette.
36:58 Hva insisterer islamsk doktrine på?
36:59 Vel, i det første foredraget, fortalte jeg dere at de er fiksert på kafir (vantro), ikke sant?
37:03 Så jeg benytter kafir til å analysere dataene fra det islamske ståsted.
37:07 Jeg er en optimal multikulturalist. Nei, virkelig. [tilhørere småler]
37:13 Jeg er den eneste personen dere møter som analyserer islam med basis i islam. Videre.
37:18 Her har vi, i løpet av de siste 10 år, totalt antall angrep.
37:23 I det grønne feltet har vi muslim mot muslim vold. Mener du at muslimer dreper muslimer?
37:27 [hørbar reaksjon blant tilhørere] Virkelig? Pågår i Syria akkurat mens vi snakker, ikke sant?
37:34 Husker dere Iran og Irak? OK.
37:37 Da har vi den ene tingen jeg bryr meg om. Det jeg mener er, mitt motto her er
37:41 'selg våpen og etteretningsinformasjon til taperen.' [tilhørere småler]
37:47 Jeg er helt seriøs. Dere tror jeg spøker. [tilhørernes unisone svar, 'nei']
37:51 Javel. Her er vår historie, akkurat her… nivået er ganske jevnt. Det er interessant.
37:58 Merk dere, det er nesten ikke en eneste dag hvor det ikke gjennomføres et jihad-angrep.
38:01 Moderne jihad er nådeløs og klassisk. Å, få med dette, en av tingene denne kurven
38:05 beviser her, islam er dårlig nytt for kafirer, islam er dårlig nytt for muslimer.
38:13 Islam er negativt for både muslimer og ikke-muslimer. Det er hva disse dataene viser oss. Vil dere motsi det?
38:20 Javel. Moderne jihad er nådeløs, men hva så vi på det andre krigskartet? Det var nådeløst.
38:26 Det finnes to type jihad - mot kafirer og mot muslimer. Du forstår, for å drepe en muslim -
38:30 grunnen til at de i Syria dreper andre muslimer - de er ikke 'ekte' muslimer. OK?
38:37 Nå har vi introdusert et nytt fenomen, familiedrevne
38:41 ikke-statlige jihad operasjoner. OK?
38:46 Alle angrepene frem til 1922 kom fra Kalifen. OK?
38:52 Nå har vi ikke-statlig jihad. Det er hele forskjellen.
38:59 Javel. Jihad angrep per år, jeg valgte ut de fire høyest rangerte nasjonene, men det gir oss
39:03 ikke det vi vil ha, fordi Israel er bittelite og India er stort. . . Så la oss ta det per innbygger:
39:11 Nå da, Israel? Jeg vedder på at dere ble overrasket av Thailand.
39:15 Dere visste ikke at Thailand ble rammet av dette i stor utstrekning, gjorde dere?
39:20 Og se, en kristen nasjon, Filipinene på plass nummer tre. I India er det hinduene.
39:24 Hoppla, vet dere hva? Jeg fortalte dere akkurat at jihad er mot
39:28 jødene, buddhistene, kristne og hinduer.
39:32 Dette er dataene. Så går man til disse dialogene med multikulturalist søvngjengerne som
39:36 de arrangerer med prester, rabbier og imamer som kommer.
39:45 Prester og rabbier kommer for å få uavgjort, muslimen kommer for å vinne.
39:48 Og hva forteller muslimen dem? 'Å, de kristne og jødene, de er bokens folk'
39:52 'Å, vi har - vi er brødre i Abrahams religion med de kristne og jødene.'
39:56 'Du vet, vi er omtrent det samme. Vi er brødre i Abraham.'
40:00 Hvordan fungerer dette i praksis egentlig? Her er en av deres bokens folk. Her en enda en av bokens folk.
40:04 Det viser seg at de dreper jøder, buddhister, kristne og hinduer like fort som hverandre.
40:14 Så mye er fortellingen om 'brødre i Abrahams religion' verdt.
40:18 Dataene støtter ikke teorien, derfor er teorien feil.
40:22 Det finnes ingen 'brødre i Abraham' utenfor hodet til folk som står på prekestoler.
40:31 Jihad er mot jøden, buddhisten, den kristne, hinduen og den sekulære.
40:35 Forresten, de sekulære er de verste av alle.
40:39 Vel, kanskje verre enn hinduene, vel - det er vanskelig å vite sikkert. Virkelig vanskelig.
40:43 Den er mot ALLE kafirer. Det er hva jihad er mot.
40:48 Fredens religion. Vi lister opp:
40:50 548 slag, 19 000 jihad angrep, tolv tiår i løpet av 1400 år er uten jihad.
41:00 Derfor, islam er 91% vold og 9% fred.
41:04 Så George Bush hadde 9% rett da han utnevnte islam til fredens religion.
41:08 Konstante voldshandlinger er grunnen. Det finnes en doktrine.
41:11 Doktrinen for jihad finnes i Sira, Koranen og Hadith'ene.
41:14 Vi har allerede vært igjennom dette. De liker ikke kafirer.
41:19 Vi har en hel doktrine for jihad skrevet i teksten.
41:23 Islam var kun vellykket ved bruk av jihad, derfor finnes en doktrine
41:27 som produserer jihad og produserer den effekten i sivilisasjoner som kollapser.
41:34 Videre. . . Jihads tårer
41:37 270 millioner døde fordelt på 1400 år. Les og gråt. Doktrinen driver historien.
41:44 Historien viser politisk islams sanne natur. Politisk islam er alle kafir sivilisasjoners fiende.
41:51 Her er en intellektuell historie over 1400 år. Jeg har lest mange gamle dokumenter.
41:55 De snakker aldri om muslimene. De snakker om araberne, tyrkerne, maurerne,
41:59 al Qaida, asiatene. . . og alltid gjort av spesialister.
42:05 Og i dag, er alle etablissementets spesialister apologeter for islam.
41:10 Hvorfor ble ikke Koran koden løst før nå nylig? Hvorfor lærer vi ikke om Muhammed
42:14 og hvorfor læres vi opp med den 'Gyldne Tid' propagandaen?
42:17 Hvorfor er vi uvitende og fortsetter med lidelser? Jeg hevder det finnes en grunn for dette.
42:24 Jeg fremmer at denne konstante brutaliteten over århundrer har skapt noe i den vestlige
42:28 hjernen noe som ligner det en mishandlet hund, en slått kone eller et voldtatt barn har.
42:33 Vi tenker ikke riktig. Har noen sett hvordan en slått hund nesten kryper når man nærmer seg?
42:38 Slik er den vestlige hjernen.
42:42 Vi fornekter angrepene. Hvor mye jihad blir noen gang rapportert?
42:46 Kirkene vil ikke en gang innrømme at kristne lider noe sted.
42:50 Frykt. Muhammed brukte frykt. Enhver offentlig kritikk av islam har et fryktelement.
42:56 Skyld. 'Å, vi har ikke behandlet islam korrekt. Hvis vi behandlet dem bedre ville alt vært bra.'
43:02 Vi underviser ikke om historien.
43:05 Vi er ydmyket. Hvem her vil gå hjem og skryte av hvordan våre forfedre var slaver,
43:09 hvordan vår historie ble utslettet og at alt vi underviser i er løgnen om den 'Gyldne Tid'?
43:16 Har dere merket hvor bitter og sint politikken har blitt etter 9/11?
43:20 Grunnen til dette er, at vi ikke har lov til å bli sinte på fienden.
43:25 Vi blir sinte på hverandre.
43:27 Vi er maktesløse. Er det noen som vil protestere mot det?
43:34 Misshandleren. Muslimer vil ikke innrømme at de solgte en eneste slave eller drepte en person.
43:38 De er arrogante og fulle av selvtillit. Islam er perfekt.
43:42 Islam betyr underkastelse. De forventer underkastelse fra oss, og de får det.
43:48 Islam er offeret. Dette hørte jeg etter 9/11. De virkelige ofrene ved 9/11 var muslimene.
43:52 Har dere hørt det noe sted?
43:56 Etter fjorten hundre år av jihad brutalitet og slaveri, tyveri, bedrag, voldtekt,
44:00 utslettelse og fornærmelser har kafir hjernen blitt som den på et mishandlet offer.
44:05 Vår eneste løsning er å ta vår historie inn over oss og omfavne den. Det er nøyaktig
44:09 hvordan vi vil hele nasjonen, slik vi heler en person som har blitt mishandlet.
44:20 Man må gå tilbake til den opprinnelige hendelsen. Og derfor er vi redde. Takk.

4 comments:

Anonymous said...

Sharia Zones in Norway?

Multiculturalism is on the rise in Norway with many Muslims among those contributing to a rapid growth in population in the Scandinavian country. But as Maria Finoshina reports, radical elements in the expanding Islamic community is of increasing concern for locals.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R_mrN4GKZsk

Anonymous said...

At 41:35 When he talk about the 270 million people killed by islam one have to take in to consideration that most of those people was killed before we were a billion people on the earth!

We are talking about extermination of entire cultures in a scale never seen before or after!

Hell_Is_Like_Newark said...

I have an issue with Dr. Warner's claim that the Germanic invasions of the Roman Empire did not help bring about the collapse of the Classical world.

The former Western Roman empire, things were pretty bad by the late 5th century, long before Islam began its murderous march.

One example: A nobleman in early 6th century England or France ate off of plates that were of lower quality than a 2nd century Roman peasant would have used. The collapse of trade and rule of law took away the comforts the classical world enjoyed.

Anonymous said...

@Hell_Is_Like_Newark

Dr. Warner is not the only one to make this claim.

http://www.amazon.com/Mohammed-Charlemagne-Revisited-History-Controversy/dp/0578094185