Tuesday, July 26, 2011

Fjordman: Notes to the Media

Update: This post has been bumped to the top. The usual news feed is just below it.

The Fjordman Report

For a complete Fjordman blogography, see The Fjordman Files. There is also a multi-index listing here.

Note: Fjordman has included both English and Norwegian versions of the text.In English:

I am still getting many emails from journalists. Yes, if you send emails to this website I do normally get them. I may choose to answer a few journalists directly and have already done so, but some others will be answered indirectly via this website. I hope you understand that I do not want to make my email address public.

I was not involved in these senseless murders in any way, and have nothing to hide, but I am so swamped right now that I cannot promise that I will answer everybody. It’s beyond my personal capacity to do so. I will answer as many as I can in English or in Norwegian, the only languages I know well enough to write in.

I would like to thank those who sent me so many support emails, from Australia to Israel. I greatly appreciate it, and I am sorry that I cannot thank all of you directly. I hope we can eventually return to doing what this website normally does, which is to post essays on important subjects, some of them controversial, others not so much. But for right now the attention focused on this website is so unusual that we have to deal with that issue first.

Comments will still be closed for the time being. We apologize to regular readers for this, but hope you understand the situation.

I want to emphasize a few important points. According to what has been reported in the mass media, Anders Behring Breivik started planning his barbaric attacks as far back as 2002. That was before Robert Spencer had started his website Jihad Watch.

The very first post I ever wrote under the name Fjordman was in February 2005. It is still available online on my old blog and can be easily verified by anybody who wants to. This also means that this horrible man had been planning mass murder for years before he had read even a single word I had ever written.

I’d just like to point that out.

I would also like to point out that hundreds of thousands of people from Canada to India have read my essays over the years, and to my knowledge not a single one of them has killed so much as a sparrow as a result of doing so.

I have read about the unspeakable things Anders Behring Breivik did at Utøya. Any person doing such a thing is a monster. He murdered dozens of people in cold blood and injured countless others, mentally or physically. That’s bad enough, and it will take years for those wounds to heal, if they ever do.

It is irresponsible in this situation to try to expand his list of victims even further, from hundreds to hundreds of millions of people, by exploiting this atrocity to shut down vital political debates about immigration, Multiculturalism, or Islam in multiple countries. It cannot be allowed to happen.

That monster has already executed many people. He should not be allowed to execute political freedom in the Western world as well.


På norsk:

Jeg får fremdeles mange eposter fra journalister. Ja, his dere sender eposter til denne nettsiden vil jeg som regel motta dem. Kanskje kan dere merke dem med noe på engelsk, for eksempel “Questions from Norwegian journalist” pluss navn. Jeg vil sannsynligvis velge å svare noen journalister direkte mens andre vil bli svart indirekte via denne nettsiden. Jeg håper dere skjønner at jeg ikke ønsker å gjøre min epostadresse offentlig på det nåværende tidspunkt.

Jeg var ikke involvert overhodet i de sanseløse massemordene og har ingenting å skjule, men jeg er såpass overveldet akkurat nå at jeg ikke kan love at jeg vil svare alle. Det er rett og slett mer enn jeg har personlig kapasitet til å gjøre.

Jeg har mottatt en forespørsel fra NRK Dagsrevyen om å gjøre et intervju med kamera. Det velger jeg dessverre å takke nei til på dette tidspunktet. Jeg er blitt spurt om det samme fra TV2 og sa nei også da, men sa ja til et intervju per epost. Dersom NRK vil ha dette vil jeg sannsynligvis akseptere. Jeg har også akseptert intervju per epost fra Adresseavisen og VG. Av utenlandske journalister har jeg takket ja til et engelskspråklig intervju med Der Spiegel.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke for alle støtteepostene jeg mottar, fra Australia til Israel. Det setter jeg stor pris på, og jeg er lei for at jeg ikke kan takke alle direkte. Jeg håper vi kan før eller siden gå tilbake til å gjøre det denne nettsiden vanligvis gjør, nemlig å poste essayer om viktige temaer, noen av dem kontroversielle, andre mindre så. Men akkurat nå er fokuset såpass uvanlig at vi må håndtere det først.

Kommentarer vil derfor være stengt inntil videre. Vi ber om unnskyldning til faste lesere for dette men håper at de forstår situasjonen.

Jeg vil legge vekt på noen viktige momenter. Ut ifra det som er blitt rapportert i massemediene startet Behring Breivik planleggingen av sine barbariske angrep så langt tilbake som i 2002. Dette var før Robert Spencer hadde startet sin nettside Jihad Watch.

Den absolutt første posten jeg gjorde under navnet Fjordman var i februar 2005. Den er fremdeles tilgjengelig online på min gamle blogg og kan enkelt verifiseres av hvem som helst. Dette betyr også at denne forferdelige mannen hadde planlagt massemord i årevis før han hadde lest ett eneste ord jeg noensinne hadde skrevet.

Jeg vil bare poengtere dette.

Jeg vil også gjerne påpeke at hundre tusenvis av mennesker fra Canada til India har lest mine tekster i løpet av årene. Så vidt meg bekjent har ingen av dem drept så mye som en spurv på grunn av det.

Jeg har lest om de unevnelige tingene som Behring Breivik gjorde på Utøya. En person som gjør noe slikt er et monster. Han myrdet dusinvis av mennesker med kaldt blod og skadet talløse andre, mentalt eller fysisk. Det er ille nok, og det vil ta mange år for disse sårene til å leges, om de noen gang gjør det.

Det er uansvarlig i denne situasjonen å forsøke å gjøre hans liste over ofre enda lengre, fra hundrevis til millioner av mennesker, ved å utnytte disse grusomhetene til å stenge av nødvendige debatter omkring innvandring, multikulturalisme og islam i ulike land. Det kan ikke tillates å skje.

Det monsteret har allerede henrettet mange mennesker. Han bør ikke få lov til å henrette politisk frihet i den vestlige verden også.