Monday, January 31, 2011

Pat Condell in Swedish

Below is a Swedish-subtitled version of Pat Condell’s latest video (the original, with a transcript, is posted here). Because of the “Blogger bug”, the video is placed below the jump. There’s also a complete Swedish transcript.

Many thanks to the Kebbe for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:


Transcript:

0:00 Om du kritiserar Fredens Religion, blir du sannolikt anklagad för ”hatfullt tal”
0:04 av människor som fortsätter anklaga och hota dig så målande och vämjeligt
0:08 som deras klena fantasi tillåter, och ändå är det du som blir den skyldige till hatfullt tal.
0:13 Och om du har otur att leva i speciella delar av Europa,
0:15 blir du också åtalad som en kriminell.
0:17 Den som trodde att Danmarks erfarenhet av Karikatyrerna skulle
0:21 uppmuntra landet att räta på ryggen skulle bli bestört att höra att
0:25 Danmark är det senaste europeiska land att åtala sina egna medborgare
0:28 för att tala sanning om De Konstant Kränktas Religion.
0:31 Denna vecka står Lars Hedegaard, ordförande för Tryckfrihetssällskapet, inför domstol i Danmark
0:36 för att referera, helt rätt, till relativt höga siffror av våldtäkter inom familjer i islamisk kultur.
0:42 Som de flesta vet, våld mot kvinnor och flickor är en av de saker
0:46 som gör islamisk kultur klart mer underlägsen västlig kultur.
0:49 Inte ”annorlunda”, utan betydligt mindre civiliserad.
0:53 Ändå vill de danska myndigheterna att folk ska låtsas
0:55 att islamiskt våld mot kvinnor och flickor inte existerar,
0:59 för annars skulle de kanske behöva göra något åt saken.
1:02 Och det är det sista de vill, för det skulle betyda upplopp på gatorna
1:05 och barrikader och brinnande bilar och allt det andra,
1:08 och danskar på resa i muslimska länder skulle också kunna bli attackerade och dödade.
1:12 Så de låtsas hellre att det inte händer och kriminaliserar de som säger att det gör det.
1:16 Det är mycket säkrare för dem att offra sitt eget folk
1:19 därför att då vet att det inte blir upplopp och ingen blir mördad..
1:23 I denna rättegång, liksom i de andra skådeprocesser som pågår
1:27 i Holland och i Österrike, är Sanningen inget försvar.
1:31 Därför att detta handlar inte om att etablera sanningen eller upprätthålla den,
1:34 vilket Rättvisan är ämnad att göra, det handlar om att kuva Sanningen
1:38 för att blidka hotet från muslimskt våld, vilket gör det till en akt av kulturell terrorism.
1:42 Och det är förenligt med det faktum att vi inte hört ett ord om det här från
1:46 västliga media, den s.k. ”fria pressen”, som tycks vilja behålla detta som deras lilla hemlighet.
1:52 Om inte för internet, skulle ingen känna till att denna rättegång pågår,
1:55 och heller inte den i Österrike för den delen.
1:58 Att kränka är nu ett brott i flera europeiska länder.
2:02 Har ingen inom västmedia någonting kritiskt att säga om detta ö.h.t..,
2:06 eller är de alltför korkade och självbelåtna för att inse att de här lagarna också hotar
2:11 pressens frihet, tillika vanliga människors rätt att uttrycka en hederlig åsikt?
2:15 En av de mest förödande lögnerna i vår tid är lögnen om alla kulturers lika värde,
2:20 när dom tydligt, synligt, bevisligen, inte är i närheten av att vara jämlika.
2:24 De är knappast från samma planet, så ojämlika är de.
2:28 Men vi går på äggskal över detta i Väst, därför vi är så genomsyrade av
2:31 post-imperialistisk skuld, som vi av någon anledning valt att betrakta
2:34 som en dygd, och inte som en förlamande förbannelse.
2:38 När man tillåter miljoner av människor att immigrera från ställen
2:41 där de stympar sina döttrar som vore det självklart,
2:44 där de dödar dom utan att blinka p.g.a. av en snurrig tanke om heder,
2:47 och där våldtäktsoffer behandlas som kriminella, behövs det inget geni
2:51 för att förstå att man då också kommer att importera dessa värden och attityder,
2:54 om man inte tar steg för att förhindra det.
2:57 Och det är nåt vi effektfullt misslyckats att göra i Europa.
3:01 Faktiskt har vi uppmuntrat det här genom att gynna separatism och ghettoisering
3:05 i form av vår gamla vän, multikulturalismen.
3:08 Och som en konsekvens
3:10 är islamiskt våld mot kvinnor och flickor en ful realitet i Europa.
3:14 Och den som använder lagen för att försöka kväva diskussionen om detta
3:17 är inte upplyst eller tolerant eller liberal, det är skamligt och dumt,
3:21 fegt, och oförlåtligt. Det är kulturell förorening på en kriminell nivå.
3:27 Och om du lever i Europa, så kommer dina barnbarn att betala priset.
3:30 Och de kommer att förakta dig, och alla andra levande i dag, för att låta det hända.
3:34 Vår civilisation skapades ur en smältdegel av olikartade idéer, uttryckta fritt,
3:41 det är den magiska hemligheten. Det är den gyllene kvalité som gjorde oss till vad vi är
3:45 och gjorde vårt samhälle till det mest utvecklade i mänsklighetens historia.
3:49 Och vi har ett ansvar att upprätthålla denna standard, OAVSETT VAD,
3:53 med hänsyn till kommande generationer.
3:55 Trots den lavin av ”rättigheter” som vi blivit dränkta i under senare år,
3:59 att smita undan denna, är en rätt som vi inte har.
4:02 Därför att utan rätten att säga din mening, är alla andra rättigheter värdelösa.
4:06 Yttrandefrihet är INTE en ägodel för denna generation av ryggradslösa kohandlare.
4:11 Den är en inre och oundgänglig del av vår identitet liksom Koranen är för muslimer
4:17 Och ingen har rätt att inskränka eller ändra den, oavsett vem som menar sig vara ”kränkt”.
4:24 Den som insisterar att vara kränkt är välkommen att odla ett tjockare skinn
4:28 eller åka och leva någon annanstans.
4:30 Och om de inte gillar det kan de dra åt Helvete,
4:33 och det inkluderar alla offentliga åklagare och den häst som de red in på.
4:39 Fred!
4:41 Får jag säga det?

0 comments: